Ik heb box 3-inkomen en heb geen bezwaar gemaakt. Wat nu?

Hebt u geen bezwaar gemaakt? Of was u te laat met bezwaar maken? Wat dat betekent, is afhankelijk van de status van uw aanslag. Kijk bij uw situatie.

 • Mijn aanslag stond al onherroepelijk vast op 24 december 2021

  Uw aanslag staat onherroepelijk vast als de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken en u binnen deze termijn geen bezwaar hebt gemaakt.

  Wij zijn in gesprek met belangenorganisaties

  De Hoge Raad oordeelde in mei 2022 dat rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers juridisch niet verplicht is. Het kabinet volgde dit besluit. Naar aanleiding van de reacties op dat besluit, zijn we nu in gesprek met belangenorganisaties.

  U hoeft geen verzoek om vermindering te doen

  Er wordt gekeken of niet-bezwaarmakers toch recht hebben op rechtsherstel box 3. Mocht dit het geval zijn, zal dit voor iedereen gelden die geen of te laat bezwaar tegen de box 3-heffing over 2017 tot en met 2020 heeft gemaakt. U hoeft dus géén verzoek tot vermindering te doen.

  Het duurt nog enige tijd voordat hier meer duidelijkheid over is. Als er een regeling komt, gaat deze gelden voor 2017 tot en met 2020. Er is dus geen risico van verjaring.

 • Er is over 1 van de jaren 2017 – 2020 nog geen aanslag opgelegd

  U hoeft niets te doen. U ontvangt automatisch bericht van ons.

  Als u meteen de juiste aanslag ontvangt, staat dit op de aanslag. Er staat dan dat er rekening is gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad.

  Staat dit niet op uw aanslag? Dan hebt u mogelijk een onjuiste aanslag ontvangen. Dat komt doordat het ons nog niet lukte de nieuwe berekening toe te passen. Ook dan hoeft u niets te doen. Binnen ongeveer 2 weken ontvangt u automatisch een brief met uitleg.

  U kunt hier vast zien hoe de nieuwe rekenmethode voor box 3-inkomen werkt.

 • Mijn aanslag stond op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vast

  U hoeft niets te doen. U krijgt automatisch bericht van ons. In de aanslag is dan rekening gehouden met het herstel van box 3. Kijk hoe de nieuwe rekenmethode voor box 3-inkomen werkt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.