Gevolgen gewijzigde heffingsgrondslagen na herberekening box 3-inkomen

Hebt u meegedaan aan het massaal bezwaar box 3? En hebt u daarna een beschikking gewijzigde heffingsgrondslagen over de jaren 2017 - 2020 gekregen? Dan hebben wij uw box 3-inkomen met de nieuwe rekenmethode berekend. Uw box 3-inkomen is dan lager geworden. In uw geval heeft dit alleen niet geleid tot een belastingteruggave. De wijziging in uw box 3-inkomen kan wel gevolgen hebben voor de aftrek van uw specifieke zorgkosten en giften.

Misschien hebt u recht op aftrek specifieke zorgkosten of giften

Als uw box 3-inkomen lager wordt, gaat ook uw drempelinkomen omlaag. Dit heeft weer gevolgen voor het drempelbedrag voor de aftrek van specifieke zorgkosten en giften. Had u eerst geen aftrek voor specifieke zorgkosten en giften? Het is mogelijk dat u nu door deze verlaging er misschien wel recht op hebt.

Geef specifieke zorgkosten en giften alsnog door

Als u de specifieke zorgkosten en giften niet hebt ingevuld in uw aangifte, kunt u ze wel aan ons doorgeven. U kunt online een verzoek tot vermindering indienen. Kies voor de optie ‘Box 3: bezwaar en verzoek tot vermindering’. In dit verzoek moet u de gemaakte kosten, de berekening van de drempel en het aftrekbare bedrag opgeven. Ook mag u aangeven hoe u het aftrekbare bedrag over u en uw fiscale partner wilt verdelen. Mocht dan blijken dat u in aanmerking komt voor een aftrek van specifieke zorgkosten en giften, dan ontvangt u van ons een nieuwe beschikking. Het alsnog opgeven van deze aftrekposten kan als gevolg hebben dat u een restant persoonsgebonden aftrek krijgt. Of dat deze hoger wordt. Het doorgeven van de specifieke zorgkosten kan misschien zelfs leiden tot een tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Opgegeven aftrek is automatisch verwerkt

Had u al aftrek van giften of van specifieke zorgkosten? Dan wordt deze aftrek hoger omdat uw drempel lager wordt. Dit hebben wij automatisch voor u in uw beschikking aangepast.

Hebt u aangifte gedaan met een fiscaal partner? Dan hebben wij dezelfde verhouding in de verdeling van de aftrekposten toegepast. De door u gekozen verdeling van de aftrek in de aangifte mag u niet veranderen. Voor het deel dat de aftrek hoger is geworden mag u wel vragen om een andere verdeling. Wilt u dit veranderen? Hiervoor kunt u online een verzoek tot vermindering indienen. Kies voor de optie ‘Box 3: bezwaar en verzoek tot vermindering’.

Andere verdeling van vermogen of aftrekposten

Had u in een jaar waarover u een beschikking gewijzigde heffingsgrondslagen kreeg, een fiscaal partner? In de beschikking zijn wij uitgegaan van dezelfde verhouding in de verdeling van de aftrekposten en de grondslag sparen en beleggen tussen u en uw fiscaal partner. Deze verdeling kunt u alleen aanpassen als van u of uw fiscaal partner de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Staan beide aanslagen onherroepelijk vast? Dan is het niet mogelijk om deze verdeling te wijzigen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.