Is uw box 3-inkomen over 2021 verlaagd? Check of u meer aftrek krijgt

Hebt u vóór 4 augustus 2022 aangifte inkomstenbelasting over 2021 gedaan? Dan was er in ons aangifteprogramma nog geen rekening gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad. Na deze uitspraak hebben wij een nieuwe rekenmethode ontwikkeld. Hiermee hebben wij uw box 3-inkomen herberekend.

In de definitieve aanslag die u van ons hebt gekregen, ziet u dat uw box 3-inkomen is verlaagd. Dat komt omdat de nieuwe rekenmethode gunstiger voor u uitpakt. Op uw aanslag staat op de tweede pagina onder het kopje ‘inkomen uit sparen en beleggen (box 3)’ een opmerking hierover.

De verlaging van uw box 3-inkomen kan gevolgen hebben voor andere onderdelen in de aangifte, zoals de verdeling van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen tussen fiscaal partners of voor de aftrek van specifieke zorgkosten en giften.

Verdeling gezamenlijke grondslag sparen en beleggen

Hebt u een fiscaal partner en hebt u in de aangifte de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen in een bepaalde verhouding verdeeld? Dan is dezelfde verhouding ook gebruikt bij het vaststellen van de definitieve aanslag.
Door de herberekening van uw box 3-inkomen kan het voor u en uw fiscaal partner voordeliger zijn om de verhouding in de verdeling aan te passen. Om te bekijken of dit gunstiger is, kiest u in Mijn Belastingdienst, voor ‘Mijn aangifte inkomstenbelasting wijzigen’. In het online aangifteprogramma gebruiken wij nu de nieuwe rekenmethode. U kunt een nieuwe verdeling tussen u en uw fiscaal partner maken en de aangifte opnieuw inzenden. U kunt dit doen tot de aanslag van u en uw fiscaal partner onherroepelijk vaststaat. Dat is tot 6 weken na de datum van de laatste definitieve aanslag.

Hebt u een fiscaal partner en niet samen aangifte gedaan? Let er dan op dat ook uw partner dezelfde verdeling gebruikt als u in uw aangifte, en deze opnieuw aan ons opstuurt.

Aftrek van specifieke zorgkosten of giften

Als uw box 3-inkomen lager wordt, gaat ook uw drempelinkomen omlaag. Dit heeft weer gevolgen voor het drempelbedrag voor de aftrek van specifieke zorgkosten en giften. Had u eerst geen aftrek voor specifieke zorgkosten en giften? Het is mogelijk dat u nu door deze verlaging er misschien wel recht op hebt. U kunt dit nagaan in Mijn Belastingdienst, kies voor ‘Mijn aangifte inkomstenbelasting wijzigen’. In het online aangifteprogramma gebruiken wij de nieuwe rekenmethode. Als u de gegevens in de aangifte invult, ziet u wat het nieuwe drempelbedrag is.

Had u al aftrek van giften of van specifieke zorgkosten? Dan wordt deze aftrek hoger omdat uw drempel lager wordt. Dit hebben wij automatisch voor u in uw aanslag aangepast.

Hebt u een fiscaal partner en had u in de aangifte de specifieke zorgkosten en giften verdeeld? Dan is dezelfde verhouding in de verdeling ook toegepast bij het vaststellen van de definitieve aanslag.
Om te bekijken of een andere verdeling gunstiger voor u is, gaat u naar Mijn Belastingdienst, kies daarna voor ‘Mijn aangifte inkomstenbelasting wijzigen’. In het online aangifteprogramma gebruiken wij nu de nieuwe rekenmethode. U kunt eventueel een nieuwe verdeling tussen u en uw fiscaal partner maken en de aangifte opnieuw inzenden. U kunt dit doen tot de aanslag van u en uw fiscaal partner onherroepelijk vaststaat. Dat is tot 6 weken ná de datum van de laatste definitieve aanslag.

Hebt u een fiscaal partner en niet samen aangifte gedaan? Let er dan op dat ook uw partner dezelfde verdeling gebruikt als u in uw aangifte, en deze opnieuw aan ons opstuurt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.