Nieuwe berekening box 3-inkomen, hoe werkt dat?

In de nieuwe berekening van uw box 3-inkomen gaan we uit van de werkelijke verdeling van uw vermogen, en niet meer van de fictieve verdeling die wij maakten. Kijk hoe het werkt.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe berekening

Met de oude methode gaan we ervan uit dat u een deel van uw vermogen spaarde en een deel belegde. Had u bijvoorbeeld alleen spaargeld, dan gingen wij er toch van uit dat u een deel daarvan belegde. Daarover berekenden wij dan een fictief rendement.

Bij de nieuwe rekenmethode gaan we uit van de vermogensbestanddelen die u werkelijk hebt. Dit zijn de vermogensbestanddelen die u zelf aangaf in uw aangifte. Daarbij gebruiken we fictieve rendementen die dichtbij de werkelijke rendementspercentages voor sparen of beleggen liggen. Voor spaargeld is dat bijvoorbeeld veel lager dan voor beleggingen. De percentages die we voor de vermogensbestanddelen gebruiken, ziet u per jaar in de tabel hieronder.

Percentages box 3-inkomen
Soort vermogen 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Spaargeld 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,12% 0,25%
Beleggingen/andere bezittingen 5,53% 5,69% 5,28% 5,59% 5,38% 5,39%
Schulden 2,28% 2,46% 2,74% 3,00% 3,20% 3,43%

Uw box 3-inkomen

Uw box 3-inkomen heet eigenlijk het voordeel uit sparen en beleggen. Als u van ons een beschikking hebt gekregen met het voordeel uit sparen en beleggen volgens de nieuwe berekening, kunt u met ons hulpmiddel box 3-inkomen zien hoe we dat berekend hebben.

Hoe de berekening in het algemeen werkt, leggen we hieronder uit.

Berekening van het voordeel uit sparen en beleggen

Het voordeel uit sparen en beleggen berekent u zo:

 • Met de percentages uit de tabel rekent u eerst het rendement per soort vermogen op 1 januari uit.
 • Het rendement van spaargeld telt u op bij het rendement van beleggingen en andere bezittingen. Het totaal vermindert u met het rendement op de aftrekbare schulden.
 • Daarnaast berekent u uw vermogen. Dat bestaat uit het totaal van de soorten vermogens die u hebt. Dus uw bezittingen min uw schulden. En de schulden verminderd met de drempel. Het vermogen gebruikt u om hierna het rendementspercentage te berekenen.
 • Uw vermogen vermindert u met het heffingsvrij vermogen. Dan hebt u de grondslag sparen en beleggen. De grondslag gebruikt u om het box 3-inkomen te berekenen met het rendementspercentage. U mag de grondslag verdelen als u een fiscale partner hebt.
 • Het rendementspercentage berekent u door het berekende rendement te delen door uw vermogen. U vermenigvuldigt de uitkomst met 100.
 • Het rendementspercentage vermenigvuldigt u met uw aandeel in de grondslag sparen en beleggen. Dan hebt u uw voordeel uit sparen en beleggen.

Over uw voordeel uit sparen en beleggen in 2021 betaalt u 31% belasting. Over de jaren 2017 tot en met 2020 betaalt u 30% belasting.

 • Rekenvoorbeeld 2021 zonder fiscaal partner

  U hebt € 350.000 spaargeld. U hebt een tweede woning van € 250.000 en een schuld van € 90.000. U hebt geen fiscaal partner.

  Stap 1: bereken het rendement per soort vermogen

  Bank- en spaartegoeden: € 350.000 x 0,01% = € 35
  De overige bezittingen: € 250.000 x 5,69% = € 14.225

  Het rendement op uw bezittingen is in totaal € 14.260

  Schulden:
  Op de schuld wordt de drempel in mindering gebracht.
  De aftrekbare schuld is: € 90.000 - € 3.200 = € 86.800
  Het rendement op de aftrekbare schulden € 86.800 x 2,46% = € 2.136

  Het rendement op uw schulden is totaal € 2.136
  Het belastbaar rendement is € 14.260 – € 2.136 = € 12.124

  Stap 2: bereken uw vermogen

  Bezittingen: € 350.000 + € 250.000 = € 600.000
  Aftrekbare schulden: € 90.000 – € 3.200 = € 86.800

  Vermogen: € 600.000 - € 86.800 = € 513.200

  Uw vermogen is € 513.200.

  Stap 3: bereken het rendementspercentage

  Het rendementspercentage voor de berekening:

  € 12.124 / € 513.200 x 100 = 2,36%

  Stap 4: bereken de grondslag sparen en beleggen

  Bezittingen: € 350.000 + € 250.000 = € 600.000

  Aftrekbare schulden: € 90.000 – € 3.200 = € 86.800
  Heffingsvrij vermogen: € 50.000

  Grondslag uit sparen en beleggen: € 600.000 - € 86.800 - € 50.000 = € 463.200

  De grondslag uit sparen en beleggen is € 463.200.

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is de grondslag sparen en beleggen x rendementspercentage.

  Voordeel uit sparen en beleggen: € 463.200 x 2,36% = € 10.931

  Over uw vermogen betaalt u 31% x € 10.931 = € 3.388 belasting.

 • Rekenvoorbeeld 2021 met fiscaal partner

  Als u wilt weten hoe de berekening eruit ziet als u wel een fiscaal partner hebt, kunt u het best ons hulpmiddel box 3-inkomen invullen. Neem daarvoor de gegevens van uw aangifte over in het hulpmiddel.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.