Is de uitspraak van de Hoge Raad verwerkt in mijn voorlopige aanslag?

In de voorlopige aanslag 2022 is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. We blijven de voorlopige aanslagen wel versturen. We vinden het belangrijk dat u uw voorlopige teruggaaf gewoon ontvangt. En dat u een te betalen aanslag verspreid over het jaar kunt betalen.

Invorderingspauze voorlopige aanslag 2022

Wij hebben tijd nodig om de gevolgen van de uitspraak voor de voorlopige aanslag te onderzoeken. Daarom lassen we een invorderingspauze in voor iedereen met een te betalen aanslag met box 3. Dat betekent dat wij geen betalingsherinnering en aanmaningen sturen als u niet betaalt. We brengen ook geen invorderingsrente in rekening. In april kreeg u een brief over de invorderingspauze.

Hebt u uw voorlopige aanslag al (gedeeltelijk) betaald? Het bedrag dat u al betaald hebt, kunnen wij nu helaas niet terugbetalen. Dit verrekenen wij met de definitieve aanslag.

Verrekening voorlopige aanslag met definitieve aanslag

Nadat u aangifte inkomstenbelasting 2022 hebt gedaan, verwerken wij de uitspraak van de Hoge Raad in uw definitieve aanslag. Wij verrekenen de voorlopige aanslag 2022 met de definitieve aanslag 2022. De definitieve aanslag 2022 is dus juist. Als u nu teveel belasting betaalt, krijgt u dat terug bij uw definitieve aanslag over 2022.

Automatische incasso

Als u uw voorlopige aanslag betaalt met automatische incasso, loopt dat gewoon door. Stuur ons een brief als u de automatische incasso wilt stopzetten. Vermeld in de brief het machtigingskenmerk en uw naam en stuur ‘m naar:

Belastingdienst/Centrale Betalingsadministratie
Afdeling Machtigingsverwerking
Antwoordnummer 573
7300 VB Apeldoorn

Houdt u rekening met 2 weken verwerkingstijd voordat de machtiging is stopgezet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.