Verzoek tot vermindering na herberekening box 3-inkomen

U hebt een brief ontvangen over de herberekening van uw box 3-inkomen en u bent het niet eens met onze beslissing. Staat in de brief dat u dan een verzoek tot vermindering kunt doen? Kijk hier hoe dat werkt.

Geef in uw verzoek aan waar u het niet mee eens bent

Bij uw verzoek moet u aangeven waar u het niet mee eens bent. Als u weet hoe de nieuwe berekening van het box 3-inkomen werkt, kunt u uw motivatie bij uw verzoek beter opschrijven. Kijk ook hoe wij uw nieuwe box 3-inkomen berekenen met het hulpmiddel Box 3-inkomen.

Pak eerst uw aanslagnummer erbij van de beschikking waar u het niet mee eens bent

Dat nummer staat op de beschikking die u kreeg als uw nieuwe box 3-inkomen voor u gunstiger is. Als uw oude box 3-inkomen gunstiger is voor u, pakt u uw oude definitieve aanslag erbij. U vindt deze aanslag ook online op Mijn Belastingdienst.

Doe uw verzoek online

Doe uw verzoek tot vermindering online met uw DigiD:

 1. Open met uw DigiD het Bezwaarformulier.
 2. Kies daar het aanslagnummer.
 3. Kies de optie 'Box 3: bezwaar en verzoek tot vermindering'.
 4. Vul het formulier in en verstuur het.

We doen ons best binnen 8 weken te beslissen op uw verzoek

Intussen kunt u met uw DigiD online de status van uw verzoek volgen. Binnen een dag na ontvangst staat uw verzoek in het Overzicht bezwaren en verzoeken.

Lukt het niet om uw verzoek online te doen?

Als het niet lukt om uw verzoek online in te dienen, stuurt u het per post.

Zet in uw brief:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u de brief verstuurt
 • het aanslagnummer van de aanslag waarvoor u een verzoek tot vermindering indient
 • de reden voor vermindering
 • uw handtekening onderaan de brief

Het helpt bij de behandeling van uw verzoek, als u het volgende meestuurt:

 • een kopie van de aanslag waar uw bezwaar of verzoek over gaat
 • documenten waar u uw verzoek mee onderbouwt, bijvoorbeeld betaalbewijzen

Stuur de brief naar uw belastingkantoor. Het adres staat op uw aanslag.

Vervolg van uw brief online bekijken

Na 7 werkdagen kunt u met uw DigiD online bekijken hoe ver we met uw verzoek zijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.