Ik heb een verminderingsbeschikking gekregen – wat betekent dit?

Hebt u meegedaan aan het massaal bezwaar box 3? En hebt u daarna een verminderingsbeschikking over een of meerdere aanslagen van de jaren 2017 - 2020 gekregen? Dan hebben wij uw box 3-inkomen met de nieuwe rekenmethode berekend. Uw box 3-inkomen is dan lager geworden, waardoor u te veel betaalde belasting terugkrijgt. De wijziging in uw box 3-inkomen kan ook gevolgen hebben voor de aftrek van uw specifieke zorgkosten en giften.

Misschien hebt u recht op aftrek specifieke zorgkosten of giften

Als uw box 3-inkomen lager wordt, gaat ook uw drempelinkomen omlaag. Dit heeft weer gevolgen voor het drempelbedrag voor de aftrek van specifieke zorgkosten en giften. Had u eerst geen aftrek voor specifieke zorgkosten en giften? Het is mogelijk dat u nu door deze verlaging er misschien wel recht op hebt.

Geef specifieke zorgkosten en giften alsnog door

Als u de specifieke zorgkosten en giften niet hebt ingevuld in uw aangifte, kunt u ze alsnog aan ons doorgeven. U kunt online een verzoek tot vermindering indienen. Kies voor de optie ‘Box 3: bezwaar en verzoek tot vermindering. In dit verzoek moet u de gemaakte kosten, de berekening van de drempel en het aftrekbare bedrag opgeven. Ook mag u aangeven hoe u het aftrekbare bedrag over u en uw fiscale partner wilt verdelen. Mocht blijken dat u in aanmerking komt voor een aftrek van specifieke zorgkosten en giften, dan ontvangt u van ons een nieuwe beschikking.

Opgegeven aftrek is automatisch verwerkt

Had u al aftrek van giften of van specifieke zorgkosten? Dan wordt deze aftrek hoger omdat uw drempel lager wordt. Dit hebben wij automatisch voor u in uw verminderingsbeschikking aangepast.
Hebt u aangifte gedaan met een fiscaal partner? Dan hebben wij dezelfde verhouding in de verdeling van de aftrekposten toegepast. De door u gekozen verdeling van de aftrek in de aangifte mag u niet veranderen. Voor het deel dat de aftrek hoger is geworden mag u wel vragen om een andere verdeling. Wilt u dit veranderen? Hiervoor kunt u online een verzoek tot vermindering indienen. Kies voor de optie ‘Box 3: bezwaar en verzoek tot vermindering’.

Andere verdeling van vermogen of aftrekposten

Had u in een jaar waarover u een vermindering kreeg, een fiscaal partner? In de beschikking zijn wij uitgegaan van dezelfde verhouding in de verdeling van de aftrekposten en de grondslag sparen en beleggen tussen u en uw fiscaal partner. Deze verdeling kunt u alleen aanpassen als van u of uw fiscaal partner de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Staan beide aanslagen onherroepelijk vast? Dan is het niet mogelijk om deze verdeling te wijzigen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.