Wat houdt de uitspraak van de Hoge Raad in?

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Maar wat houden het stelsel van vermogensrendementsheffing en de uitspraak van de Hoge Raad precies in?

Stelsel vermogensrendementsheffing

Wij berekenen belasting over het box 3-inkomen. Het inkomen werd berekend op basis van de aanname dat een deel van dat vermogen gespaard en een deel belegd wordt. Deze combinatie van sparen en beleggen noemen wij de vermogensmix. Voor beide vermogenselementen is wettelijk vastgelegd welk rendement men behaalt. Daarbij hielden wij geen rekening met het werkelijke rendement. Ook de werkelijke samenstelling van de vermogensmix werd buiten beschouwing gelaten. Daarom wordt dit ook wel fictief rendement genoemd.

Uitspraak Hoge Raad

Belastingbetalers zijn een procedure gestart over de vermogensrendementsheffing op basis van fictieve rendementen. Zij vonden het niet terecht dat zij belasting moesten betalen over rendement dat zij niet hebben behaald. De Hoge Raad heeft hen gelijk gegeven.

Lees meer over de uitspraak vermogensrendementsheffing 2017 en 2018 op de website van de Hoge Raad.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.