Btw aangeven voor zonnepanelen als ondernemer - voorbeeldaangiften

Als u btw terugvraagt voor uw zonnepanelen, moet u btw-aangifte doen. Kijk bij uw situatie hoe u de btw-aangifte invult. Bij alle voorbeeldaangiften gaan we ervan uit dat u belaste prestaties verricht.

Hebt u als ondernemer nog meer vragen, en wilt u weten hoe het zit met uw zonnepanelen en de btw? Kijk dan bij Btw en zonnepanelen – ik ben ondernemer.

Let op!

Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 geldt een verlaagd btw-tarief van 9% op de levering van elektriciteit die wordt geleverd via een elektriciteitsnet. Wilt u over deze periode de btw berekenen? Reken dan met 9% btw.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen op mijn bedrijfspand

  Tel de verschuldigde btw en voorbelasting van uw zonnepanelen op bij de btw van uw ondernemersactiviteiten. U moet de btw zelf berekenen.

  Aangifte doen

  In rubriek 1a van uw btw-aangifte geeft u de btw aan over de energie die u levert aan uw energiemaatschappij. Btw voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen vraagt u terug in rubriek 5b. De energie die u gebruikt voor uw bedrijf, in dit voorbeeld 1000 kWh, komt niet terug in de aangifte. Dit is het gebruik van een bedrijfsmiddel voor met btw belaste prestaties.

  Voorbeeld

  Door u opgewekte energie: 3.500 kWh
  Gebruikte energie voor uw bedrijf: 1.000 kWh
  Geleverd aan energiebedrijf: 2.500 kWh (3.500KWh – 1.000 kWh)
  Door u afgenomen energie (op momenten dat uw zonnepanelen onvoldoende energie opwekken): 500 kWH

  Stel dat de prijs voor geleverde energie € 0,07 per kWh bedraagt. En de prijs voor afgenomen energie € 0,19 per kWh (beide bedragen inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie - ODE - maar exclusief btw).

  Berekening van de btw-bedragen

  Rubriek 1a
  In dit voorbeeld levert u 2.500 kWh terug aan uw energiebedrijf (3.500 kWh – 1.000 kWh zakelijk gebruik). Voor de berekening van de btw over deze 2.500 kWh moet u beide energieprijzen gebruiken die in dit voorbeeld staan. Dit komt omdat u energie levert aan uw energiebedrijf (2.500 kWh) én er energie afneemt (500 kWh): dit is de 'saldering' waar uw energiebedrijf het over heeft.

  Waardeer 2.000 kWh (2.500 kWh – 500 kWh) tegen € 0,07 en de overige 500 kWh tegen € 0,19. Btw hierover: 21% van € 235 = € 49,35.

  Rubriek 5b
  Vul de btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vul deze rubriek alleen in als de factuurdatum in het tijdvak ligt waarvoor u aangifte doet. In de tabel hieronder is rubriek 5b niet ingevuld.

  Invullen van uw aangifte

  U mag alle bedragen afronden in uw voordeel.

  Omzet Omzetbelasting
  Rubriek 1a Leveringen/diensten belast met hoog tarief (2.000 x € 0,07 + 500 x € 0,19) = € 235 € 49
  Rubriek 5a Verschuldigde omzetbelasting € 49
  Totaal te betalen € 49

  Rubriek 5a hoeft u niet zelf in te vullen, dit doet het aangifteprogramma voor u. Maak het totaal te betalen bedrag zélf over, u krijgt geen aanslag. Lees meer hierover bij Btw betalen of terugkrijgen.

 • Ik heb geïntegreerde zonnepanelen

  U mag niet alle btw terugvragen. Bel in deze situatie met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen op mijn woning – en mijn bedrijf aan huis

  Tel de verschuldigde btw en voorbelasting van uw zonnepanelen op bij de btw van uw ondernemersactiviteiten. U moet de btw zelf berekenen.

  Voorbeeld

  Door u opgewekte energie: 4.500 kWh
  Gebruikte energie voor uw onderneming: 1.200 kWh
  Gebruikte energie privé: 1.000 kWh
  Geleverd aan energiebedrijf: 2.300 kWh (4.500KWh – 1.200 kWh – 1.000 kWh)
  Door u afgenomen energie (op momenten dat u onvoldoende energie opwekt): 500 kWh

  Waardering geleverde energie: € 0,07 per kWh
  Waardering afgenomen energie: € 0,19 per kWh (inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE), exclusief btw)

  Berekening van de btw-bedragen

  Rubriek 1a
  In dit voorbeeld levert u 2.300 kWh terug aan uw energiebedrijf (4.500 kWh – 1.200 kWh zakelijk gebruik – 1.000kWh privégebruik). Voor de berekening van de btw over deze 2.300 kWh moet u beide energieprijzen gebruiken die in dit voorbeeld staan. Dit komt omdat u energie levert aan uw energiebedrijf (2.300 kWh) én er energie afneemt (500 kWh): dit is de 'saldering' waar uw energiebedrijf het over heeft. Waardeer 1.800 kWh (2.300 kWh – 500 kWh) tegen € 0,07 en de overige 500 kWh tegen € 0,19. Btw hierover: 21% van € 221 = € 46,41.

  Rubriek 1d
  De privé gebruikte energie x de vergoeding voor afgenomen energie:
  1.000 x € 0,19 = € 190. Btw hierover: 21% van € 190 = € 39,90.

  Rubriek 5b
  Vul de btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vul deze rubriek alleen in als de factuurdatum in het tijdvak ligt waarvoor u aangifte doet. In de tabel hieronder is rubriek 5b niet ingevuld.

  Invullen van uw aangifte

  U mag alle bedragen afronden in uw voordeel.

  Omzet Omzetbelasting
  Rubriek 1a Leveringen/diensten belast met hoog tarief (1.800 x € 0,07 + 500 x € 0,19) = € 221 € 46
  Rubriek 1d Privégebruik (1.000 x € 0,19) = € 190 € 39
  Rubriek 5a Verschuldigde omzetbelasting € 85
  Totaal te betalen € 85

  Rubriek 5a hoeft u niet zelf in te vullen, dit doet het aangifteprogramma voor u. Maak het totaal te betalen bedrag zélf over, u krijgt geen aanslag. Lees meer hierover bij Btw betalen of terugkrijgen.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen op mijn woning – en mijn bedrijf niet aan huis

  Tel de verschuldigde btw en voorbelasting van uw zonnepanelen op bij de btw van uw ondernemersactiviteiten. U moet de btw zelf berekenen.

  Voorbeeld

  Door u opgewekte energie: 4.500 kWh
  Gebruikte energie privé: 1.000 kWh
  Geleverd aan energiebedrijf: 3.500 kWh (4.500 kWh – 1.000 kWh)
  Door u afgenomen energie (op momenten dat u onvoldoende energie opwekt): 500 kWh

  Waardering geleverde energie: € 0,07 per kWh
  Waardering afgenomen energie: € 0,19 per kWh (inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE), exclusief btw)

  Berekening van de btw-bedragen

  Rubriek 1a
  In dit voorbeeld levert u 3.500 kWh terug aan uw energiebedrijf (4.500 kWh - 1.000kWh privégebruik). Voor de berekening van de btw over deze 3.500 kWh moet u beide energieprijzen gebruiken die in dit voorbeeld staan. Dit komt omdat u energie levert aan uw energiebedrijf (3.500 kWh) én er energie afneemt (500 kWh): dit is de 'saldering' waar uw energiebedrijf het over heeft. Waardeer 3.000 kWh (3.500 kWh – 500 kWh) tegen € 0,07 en de overige 500 kWh tegen € 0,19. Btw hierover: 21% van € 305 = € 64,05.

  Rubriek 1d
  De privé gebruikte energie x de vergoeding voor afgenomen energie:
  1.000 x € 0,19 = € 190. Btw hierover: 21% van € 190 = € 39,90.

  Rubriek 5b
  Vul de btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vul deze rubriek alleen in als de factuurdatum in het tijdvak ligt waarvoor u aangifte doet. In de tabel hieronder is rubriek 5b niet ingevuld.

  Invullen van uw aangifte

  U mag alle bedragen afronden in uw voordeel.

  Omzet Omzetbelasting
  Rubriek 1a Leveringen/diensten belast met hoog tarief (3.000 x € 0,07 + 500 x € 0,19) = € 305 € 64
  Rubriek 1d Privégebruik (1.000 x € 0,19) = € 190 € 39
  Rubriek 5a Verschuldigde omzetbelasting € 103
  Totaal te betalen € 103

  Rubriek 5a hoeft u niet zelf in te vullen, dit doet het aangifteprogramma voor u. Maak het totaal te betalen bedrag zélf over, u krijgt geen aanslag. Lees meer hierover bij Btw betalen of terugkrijgen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.