Btw aangeven voor zonnepanelen als particulier – voorbeeldaangiften

Als u btw terugvraagt voor uw zonnepanelen, moet u btw-aangifte doen. Kijk bij uw situatie hoe u die btw-aangifte invult.

Hebt u nog meer vragen, en wilt u weten hoe het zit met uw zonnepanelen en de btw? Kijk dan bij Btw en zonnepanelen – ik ben particulier.

Meer weten?

Staat uw situatie er niet bij, of hebt u nog een vraag? Bel dan de BelastingTelefoon.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte met forfait

  In dit voorbeeld is € 800 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. In de tabel hieronder ziet u de btw die u daarvoor moet aangeven. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag: een zogenoemd forfait.

  Forfait bij niet-geïntegreerde zonnepanelen
  Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
  0 – 1.000 € 20
  1.001 – 2.000 € 40
  2.001 – 3.000 € 60
  3.001 – 4.000 € 80
  4.001 – 5.000 € 100
  5.001 – 6.000 € 120
  6.001 – 7.000 € 140
  7.001 – 8.000 € 160
  8.001 – 9.000 € 180
  9.001 – 10.000 € 200

  Let op!

  Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Dan kunt u geen forfait gebruiken en moet u de btw zélf berekenen.

  In dit voorbeeld moet u € 60 btw (omzetbelasting) aangeven. U hebt € 800 btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. Die geeft u aan als 'Voorbelasting'. In dit voorbeeld is uw btw-teruggaaf € 740.

  Zo vult u Rubriek 1 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief):
   Omzet: € 0
   Omzetbelasting: € 60

  Vul bij 'Omzet' het cijfer '0' in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij 'Omzetbelasting' het forfait in dat voor u van toepassing is.

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op 'Akkoord'.

  Zo vult u Rubriek 5 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 5a (Omzetbelasting):
   Omzetbelasting: € 60
  • Bij Rubriek 5b (Voorbelasting):
   Omzetbelasting: € 800
  • Totaal omzetbelasting: - € 740

  Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier nogmaals het forfait in. In de digitale aangifte wordt Rubriek 5a automatisch voor u ingevuld. Hierin staat het forfait-bedrag.

  Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro's. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op 'Akkoord'.

 • Ik heb geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte met forfait

  In dit voorbeeld is € 1.500 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. In de tabel hieronder ziet u de omzetbelasting die u daarvoor moet aangeven. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag: een zogenoemd forfait.

  Forfait bij geïntegreerde zonnepanelen
  Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
  0 – 1.000 € 5
  1.001 – 2.000 € 10
  2.001 – 3.000 € 20
  3.001 – 4.000 € 30
  4.001 – 5.000 € 40
  5.001 – 6.000 € 50
  6.001 – 7.000 € 60
  7.001 – 8.000 € 70
  8.001 – 9.000 € 80
  9.001 – 10.000 € 90

  Let op!

  Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Dan kunt u geen forfait gebruiken en moet u de btw zélf berekenen.

  In dit voorbeeld moet u € 20 btw (omzetbelasting) aangeven. U hebt € 1.500 btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. U mag 1/3e van die € 1.500 terugvragen, dat is € 500. Die geeft u aan als 'Voorbelasting'. In dit voorbeeld is uw btw-teruggaaf € 480.

  Zo vult u Rubriek 1 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief):
   Omzet: € 0
   Omzetbelasting: € 20

  Vul bij 'Omzet' het cijfer '0' in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij 'Omzetbelasting' het forfait in dat voor u van toepassing is.

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op 'Akkoord'.

  Zo vult u Rubriek 5 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 5a (Omzetbelasting):
   Omzetbelasting: € 20
  • Bij Rubriek 5b (Voorbelasting):
   Omzetbelasting: € 500
  • Totaal omzetbelasting: - € 480

  Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier nogmaals het forfait in. In de digitale aangifte wordt rubriek 5a automatisch voor u ingevuld. Hierin staat het forfait-bedrag.

  Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u 1/3e in van de btw die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro's. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op 'Akkoord'.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte zonder forfait

  Kunt of wilt u het forfait niet toepassen? Bereken dan zelf de btw over de energie die u opwekt met uw zonnepanelen. Omdat u de btw voor de aanschaf van uw panelen misschien al eerder kunt terugvragen, moet u mogelijk vaker dan 1 keer btw-aangifte doen.

  Let op!

  Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 geldt een verlaagd btw-tarief van 9% op de levering van elektriciteit die wordt geleverd via een elektriciteitsnet. Wilt u over deze periode de btw berekenen? Reken dan met 9% btw.

  Aangifte doen met KOR

  Hebt u bij uw opgaaf zonnepaneelhouders gekozen voor de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan krijgt u meestal alleen een btw-aangifte voor het tijdvak waarin u de zonnepanelen kocht. Daarmee kunt u de btw voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen terugvragen.

  Als u uw zonnepanelen hebt gekocht en aangemeld in 2022 gaat de KOR pas in op 1 januari 2023. U moet dan btw betalen voor die energie die u tot die datum hebt opgewekt. Dat moet met de btw-aangifte voor het laatste kwartaal van 2022. Ziet u die aangifte niet in Mijn Belastingdienst Zakelijk, begin 2023? Stuur dan een brief aan uw belastingkantoor en vraag om een incidentele aangifte.

  Aangifte doen zonder KOR

  Hebt u bij uw opgaaf zonnepaneelhouders niet gekozen voor de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan moet u elk kwartaal btw-aangifte doen. De btw voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen moet u terugvragen in het tijdvak waarin u de factuur voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen krijgt.

  Daarnaast geeft u ook minstens 1 keer per jaar de btw aan voor de energie die u opwekt. Let op! Kunt u in een tijdvak geen btw terugvragen en hoeft u ook geen btw te betalen voor uw zonnepanelen? Doe dan een zogenoemde nihilaangifte. U doet zo wél aangifte, maar hoeft niets aan te geven.

  Aangifte doen

  In rubriek 1 van uw btw-aangifte geeft u de btw aan over de energie die u opwekt. Btw voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen vraagt u terug in rubriek 5.

  Voorbeeld

  Door u opgewekte energie: 3.500 kWh
  Gebruikte energie privé: 1.000 kWh
  Geleverd aan energiebedrijf: 2.500 kWh (3.500 KWh – 1.000 kWh)
  Door u afgenomen energie (op momenten dat uw zonnepanelen onvoldoende energie opwekken): 500 kWH

  Stel dat de prijs voor geleverde energie € 0,07 per kWh bedraagt. En de prijs voor afgenomen energie € 0,19 per kWh (beide bedragen inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie - ODE - maar exclusief btw).

  Berekening van de btw-bedragen

  Rubriek 1a
  In dit voorbeeld levert u 2.500 kWh terug aan uw energiebedrijf (3.500 kWh – 1.000 kWh privégebruik). Voor de berekening van de btw over deze 2.500 kWh moet u beide energieprijzen gebruiken die in dit voorbeeld staan. Dit komt omdat u energie levert aan uw energiebedrijf (2.500 kWh) én er energie afneemt (500 kWh): dit is de 'saldering' waar uw energiebedrijf het over heeft.

  Waardeer 2.000 kWh (2.500 kWh – 500 kWh) tegen € 0,07 en de overige 500 kWh tegen € 0,19. Btw hierover: 21% van € 235 = € 49,35.

  Rubriek 1d
  Uw privégebruik is 1.000 kWh x € 0,19. Btw hierover: 21% van € 190 = € 39,90.

  Rubriek 5b
  Vul de btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vul deze rubriek alleen in als de factuurdatum in het tijdvak ligt waarvoor u aangifte doet. In de tabel hieronder is rubriek 5b niet ingevuld.

  Invullen van uw aangifte

  U mag alle bedragen afronden in uw voordeel.

  Omzet Omzetbelasting
  Rubriek 1a Leveringen/diensten belast met hoog tarief (2.000 x € 0,07 + 500 x € 0,19) = € 235 € 49
  Rubriek 1d Privégebruik (1.000 x € 0,19) = € 190 € 39
  Rubriek 5a Verschuldigde omzetbelasting € 88
  Totaal te betalen € 88

  Rubriek 5a hoeft u niet zelf in te vullen, dit doet het aangifteprogramma voor u. Maak het totaal te betalen bedrag zélf over, u krijgt geen aanslag. Lees meer hierover bij Btw betalen of terugkrijgen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.