E-commerce en diensten: nieuwe btw-regels voor Nederlandse ondernemers

Bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 meestal aangeven in het EU-land waar u levert. Voor deze leveringen kunt u het zogenoemde éénloketsysteem gaan gebruiken. Ook als u diensten levert in de EU. 

 • Wat verandert er vanaf 1 juli 2021?

  Vanaf 1 juli geldt de nieuwe EU-regeling btw e-commerce. Hieronder leest u wat er verandert.

  Goederen leveren binnen de EU

  Situatie nu

  Levert u goederen die al in de EU zijn aan klanten in een ander EU- land? En hoeven die klanten geen btw-aangifte te doen? Vervoert u de goederen bovendien zelf of laat u dat doen voor uw rekening? Als u onder de omzetdrempel van het leveringsland blijft, berekent u nu de Nederlandse btw. U doet de Nederlandse btw-aangifte. En u betaalt Nederlandse btw. Zodra uw omzet meer wordt dan het drempelbedrag per land, berekent u de btw van het EU-land waar u uw goederen hebt geleverd. Ieder EU-land heeft een eigen omzetdrempel. De drempels lopen uiteen van € 25.000 tot € 100.000.

  Situatie vanaf 1 juli

  De omzetdrempels per EU-land vervallen. Er komt 1 omzetdrempel van € 10.000 per kalenderjaar. Daarbij gaat het om de omzet van goederen die al binnen de EU zijn. En die u levert aan klanten in andere EU-landen die geen btw-aangifte hoeven te doen, zoals particulieren. Bovendien moet u zelf het vervoer van deze goederen regelen. Hierbij telt u op uw mogelijke omzet aan digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen. Is deze omzet maximaal € 10.000 dan berekent u de Nederlandse btw. U doet de Nederlandse btw-aangifte en u betaalt Nederlandse btw.

  Zodra uw omzet meer wordt dan €10.000, berekent u de btw van het EU-land waar u uw goederen of digitale diensten hebt geleverd.

  U mag voor uw btw-aangifte de nieuwe Unieregeling gebruiken. Dan kunt u binnen het éénloketsysteem ieder kwartaal uw btw-melding (aangifte) en betaling in 1 keer afhandelen.

  Voorbeeld

  De omzetdrempel van Italië is tot 1 juli 2021 € 100.000, van Spanje € 35.000 en van Duitsland € 100.000. U hebt met uw webshop een omzet in Italië van € 65.000, in Spanje van € 20.000 en in Duitsland € 35.000. Uw omzet blijft dus in de 3 afzetlanden onder de omzetdrempels. U betaalt in Nederland btw over € 120.000 (€ 65.000 + € 20.000 + € 35.000) .

  Vanaf 1 juli vervallen de omzetdrempels per EU-land. In de bovenstaande situatie moet u  - zodra u de € 10.000-grens passeert - zich registreren bij de belastingdiensten van de EU-landen waar u uw goederen en digitale diensten levert: Italië, Spanje en Duitsland. U berekent de btw van Italië, Spanje en Duitsland. En u doet de btw-aangifte van die landen: u betaalt de btw van Italië, Spanje en Duitsland.

  U kunt er ook voor kiezen om de Unieregeling te gebruiken. U doet dan binnen het nieuwe éénloketsysteem ieder kwartaal btw-melding (aangifte) voor al deze leveringen. En u betaalt alle btw in 1 keer. Wij sturen uw melding en betaalde btw door naar de belastingdiensten van Italië, Spanje en Duitsland.

  Gebruikt u de Unieregeling voor de btw-melding van uw afstandsverkopen van goederen? Dan moet u deze regeling ook gebruiken voor de diensten die u levert aan particulieren in andere EU-landen waarvoor u de btw moet betalen van dat land.

  Goederen leveren van buiten de EU

  Situatie nu

  Levert u goederen van buiten de EU rechtstreeks aan particuliere klanten binnen de EU? En is de waarde per zending maximaal € 22? Dan geldt er nu een vrijstelling van invoer-btw.

  Situatie vanaf 1 juli

  De vrijstelling van invoer-btw vervalt voor zendingen van buiten de EU met een maximale waarde van € 22.

  Voert u goederen in met een waarde van maximaal € 150 per zending? Dan mag u de nieuwe Invoerregeling gebruiken. U kunt dan binnen het éénloketsysteem iedere maand uw btw-melding (aangifte) en betaling in 1 keer afhandelen. En u betaalt geen invoer-btw.

  Diensten leveren aan particulieren

  Situatie nu

  Levert u diensten aan particulieren in andere EU-landen waarvoor u de btw moet betalen van dat land? Dan moet u overleggen met de belastingdienst van dat EU-land over de manier waarop u de btw kunt betalen.

  Situatie vanaf 1 juli

  Vanaf 1 juli kunt u de Unieregeling gebruiken voor uw diensten aan particulieren in andere EU-landen waarvoor u de btw moet betalen van dat land. U kunt dan binnen het éénloketsysteem ieder kwartaal uw btw-melding (aangifte) en betaling in 1 keer afhandelen.

  Gebruikt u de Unieregeling voor de btw-melding van uw diensten? Dan moet u deze regeling ook gebruiken voor uw afstandsverkopen van goederen.

 • Praktijkvoorbeelden, factsheets en filmpjes

 • Kijk bij uw situatie hoe het zit

  • Ik lever goederen binnen de EU

   Verkoopt u goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 aangeven in het EU-land waar de goederen heen gaan. Bijvoorbeeld als u met uw webwinkel producten verkoopt aan particulieren in Duitsland. Dat kan ook op een vereenvoudigde manier. Centraal. Met de 'Unieregeling' in het éénloketsysteem.

   Moet u uw goederen eerst nog invoeren in de EU? Gebruik dan de 'Invoerregeling'. Kijk hiervoor bij de situatie 'Ik lever goederen van buiten de EU'.

   Let op!

   Bent u alleen in Nederland gevestigd en verwacht u dat uw buitenlandse omzet met 'afstandsverkopen' en digitale diensten minder is dan €10.000 per jaar? Kies dan 1 van de 2 mogelijkheden hieronder. Bij 'Zo gebruikt u de Unieregeling' ziet u wat afstandsverkopen zijn.

   • Mogelijkheid 1: bereken Nederlandse btw. Komt u toch boven de grens van € 10.000? Bereken dan de btw van het EU-land van uw afnemer.
   • Mogelijkheid 2: geef aan dat u de drempel van € 10.000 niet wil gebruiken. Dan zijn al uw 'afstandsverkopen' en digitale diensten belast in het EU-land van uw afnemer. Gebruik hiervoor het formulier Melding keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen.

   Verwacht u dat deze omzet in de 2e helft van 2021 méér is dan € 10.000? Geef de btw dan aan in het EU-land waar de goederen heen gaan. Als uw omzet toch minder is dan € 10.000 heeft dit voor u geen gevolgen in 2021.

   Unieregeling gebruiken? Registreren kan vanaf april 2021

   U moet zich registreren als u de Unieregeling wilt gebruiken. Registreren kan vanaf 1 april 2021 via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

   U bent niet verplicht om de Unieregeling te gebruiken. Gebruikt u de Unieregeling niet, of kunt u die niet gebruiken - omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan geeft u de btw aan in ieder land waarin u uw producten levert. Neem daarvoor contact op met de belastingdiensten van die landen.

   Als Nederlandse fiscale eenheid voor de btw, kunt u niet deelnemen aan de Unieregeling van het éénloketsysteem. De ondernemingen die deel uitmaken van de fiscale eenheid kunnen zich uiteraard wel aanmelden. Bij de registratie geeft u het btw-identificatienummer van de onderneming door en niet het omzetbelastingnummer van de fiscale eenheid.

   Zo gebruikt u de Unieregeling

   U mag de 'Unieregeling' gebruiken als het om zogenoemde afstandsverkopen gaat. Dat betekent dat u aan deze voorwaarden moet voldoen:

   • U levert goederen die al in de EU zijn - aan een klant in een ander EU-land.
   • U levert rechtstreeks aan klanten die geen btw-aangifte doen. Dit zijn alle particulieren. Maar bijvoorbeeld ook ondernemers die geen btw-aangifte hoeven doen.
   • U kunt deze regeling niet gebruiken voor margegoederen en (bijna) nieuwe vervoermiddelen, zoals auto's en motoren. En ook niet voor 'montageleveringen', zoals zonneschermen.
   • U zorgt zelf voor de verzending van uw producten.

   Met de Unieregeling meldt u ieder kwartaal de btw voor al deze leveringen. En betaalt die in 1 keer. Terugvragen van voorbelasting regelt u niet met de Unieregeling. Kijk hiervoor bij Btw terugvragen uit andere EU-landen.

   Leveringen aan Nederlandse klanten geeft u op de gebruikelijke manier aan in uw Nederlandse btw- aangifte.

   Voorbeeld

   U bent gevestigd in Nederland en levert uw producten aan particulieren in Nederland, België en Spanje.

   Door een levering aan een particulier in Spanje komt de omzet buiten Nederland aan klanten die geen btw-aangifte doen, boven de € 10.000. Voor die levering moet u de btw aangeven en betalen in Spanje. Dat geldt ook voor alle leveringen daarna aan particulieren in Spanje en België. Voor deze leveringen kunt u de Unieregeling gebruiken: u betaalt de buitenlandse btw dan in 1 keer. Uw leveringen in Nederland blijft u gewoon aangeven in uw Nederlandse btw-aangifte.

   Hulpmiddel

   Snel zien in welk land u btw verschuldigd bent? Gebruik dan ons hulpmiddel: Ik lever goederen naar het buitenland - hoe moet ik omgaan met de btw vanaf 1 juli 2021?

   Schema keuzemogelijkheid unieregeling, weergave van lopende tekst

   Unieregeling: registratie, melding en administratie

   Voor uw registratie en meldingen gebruikt u Mijn Belastingdienst Zakelijk.

   1. Registratie
    Als Nederlandse ondernemer registreert u zich voor de Unieregeling via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zo verloopt uw registratie:

    Ga naar Mijn Belastingdienst Zakelijk
    Kies voor 'EU-btw éénloketsysteem'. En daarna voor 'Registratie' en 'Verzoek registratie éénloketsysteem'. Dit formulier vult u in.

    We beoordelen uw registratie
    U krijgt een brief waarin we uw registratie bevestigen of afwijzen. Tegen een afwijzing kunt u bezwaar maken. Bevestigen we uw registratie? Dan kunt u met uw btw-identificatienummer meedoen aan de regeling. In onze brief noemen we dat uw 'deelnamenummer'.

    Wilt u uw registratie wijzigen of stopzetten?
    Ga dan weer naar 'Registratie'. En kies dan voor de optie 'Verzoek wijzigen registratie' of 'Verzoek beëindigen registratie '. Dat kan voor 1 juli.

   2. Melden
    U kunt melden vanaf het derde kwartaal van 2021. Doe ook een btw-melding als u een kwartaal geen goederen of diensten levert die onder de Unieregeling vallen.

    Meldt u 2 jaar lang dat u een kwartaal geen goederen of diensten hebt geleverd? Of voldoet u niet meer aan de voorwaarden, bijvoorbeeld doordat u niet op tijd betaalt of meldt? Dan kunt u niet meer meedoen met de regeling. U krijgt dan bericht van ons.

    U kunt de Unieregeling gebruiken vanaf de 1e dag van het kwartaal dat volgt op uw registratie
    Hebt u al een dienst of product geleverd? Dan mag u die meteen melden met de Unieregeling. Uw registratie moet dan wel uiterlijk de 10e van de maand die volgt op de maand van de levering bij ons binnen zijn.

    U meldt de btw ieder kwartaal via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Kies voor 'EU-btw éénloketsysteem'. En daarna voor 'Btw-meldingen'.

   3. Administratie
    Als u de Unieregeling gebruikt, hebt u een 'boekhoudverplichting'. Dit betekent dat u in uw administratie alle gegevens moet bewaren die met de Unieregeling te maken hebben. Zo kunnen EU-landen uw btw-melding controleren.

    Deze gegevens moet u 10 jaar bewaren
    Tot na afloop van het jaar waarin u de goederen of diensten hebt geleverd. Dat is dus langer dan de normale termijn van 7 jaar. Vraagt de Nederlandse Belastingdienst, of een lidstaat waar u belasting verschuldigd bent, om deze gegevens? Dan moet u de gegevens digitaal verstrekken.

    Gebruikt u de Unieregeling? Dan gelden de Nederlandse regels voor facturering en niet de regels van het land waar u levert. Dit betekent dat u voor de btw geen factuur hoeft uit te reiken. Gebruikt u de Unieregeling niet? Dan gelden de regels voor facturering en administratie van het land waar u btw moet betalen. En dus niet de Nederlandse regels.
  • Ik lever goederen van buiten de EU

   Verkoopt u goederen van buiten de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 aangeven in het EU-land waar de goederen heen gaan. Bijvoorbeeld als u producten uit China via uw webwinkel rechtstreeks levert aan particulieren in Duitsland. Dat kan ook op een vereenvoudigde manier. Centraal. Met de 'Invoerregeling' in het éénloketsysteem.

   Vanaf 1 juli 2021 vervalt de btw-vrijstelling van € 22 voor zendingen die u invoert van buiten de EU.

   Zijn uw goederen al in de EU en hoeft u ze niet eerst in te voeren? Gebruik dan de 'Unieregeling'. Kijk hiervoor bij de situatie 'Ik lever goederen binnen de EU'.

   Invoerregeling gebruiken? Registreren kan vanaf april 2021

   U moet zich registreren als u de Invoerregeling wilt gebruiken. Registreren kan vanaf 1 april 2021 via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

   Als Nederlandse fiscale eenheid voor de btw, kunt u niet deelnemen aan de Invoerregeling van het éénloketsysteem. De ondernemingen die deel uitmaken van de fiscale eenheid kunnen zich uiteraard wel aanmelden. Bij de registratie geeft u het btw-identificatienummer van de onderneming door en niet het omzetbelastingnummer van de fiscale eenheid.

   Zo gebruikt u de Invoerregeling

   U mag de 'Invoerregeling' gebruiken als het om zogenoemde afstandsverkopen gaat. Dat betekent dat u aan deze voorwaarden moet voldoen:

   • U levert goederen van buiten de EU - aan een klant in een EU-land.
   • U levert rechtstreeks aan klanten die geen btw-aangifte doen. Dit zijn alle particulieren. Maar bijvoorbeeld ook ondernemers die geen btw-aangifte hoeven doen.
   • De Invoerregeling is er voor zendingen van maximaal € 150. Staan er kosten voor verzekering en verzending op de factuur? Dan tellen die niet mee. Een zending kan bestaan uit een pakket met verschillende goederen. Voor een zending gebruikt u 1 transportdocument, een airwaybill bijvoorbeeld.
   • U kunt deze regeling niet gebruiken voor 'accijnsgoederen', zoals bier, wijn en tabaksproducten.
   • U zorgt zelf voor de verzending van uw producten.

   Met de Invoerregeling meldt u iedere maand de btw voor al deze leveringen. En betaalt die in 1 keer. Als u de Invoerregeling gebruikt, betaalt u geen btw bij de invoer.

   Ik kan de Invoerregeling niet gebruiken

   Mag u de Invoerregeling niet gebruiken - bijvoorbeeld omdat de waarde van uw zending hoger is dan € 150? Dan betaalt u de btw in het land waar u uw zending invoert.

   Voorbeeld

   U levert met uw webwinkel een zending van € 200 rechtstreeks aan een particulier in Duitsland, u voert uw product in Nederland in. Dan betaalt u btw voor invoer in Nederland. Die btw kunt u terugvragen. Daarna geeft u de btw aan in Duitsland - het land waar u uw product levert. 

   Ik wil de Invoerregeling niet gebruiken

   Voldoet u wel aan de voorwaarden, maar wilt u de Invoerregeling niet gebruiken? Dan betaalt u btw bij invoer én btw bij levering in het land waar uw zending heen gaat.

   Voorbeeld

   U levert met uw webwinkel een zending van € 50 rechtstreeks aan een particulier in Duitsland, via Nederland - u voert uw product in Duitsland in. Uw product komt in Nederland binnen, maar u betaalt btw bij invoer in Duitsland. Daarna geeft u ook btw aan bij levering - in Duitsland: het land waar u levert. Die btw geeft u aan in uw Duitse btw-aangifte. In die aangifte kunt u de btw die u bij invoer hebt betaald, terugvragen.

   Hulpmiddel

   Snel zien in welk land u btw verschuldigd bent? Gebruik dan ons hulpmiddel: Ik lever goederen naar het buitenland - hoe moet ik omgaan met de btw vanaf 1 juli 2021?


   Schema keuzemogelijkheid invoerregeling, weergave van lopende tekst

   Invoerregeling: registratie, melding en administratie

   Voor uw registratie en meldingen gebruikt u Mijn Belastingdienst Zakelijk. U kunt zich ook laten vertegenwoordigen door een tussenpersoon voor de Invoerregeling. Bijvoorbeeld door een belastingadviseur. Die registreert u dan voor de Invoerregeling en meldt de btw voor u.

   1. Registratie
    Als Nederlandse ondernemer registreert u zich voor de Invoerregeling via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zo verloopt uw registratie:

    Ga naar Mijn Belastingdienst Zakelijk
    Kies voor 'EU-btw éénloketsysteem'. En daarna voor 'Registratie' en 'Verzoek registratie éénloketsysteem'. Dit formulier vult u in.

    We beoordelen uw registratie

    U krijgt een brief waarin we uw registratie bevestigen of afwijzen. Tegen een afwijzing kunt u bezwaar maken. Bevestigen we uw registratie? Dan krijgt u een invoerregelingnummer van ons. Zodra u dit nummer hebt, kunt u meedoen met de Invoerregeling.

    Wilt u uw registratie wijzigen of stopzetten?
    Ga dan weer naar 'Registratie'. En kies dan voor de optie 'Verzoek wijzigen registratie' of 'Verzoek beëindigen registratie'. Dat kan voor 1 juli.

    U kunt de Invoerregeling gebruiken vanaf het moment dat u een invoerregelingnummer hebt.


   2. Melden
    U kunt melden vanaf 1 juli 2021. Doe ook een btw-melding als u een maand geen goederen levert die onder de Invoerregeling vallen.

    Meldt u 2 jaar lang dat u een maand geen goederen hebt geleverd? Of voldoet u niet meer aan de voorwaarden, bijvoorbeeld doordat u niet op tijd betaalt of meldt? Dan kunt u niet meer meedoen met de regeling. U krijgt dan bericht van ons.

    U meldt de btw iedere maand via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Kies voor 'EU-btw éénloketsysteem'. En daarna voor 'Btw-meldingen'.

   3. Administratie
    Als u de Invoerregeling gebruikt, hebt u een 'boekhoudverplichting'. Dit betekent dat u in uw administratie alle gegevens moet bewaren die met de Invoerregeling te maken hebben. Zo kunnen EU-landen uw btw-melding controleren.

    Deze gegevens moet u 10 jaar bewaren
    Tot na afloop van het jaar waarin u de goederen hebt geleverd. Dat is dus langer dan de normale termijn van 7 jaar. Vraagt de Nederlandse Belastingdienst, of een lidstaat waar u belasting verschuldigd bent, om deze gegevens? Dan moet u de gegevens digitaal verstrekken.

    Gebruikt u de Invoerregeling?
    Dan gelden de Nederlandse regels voor facturering en niet de regels van het land waar u levert. Dit betekent dat u voor de btw geen factuur hoeft uit te reiken voor de leveringen die onder de Invoerregeling vallen.

    Gebruikt u de Invoerregeling niet?
    Dan gelden de regels voor facturering en administratie van het land waar u btw moet betalen.  • Ik lever diensten aan particulieren

   Levert u diensten aan particulieren en moet u daarvoor btw betalen in een ander EU-land? Dan kunt u de btw vanaf 1 juli 2021 op een vereenvoudigde manier aangeven. Centraal. Via het éénloketsysteem. Via het éénloketsysteem geeft u ieder kwartaal deze btw aan. Die btw betaalt u in 1 keer. Wij sturen uw melding en betaling naar de belastingdienst van die EU-landen. Dit is de zogenoemde Unieregeling.

   De regels voor het bepalen van de plaats waar de dienst belast is, blijven hetzelfde.

   Registreren

   U moet zich registreren als u voor de btw het éénloketsysteem wilt gebruiken. Registreren kan vanaf 1 april 2021 via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

   Als Nederlandse fiscale eenheid voor de btw, kunt u niet deelnemen aan de Unieregeling van het éénloketsysteem. De ondernemingen die deel uitmaken van de fiscale eenheid kunnen zich uiteraard wel aanmelden. Bij de registratie geeft u het btw-identificatienummer van de onderneming door en niet het omzetbelastingnummer van de fiscale eenheid.

   Digitale diensten

   Let op!

   Bent u alleen in Nederland gevestigd en verwacht u dat uw buitenlandse omzet met 'afstandsverkopen' en digitale diensten minder is dan €10.000 per jaar? Kies dan 1 van de 2 mogelijkheden hieronder. Bij de situatie 'Ik lever binnen de EU' ziet u wat afstandsverkopen zijn.

   • Mogelijkheid 1: bereken Nederlandse btw. Komt u toch boven de grens van € 10.000? Bereken dan de btw van het EU-land van uw afnemer.
   • Mogelijkheid 2: geef aan dat u de drempel van € 10.000 niet wil gebruiken. Dan zijn al uw 'afstandsverkopen' en digitale diensten belast in het EU-land van uw afnemer. Gebruik hiervoor het formulier Melding keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen.

   Verwacht u dat deze omzet in de 2e helft van 2021 méér is dan € 10.000? Geef de btw dan aan in het EU-land waar de goederen heen gaan. Als uw omzet toch minder is dan € 10.000 heeft dit voor u geen gevolgen in 2021.

   Hulpmiddel

   Snel zien in welk land u btw verschuldigd bent? Gebruik dan ons hulpmiddel: Ik lever diensten in en uit het buitenland – wat doe ik vanaf 1 juli 2021 met de btw?

  • Ik ben tussenpersoon

   Levert een ondernemer goederen van buiten de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen ín de EU? Dan kan die ondernemer de 'Invoerregeling' van het zogenoemde éénloketsysteem gebruiken. En daarmee centraal btw-melding doen voor meerdere EU-landen.

   Ondernemers van buiten de EU hebben voor de Invoerregeling een tussenpersoon nodig. Bijvoorbeeld een in Nederland gevestigde belastingadviseur. Ondernemers in de EU en Noorwegen mogen een tussenpersoon gebruiken - voor hen is dit niet verplicht.

   Ik wil tussenpersoon worden voor de Invoerregeling

   Wilt u in Nederland tussenpersoon voor de Invoerregeling worden? Dat kan alleen als u gevestigd bent in Nederland, of er een vaste inrichting hebt.

   Als tussenpersoon moet u de verplichtingen van de Invoerregeling nakomen. Dat doet u namens de ondernemers die u vertegenwoordigt. U bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het betalen van de btw van de ondernemer voor wie u een btw-melding hebt gedaan.

   Zo werkt de registratie als tussenpersoon

   Uw registratie als tussenpersoon verloopt in een aantal stappen:

   1. Registreren als tussenpersoon
    Kies voor 'EU-btw éénloketsysteem' in Mijn Belastingdienst Zakelijk. En daarna voor 'Registratie als tussenpersoon' en 'Verzoek registratie éénloketsysteem als tussenpersoon'. Dit formulier vult u in.

   2. We beoordelen uw registratie als tussenpersoon
    U krijgt een brief waarin we uw registratie bevestigen of afwijzen. Tegen een afwijzing kunt u bezwaar maken. Bevestigen we uw registratie? Dan krijgt u een IN-identificatienummer. Hiermee kunt u nog geen btw-melding doen.

   3. Registreer de ondernemers die u vertegenwoordigt
    Hierin kiest u weer voor 'EU-btw éénloketsysteem' in Mijn Belastingdienst Zakelijk. En daarna voor 'Registratie contractrelaties' en ' Verzoek registratie éénloketsysteem contractrelatie'.

    Voor de registratie van iedere ondernemer die u vertegenwoordigt, vult u eerst uw IN-identificatienummer in. En daarna de gegevens van de ondernemer. U moet iedere ondernemer apart registreren.

   4. We beoordelen uw registratie van de ondernemer
    U krijgt een brief waarin we de registratie bevestigen of afwijzen. De ondernemer die u vertegenwoordigt krijgt ook een bevestiging of afwijzing.

    Bevestigen we de registratie? Dan krijgt u een invoerregelingnummer voor de ondernemer die u vertegenwoordigt. Voor iedere ondernemer krijgt u een uniek nummer. Met deze nummers kunt u de btw melden.

   Voldoet u niet aan de voorwaarden, bijvoorbeeld doordat u niet op tijd betaalt of meldt? Dan kunt u niet meer meedoen met de regeling. U en de ondernemer die u vertegenwoordigt krijgen dan bericht van ons.

   Administratie

   U hebt een 'boekhoudverplichting' voor ondernemers waarvoor u tussenpersoon bent. Dat betekent dat u al hun gegevens moet bewaren, als die te maken hebben met de Invoerregeling. Zo kunnen EU-landen uw btw-melding controleren. De gegevens moet u 10 jaar bewaren na afloop van het jaar waarin de ondernemer de goederen heeft geleverd. Dat is dus langer dan de normale termijn van 7 jaar. Vraagt de Nederlandse Belastingdienst, of een lidstaat waar u belasting verschuldigd bent, om deze gegevens? Dan moet u de gegevens digitaal verstrekken.

   Gebruikt u de Invoerregeling? Dan gelden de Nederlandse regels voor facturering en niet de regels van het land waar u levert. Dit betekent dat de ondernemer die u vertegenwoordigt voor de btw geen factuur hoeft uit te reiken aan particulieren. Gebruikt u de Invoerregeling niet? Dan gelden de regels voor facturering en administratie van het land waar u btw moet betalen.
  • Ik heb een digitaal platform of ik handel via een platform

   Veel ondernemers verkopen via platforms goederen aan particulieren in EU-landen. Een platform sluit zelf geen (ver)koopovereenkomsten, maar faciliteert alleen koop en verkoop. Denk bijvoorbeeld aan websites (of een andere elektronische interface) waarop producten van verschillende ondernemers worden verkocht.

   In welke situaties de regels veranderen

   De nieuwe regels gelden alleen in 2 situaties:

   • Bij afstandsverkopen (zie 'Wat verandert er vanaf 1 juli 2021?') van goederen die van buiten de EU worden ingevoerd en binnen de EU worden geleverd. En een waarde van maximaal € 150 per zending hebben.
   • Bij goederen die vanuit een opslagplaats in de EU door een ondernemer die zelf buiten de EU is gevestigd worden verkocht. In dit geval maakt de waarde van de goederen niet uit.

   Geldt bovenstaande voor u?

   Dan wordt onderscheid gemaakt tussen de levering van:

   • de leverancier aan het platform. De leverancier belast deze levering tegen het 0%-btw-tarief, of in het niet-EU-land (als daar sprake van is).
   • het platform aan de particulier. Dit betekent dat het platform btw berekent en moet betalen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van Invoerregeling en de Unieregeling, als aan de voorwaarden wordt voldaan.

   In de praktijk gaan de goederen waarschijnlijk nog steeds rechtstreeks van de leverancier naar de particulier. Bij platformfictie wordt aangenomen dat de leverancier aan het platform levert, en het platform aan de particulier.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.