E-commerce: nieuwe btw-regels voor Nederlandse ondernemers

Bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u de btw meestal aangeven en betalen in het EU-land waar u levert. Voor deze leveringen kunt u het zogenoemde éénloketsysteem gaan gebruiken. Ook als u diensten levert in de EU.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2021?

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe EU-regeling btw e-commerce. Kijk bij uw situatie wat er is veranderd.

 • Ik lever goederen binnen de EU

  Oude situatie

  Levert u goederen die al in de EU zijn aan klanten in een ander EU-land? En hoeven die klanten geen btw-aangifte te doen? Vervoert u de goederen bovendien zelf of laat u dat doen voor uw rekening? Als u onder de omzetdrempel van het leveringsland blijft, berekent u nu de Nederlandse btw. U doet de Nederlandse btw-aangifte. En u betaalt Nederlandse btw. Zodra uw omzet meer wordt dan het drempelbedrag per land, berekent u de btw van het EU-land waar u uw goederen hebt geleverd. Ieder EU-land heeft een eigen omzetdrempel. De drempels lopen uiteen van € 25.000 tot € 100.000.

  Situatie vanaf 1 juli 2021

  De omzetdrempels per EU-land vervallen. Er komt 1 omzetdrempel van € 10.000 per kalenderjaar. Daarbij gaat het om de omzet van goederen die al binnen de EU zijn. En die u levert aan klanten in andere EU-landen die geen btw-aangifte hoeven te doen, zoals particulieren. Bovendien moet u zelf het vervoer van deze goederen regelen of dat voor uw rekening laten doen. Hierbij telt u op uw mogelijke omzet aan digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen. Verwacht u een omzet van maximaal € 10.000 dan berekent u de Nederlandse btw. U doet dan Nederlandse btw-aangifte en u betaalt Nederlandse btw. U kunt er ook voor kiezen al uw 'afstandsverkopen' en digitale diensten te belasten in het EU-land van uw afnemer. Gebruik hiervoor het formulier Melding keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen.

  Verwacht u een omzet boven de € 10.000, dan berekent u de btw van het EU-land waar u uw goederen of digitale diensten levert.

  U mag voor uw btw-aangifte de nieuwe Unieregeling gebruiken. Dan kunt u binnen het éénloketsysteem ieder kwartaal uw btw-melding (aangifte) en betaling in 1 keer afhandelen.

  Voorbeeld

  De omzetdrempel van Italië is tot 1 juli 2021 € 100.000, van Spanje € 35.000 en van Duitsland € 100.000. U hebt met uw webshop een omzet in Italië van € 65.000, in Spanje van € 20.000 en in Duitsland € 35.000. Uw omzet blijft dus in de 3 afzetlanden onder de omzetdrempels. U betaalt in Nederland btw over € 120.000 (€ 65.000 + € 20.000 + € 35.000).

  Vanaf 1 juli vervallen de omzetdrempels per EU-land. In de bovenstaande situatie moet u - zodra u de € 10.000-grens passeert - zich registreren bij de belastingdiensten van de EU-landen waar u uw goederen en digitale diensten levert: Italië, Spanje en Duitsland. U berekent de btw van Italië, Spanje en Duitsland. En u doet in die landen btw-aangifte.

  U kunt er ook voor kiezen om de Unieregeling te gebruiken. U doet dan binnen het nieuwe éénloketsysteem ieder kwartaal btw-melding (aangifte) voor al deze leveringen. En u betaalt alle btw in 1 keer. Wij sturen uw melding en betaalde btw door naar de belastingdiensten van Italië, Spanje en Duitsland.

  Gebruikt u de Unieregeling voor de btw-melding van uw afstandsverkopen van goederen? Dan moet u deze regeling ook gebruiken voor de diensten die u levert aan particulieren in andere EU-landen waarvoor u de btw moet betalen van dat land.


 • Ik lever goederen van buiten de EU

  Oude situatie

  Levert u goederen van buiten de EU rechtstreeks aan particuliere klanten binnen de EU? En is de waarde per zending maximaal € 22? Dan geldt er nu een vrijstelling van invoer- btw.

  Situatie vanaf 1 juli 2021

  De vrijstelling van invoer-btw vervalt voor zendingen van buiten de EU met een maximale waarde van € 22.

  Voert u goederen in met een waarde van maximaal € 150 per zending? Dan mag u de nieuwe Invoerregeling gebruiken. U kunt dan binnen het éénloketsysteem iedere maand uw btw-melding (aangifte) en betaling in 1 keer afhandelen. En u betaalt geen invoer-btw.

 • Ik lever diensten aan particulieren

  Oude situatie

  Levert u diensten aan particulieren in andere EU-landen waarvoor u de btw moet betalen van dat land? Dan moet u overleggen met de belastingdienst van dat EU-land over de manier waarop u de btw kunt betalen.

  Situatie vanaf 1 juli 2021

  Vanaf 1 juli kunt u de Unieregeling gebruiken voor uw diensten aan particulieren in andere EU-landen waarvoor u de btw moet betalen van dat land. U kunt dan binnen het éénloketsysteem ieder kwartaal uw btw-melding (aangifte) en betaling in 1 keer afhandelen.

  Gebruikt u de Unieregeling voor de btw-melding van uw diensten? Dan moet u deze regeling ook gebruiken voor uw afstandsverkopen van goederen.


Meer informatie en registreren

Zie Afstandsverkopen en diensten voor particulieren in andere EU-landen.

Factsheets

Kijkt u liever?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.