Ik heb al btw teruggekregen voor zonnepanelen en mijn situatie verandert

Hebt u al btw teruggevraagd voor zonnepanelen en krijgt u nu opnieuw met btw te maken? Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent. Deze informatie geldt in de volgende gevallen:

 • U investeert in een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud van uw zonnepanelen.
 • U begint een eenmanszaak of start als zzp'er.
  Kiest u voor een andere ondernemingsvorm, bijvoorbeeld een bv of vof? Dan geldt deze informatie niet voor u. U doet voor deze onderneming apart btw-aangifte. Bij Startende ondernemers leest u meer over btw-aangifte doen voor uw onderneming.
 • Ik heb zonnepanelen sinds 2020 of later en wil een eenmanszaak beginnen of start als zzp'er

  Toen u btw voor zonnepanelen terugvroeg, hebt u aangegeven of u wilde meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR). Hieronder leest u wat deze keuze voor u betekent als u een eenmanszaak begint of start als zzp'er.

  Ik heb wel gekozen voor de KOR

  De KOR gaat in op 1 januari van het jaar na aanschaf van de zonnepanelen. Dit betekent dat u vanaf het jaar dat volgt op de aanschaf van uw zonnepanelen geen btw meer kunt terugvragen. Dit geldt voor een periode van ten minste 3 jaar of tot uw omzet in 1 kalenderjaar boven de € 20.000 komt.

  Als u in 2020 btw hebt teruggevraagd en u koos voor de KOR, dan is die ingegaan op 1 januari 2021. U kunt dan voor investeringen in 2021, 2022 en 2023 géén btw terugvragen. Ook niet als u in die periode een eenmanszaak begint of start als zzp'er.

  Vraagt u in een later jaar dan 2020 btw terug voor zonnepanelen, bijvoorbeeld in 2022, en kiest u voor de KOR? Dan gaat die in op 1 januari 2023. U kunt dan voor investeringen in 2023, 2024 en 2025 géén btw terugvragen. Als u een eenmanszaak begint of start als zzp'er in 2022 kunt u in dat jaar nog wél btw terugvragen voor investeringen. Dat doet u met een zogenoemde incidentele aangifte. Wilt u toch btw terugvragen in 2023, 2024 of 2025? Meld u dan in 2022 af voor de KOR. Uw afmelding moet minstens 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn.

  Komt uw omzet van uw ondernemingsactiviteiten boven de € 20.000? Dan moet u zich afmelden voor de KOR. Gebruik daarvoor het formulier 'Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling'.

  Ik heb niet gekozen voor de KOR

  U doet dan gewoon btw-aangifte. Hierin geeft u de btw aan over de stroom die u levert met zonnepanelen én de btw van de ondernemersactiviteiten van uw nieuwe eenmanszaak.

 • Ik heb zonnepanelen sinds 2020 of later en wil opnieuw investeren in zonnepanelen

  Als u bijvoorbeeld nieuwe panelen bijkoopt, een nieuwe omvormer koopt of onderhoud pleegt, dan doet u een nieuwe investering. Toen u btw voor zonnepanelen terugvroeg hebt u het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' ingevuld. Hierin hebt u aangegeven of u wilde meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR). Hieronder leest u wat die nieuwe investering in uw zonnepanelen betekent.

  Ik heb wel gekozen voor de KOR

  De KOR gaat in op 1 januari van het jaar na aanschaf van de zonnepanelen. Dit betekent dat u vanaf het jaar dat volgt op de aanschaf van uw zonnepanelen geen btw meer kunt terugvragen. Dit geldt voor een periode van ten minste 3 jaar.

  Als u in 2020 btw hebt teruggevraagd en u koos voor de KOR, dan is die ingegaan op 1 januari 2021. Als u zonnepanelen bijkoopt in 2021, 2022 of 2023, kunt u géén btw terugvragen.

  Vraagt u in een later jaar dan 2020 voor de 1e keer btw terug voor zonnepanelen, bijvoorbeeld in 2022, en kiest u voor de KOR? Dan gaat die in op 1 januari 2023. U kunt dan voor investeringen in 2023, 2024 en 2025 géén btw meer terugvragen. U kunt in 2022 nog wél btw terugvragen voor (extra) investeringen in zonnepanelen. Dat doet u met een zogenoemde incidentele aangifte. Wilt u toch btw terugvragen in 2023, 2024 of 2025? Meld u dan in 2022 af voor de KOR. Gebruik daarvoor het formulier 'Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling'. Uw afmelding moet minstens 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn.

  Voorbeeld

  In januari 2022 koopt u zonnepanelen en in april 2022 vraagt u btw terug met uw btw-aangifte. In september 2022 koopt u nog een paar zonnepanelen. Deze btw kunt u nog terugvragen, omdat de KOR pas ingaat op 1 januari 2023. U moet dan nog een keer aangifte doen: een incidentele btw-aangifte. Daarmee geeft u de verschuldigde btw aan over de 2e set zonnepanelen en vraagt u hiervoor de btw terug.

  Ik heb niet gekozen voor de KOR

  U doet dan gewoon btw-aangifte. In die aangiften geeft u de btw aan die u moet betalen en vraagt u btw terug voor nieuwe investeringen in zonnepanelen.

 • Ik had al zonnepanelen in 2019 of eerder en wil een eenmanszaak beginnen of start als zzp'er

  Als u zonnepanelen hebt, bent u bij ons geregistreerd als ondernemer. De btw van uw zonnepanelen hebt u teruggevraagd met een btw-aangifte. Omdat u geregistreerd bent als zonnepaneelhouder, hebben we u automatisch aangemeld voor de kleineondernemersregeling (KOR).

  Door uw andere ondernemersactiviteiten kan uw omzet hoger worden. Komt uw omzet boven de € 20.000? Dan moet u zich afmelden voor de KOR. Gebruik daarvoor het formulier 'Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling'.

  Blijft uw omzet onder de € 20.000? Dan hebt u 2 keuzes.

  Ik wil aangemeld blijven voor de KOR

  U hoeft niets te doen. U kunt geen btw terugvragen voor uw ondernemersactiviteiten en hoeft u ook geen btw aan te geven en te betalen. Er zijn een paar uitzonderingen, lees meer hierover bij Incidenteel btw-aangifte doen.

  Ik wil me afmelden voor de KOR

  U meldt zich af met het formulier 'Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling'. Afmelden betekent wel dat u elk kwartaal btw-aangifte moet doen. U kunt de btw terugvragen voor facturen ná de datum waarop we u voor de KOR hebben afgemeld. In de aangifte geeft u de btw van de ondernemersactiviteiten van uw nieuwe eenmanszaak aan én de btw over de stroom die u levert met uw zonnepanelen. Die btw moet u zelf berekenen, u kunt niet kiezen voor forfaitaire bedragen. De btw op de facturen die u kreeg in de periode dat u nog gebruikmaakte van de KOR, kunt u wellicht nog herzien.

  Let op!

  Afmelden kan per kwartaal. U meldt zich af minimaal 4 weken voor het einde van het kwartaal. Wilt u bijvoorbeeld stoppen met de KOR op 1 april? Uw afmelding moet dan op 3 maart bij ons binnen zijn. Na 3 jaar kunt u zich weer aanmelden voor de KOR.

 • Ik had al zonnepanelen in 2019 of eerder en wil opnieuw investeren in zonnepanelen

  U bent bij ons geregistreerd als ondernemer, als u vanaf 2019 of eerder zonnepanelen hebt. De btw van uw zonnepanelen hebt u teruggevraagd met een btw-aangifte. Omdat u zich hebt aangemeld als zonnepaneelhouder, bent u ook aangemeld voor de kleineondernemersregeling (KOR).

  Let op!

  Had u in 2019 geen zonnepanelen, maar wel andere ondernemersactiviteiten? En deed u op 31 december 2019 al mee aan de oude KOR? Dan geldt deze informatie ook als u nu voor de 1e keer zonnepanelen koopt.

  Als u bijvoorbeeld nieuwe panelen bijkoopt, een nieuwe omvormer koopt of onderhoud pleegt, dan doet u een nieuwe investering. Wilt u opnieuw investeren in zonnepanelen? Dan hebt u 2 keuzes.

  Ik wil aangemeld blijven voor de KOR

  Dan hoeft u niets te doen. U kunt geen btw terugvragen voor nieuwe investeringen in zonnepanelen. Bovendien hoeft u geen btw-aangifte te doen en geen btw te betalen.

  Ik wil me afmelden voor de KOR

  U meldt zich af met het formulier 'Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling'. Afmelden betekent wel dat u elk kwartaal btw-aangifte moet doen. U kunt de btw terugvragen voor nieuwe investeringen in zonnepanelen. Ook geeft u in de aangifte de btw aan die u moet betalen over de stroom die u levert met uw zonnepanelen.

  Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet.

  Na 3 jaar kunt u zich weer aanmelden voor de KOR. Bedenk of afmelden voor u de beste oplossing is. Misschien moet u over deze 3 jaar meer btw betalen dan u aan btw terugkrijgt.

  Let op!

  Afmelden kan per kwartaal. U meldt zich af minimaal 4 weken voor het einde van het kwartaal. Wilt u bijvoorbeeld stoppen met de KOR op 1 juli? Uw afmelding moet dan op 2 juni bij ons binnen zijn.

  Hebt u zonnepanelen bijgekocht vóór de afmelddatum voor de KOR? Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van het terug te vragen btw-bedrag. U krijgt dan geen of minder btw terug. Kijk bij de voorbeelden hieronder wat dit betekent en hoe u de aangifte invult.

  Voorbeeld 1: Ik heb me op tijd afgemeld voor de KOR

  U hebt in oktober 2019 zonnepanelen aangeschaft met een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. U hebt zich aangemeld als zonnepaneelhouder en de btw teruggevraagd. Vanaf 1 januari 2020 hebben we u automatisch aangemeld voor de KOR.

  U wilt een aanvullende set zonnepanelen kopen en ook daarvoor de btw terugvragen. U meldt zich daarom op 5 mei 2022 af voor de KOR. Daardoor valt u vanaf 1 juli 2022 niet meer onder de KOR-vrijstelling. Op 19 september 2022 schaft u een aanvullende set zonnepanelen aan met een opwekvermogen van 1.250 Wattpiek. U moet € 500 btw betalen voor de aanschaf en installatie. U kiest ervoor om de verschuldigde btw op basis van het forfait aan te geven. Uw zonnepanelen hebben nu in totaal een opwekvermogen van 4.050 Wattpiek, het forfait dat u hiervoor moet aangeven is € 100. Dit is dus het forfait voor uw oude en nieuwe zonnepanelen samen.

  U moet vanaf het 3e kwartaal btw-aangifte doen. Uw 1e aangifte doet u als dit kwartaal is afgelopen, in oktober 2022. Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) geeft u onder het kopje 'Omzetbelasting' € 100 aan. Vul bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u € 500 in. Uw btw-teruggaaf is € 400. Het 4e kwartaal doet u een zogenoemde nul-aangifte. U doet dus wél aangifte, maar hoeft niets aan te geven.

  De jaren daarna doet u elk kwartaal aangifte. Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet. In beide gevallen betaalt u elk jaar het forfait van € 100. Als u ieder kwartaal aangifte doet, geeft u de eerste 3 kwartalen niets aan: de zogenoemde nul-aangiften. Het forfait kunt u aangeven in het 4e kwartaal.

  Als u zich na 3 jaar weer aanmeldt voor de KOR en het forfait jaarlijks toepast, krijgt u per saldo € 100 btw terug (€ 500 - 4 keer het jaarlijks forfait van € 100).

  Bedenk goed of afmelden voor de KOR in deze situatie voor u aantrekkelijk is.

  Voorbeeld 2: Ik heb me te laat afgemeld voor de KOR

  U hebt in oktober 2019 zonnepanelen aangeschaft met een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. U hebt u aangemeld als zonnepaneelhouder en de btw teruggevraagd. Vanaf 1 januari 2020 hebben we u automatisch aangemeld voor de KOR.

  U hebt op 1 april 2022 een aanvullende set zonnepanelen gekocht van 1.250 Wattpiek en wilt ook daarvoor de btw terugvragen. U moet € 500 btw betalen voor de aanschaf en installatie. U meldt zich op 5 mei 2022 af voor de KOR. Daardoor valt u pas per 1 juli 2022 niet meer onder de KOR-vrijstelling. U kiest ervoor om de verschuldigde btw op basis van het forfait aan te geven. Uw zonnepanelen hebben nu in totaal een opwekvermogen van 4050 Wattpiek, het forfait dat u hiervoor moet aangeven is € 100. Dit is dus het forfait voor uw oude en nieuwe zonnepanelen samen.

  U moet vanaf het 3e kwartaal btw-aangifte doen. Uw 1e aangifte doet u als dit kwartaal is afgelopen, in oktober 2022. Omdat u dit kwartaal niet hebt geïnvesteerd, doet u dit kwartaal een zogenoemde nul-aangifte. U doet dus wél aangifte, maar hoeft nog niets aan te geven.

  In de aangifte van het 4e kwartaal geeft u het forfait van € 100 aan bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) onder het kopje 'Omzetbelasting'. Vul bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Omdat u in het 2e kwartaal nog onder de KOR viel en pas vanaf juli 'belaste prestaties' verricht, mag u niet alle btw terugvragen. Het gaat in dit voorbeeld om 2/3e van de btw. Gerekend vanaf de aanschafdatum 1 april 2022, kunt u namelijk alleen over het 3e en 4e kwartaal btw terugvragen. Bij 'Voorbelasting' vult u dus € 334 (2/3e van € 500) in. Uw btw-teruggaaf is € 234.

  De jaren daarna doet u elk kwartaal aangifte. Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet. In beide gevallen betaalt u elk jaar het forfait van € 100. Als u ieder kwartaal aangifte doet, geeft u 3 kwartalen niets aan: de zogenoemde nul-aangiften. Het forfait kunt u aangeven in het 4e kwartaal.

  Als u zich na 3 jaar weer aanmeldt voor de KOR en het forfait jaarlijks toepast, krijgt u geen btw terug. U betaalt in deze situatie namelijk per saldo € 66 (€ 334 – 4 keer het jaarlijks forfait van € 100). In dit geval is het dus niet aantrekkelijk om u af te melden voor de KOR.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.