Ik heb al btw teruggekregen voor zonnepanelen en mijn situatie verandert

Hebt u al btw teruggevraagd voor zonnepanelen en krijgt u nu opnieuw met btw te maken?  Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent. Deze informatie geldt in de volgende gevallen:

 • U investeert in een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud van uw zonnepanelen.
 • U begint een eenmanszaak, of start als zzp'er.

Kiest u voor een andere ondernemingsvorm - bijvoorbeeld een bv of vof? Dan geldt deze informatie niet voor u. U doet voor deze onderneming apart btw-aangifte.

 • Ik heb zonnepanelen sinds 2020 en wil een eenmanszaak beginnen of start als zzp'er

  Deze informatie geldt alleen als u een eenmanszaak begint, of start als zzp'er. Kiest u voor een andere ondernemingsvorm - bijvoorbeeld een bv of vof? Dan doet u voor uw onderneming apart btw-aangifte. Bij Startende ondernemers leest u meer over btw-aangifte doen voor uw onderneming.

  Toen u btw voor zonnepanelen terugvroeg hebt u aangegeven of u wilde meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR). Hieronder leest u wat deze keuze voor u betekent.

  Ik heb wel gekozen voor de KOR

  De KOR gaat in op 1 januari van het jaar na aanschaf van de zonnepanelen. Dit betekent dat u vanaf het jaar dat volgt op de aanschaf van uw zonnepanelen geen btw meer kunt terugvragen. Dit geldt voor een periode van ten minste 3 jaar. Als u bijvoorbeeld in 2020 btw terugvraagt en kiest voor de KOR, dan gaat die in op 1 januari 2021. U kunt dan voor investeringen in 2021, 2022 en 2023 géén btw meer terugvragen. Ook niet als u in die periode een eenmanszaak begint, of start als zzp’er.

  Wilt u toch btw terugvragen in 2021, 2022 of 2023? Meld u dan in 2020 af voor de KOR, uiterlijk 4 weken voor het einde van het jaar.

  Komt uw omzet boven de € 20.000? Dan moet u zich afmelden voor de KOR. 

  Als u in 2020 kiest voor de KOR kunt u dat jaar nog wél btw terugvragen voor (extra) investeringen.Dat doet u met een zogenoemde incidentele btw-aangifte. U kunt zich in 2020 ook alsnog afmelden voor de KOR. Gebruik daarvoor het formulier Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling. Uw afmelding moet  minstens 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn. Als u stopt met de KOR gaat u elk kwartaal btw-aangifte doen. In die aangifte geeft u de btw aan over de stroom die u levert met u zonnepanelen én de btw van de ondernemersactiviteiten van uw nieuwe eenmanszaak.

  Ik heb niet gekozen voor de KOR

  U ontvangt dan gewoon btw-aangiften van ons. Hierin geeft u de btw aan over de stroom die u levert met zonnepanelen én de btw van de ondernemersactiviteiten van uw nieuwe eenmanszaak.

 • Ik heb zonnepanelen sinds 2020 en wil opnieuw investeren in zonnepanelen

  Toen u btw voor zonnepanelen terugvroeg hebt u het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ ingevuld. Hierin hebt u aangegeven of u wilde meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR). Hieronder leest u wat u per situatie kunt doen.

  Ik heb gekozen voor de KOR

  De KOR gaat in op 1 januari van het jaar na aanschaf van de zonnepanelen. Dit betekent dat u vanaf het jaar dat volgt op de aanschaf van uw zonnepanelen geen btw meer kunt terugvragen. Dit geldt voor een periode van ten minste 3 jaar. Als u in 2020 btw terugvraagt, kunt u voor investeringen in 2021, 2022 en 2023 dus géén btw meer terugvragen. Ook niet voor nieuwe investeringen in zonnepanelen. 

  In 2020 kunt u nog wél btw terugvragen voor (extra) investeringen in zonnepanelen. Dat doet u met een zogenoemde incidentele btw-aangifte. U kunt zich in 2020 ook alsnog afmelden voor de KOR. Gebruik daarvoor het formulier Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling. Uw afmelding moet  minstens 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn. Als u stopt met de KOR gaat u elk kwartaal btw-aangifte doen. In die aangifte geeft u de btw aan over de stroom die u levert met ál uw zonnepanelen.

  Voorbeeld
  In januari 2020 koopt u zonnepanelen en in april 2020 vraagt u btw terug met uw btw-aangifte. In september 2020 koopt u nog een paar zonnepanelen. Deze btw kunt u nog terugvragen, omdat de KOR pas ingaat op 1 januari 2021. U moet dan nog een keer btw-aangifte doen: met een incidentele btw-aangifte. Daarmee geeft u de verschuldigde btw aan over de tweede set zonnepanelen en vraagt u hiervoor de btw terug.

  Ik heb niet gekozen voor de KOR

  U ontvangt dan gewoon btw-aangiften van ons. In die aangiften geeft u de btw aan die u moet betalen en vraagt u btw terug voor nieuwe investeringen in zonnepanelen.


   
 • Ik had al zonnepanelen in 2019 en wil een eenmanszaak beginnen of start als zzp'er

  Deze informatie geldt alleen als u een eenmanszaak begint, of start als zzp'er. Kiest u voor een andere ondernemingsvorm - bijvoorbeeld een bv of vof? Dan doet u voor uw onderneming apart btw-aangifte. Bij Startende ondernemers leest u meer over btw-aangifte doen voor uw onderneming.

  Omdat u zonnepanelen hebt, bent u bij ons geregistreerd als ondernemer. De btw van uw zonnepanelen hebt u teruggevraagd met een btw-aangifte. Omdat u geregistreerd bent als zonnepaneelhouder, hebben we u automatisch aangemeld voor de kleineondernemersregeling (KOR).

  Door uw andere ondernemersactiviteiten kan uw omzet hoger worden. Komt uw omzet boven de € 20.000? Dan moet u zich afmelden voor de KOR, gebruik daarvoor het formulier Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling.

  Blijft uw omzet onder de € 20.000? Dan hebt u 2 keuzes:

  • Ik wil aangemeld blijven voor de KOR
   U hoeft niets te doen. In deze situatie kunt u geen btw terugvragen voor uw ondernemersactiviteiten en hoeft u ook geen btw aan te geven. Er zijn een paar uitzonderingen, lees meer hierover bij Incidenteel btw-aangifte doen.
  • Ik wil me afmelden voor de KOR
   U gaat dan periodiek btw-aangifte doen en kunt zo btw terugvragen voor facturen ná de datum waarop we u voor de KOR hebben afgemeld. In de aangifte geeft u de btw aan over de stroom die u levert met zonnepanelen. Die btw moet u zelf berekenen - u kunt niet kiezen voor forfaitaire bedragen. In de aangifte geeft u ook de btw van de ondernemersactiviteiten van uw nieuwe eenmanszaak aan. Btw op de ontvangen facturen in de periode dat u nog gebruikmaakte van de KOR, kunt u wellicht nog herzien.

  Wilt u zich afmelden voor de KOR? Gebruik daarvoor het formulier: Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling. Afmelden kan per kwartaal, maar houd rekening met een opzegtermijn van minimaal 4 weken. Wilt u bijvoorbeeld stoppen met de KOR op 1 april? Meld u dan af vóór 3 maart. Na 3 jaar kunt u zich weer aanmelden voor de KOR.

 • Ik had al zonnepanelen in 2019 en wil opnieuw investeren in zonnepanelen

  U bent bij ons geregistreerd als ondernemer, omdat u sinds 2019 of eerder zonnepanelen hebt. De btw van uw zonnepanelen hebt u teruggevraagd met een btw-aangifte. Omdat u zich hebt aangemeld als zonnepaneelhouder, bent u ook aangemeld voor de kleineondernemersregeling (KOR).

  Had u in 2019 geen zonnepanelen, maar wel andere ondernemersactiviteiten? En deed u op 31 december 2019 al mee aan de oude KOR? Dan geldt deze informatie ook als u nu voor de 1e keer zonnepanelen koopt.

  Wilt u opnieuw investeren in zonnepanelen? Dan hebt u 2 keuzes:

  • Ik wil aangemeld blijven voor de KOR
   U hoeft niets te doen. In deze situatie kunt u geen btw terugvragen voor nieuwe investeringen in zonnepanelen. Het voordeel is dat u geen btw-aangifte hoeft te doen en geen btw betaalt.
  • Ik wil me afmelden voor de KOR
   U moet dan elk kwartaal btw-aangifte doen. U kunt de btw terugvragen voor nieuwe investeringen in zonnepanelen. Btw die u moet betalen over de stroom die u levert met uw zonnepanelen, vermeldt u ook in de aangifte. Kies of u met of zonder 'forfait' aangifte gaat doen. Bereken goed of afmelden voor u de beste oplossing is. In veel gevallen zult u meer btw moeten betalen over deze 3 jaar dan u aan btw  terugkrijgt.

  Na 3 jaar kunt u zich weer aanmelden voor de KOR.

  Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet.

  Wilt u zich afmelden voor de KOR? Gebruik daarvoor het formulier: Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling. Afmelden kan per kwartaal, maar houd rekening met een opzegtermijn van minimaal 4 weken. Wilt u bijvoorbeeld stoppen met de KOR op 1 juli? Meld u dan uiterlijk 2 juni af.

  Let op!
  Hebt u geïnvesteerd in zonnepanelen vóór de afmelddatum voor de KOR? Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van het terug te vragen btw-bedrag.  U krijgt dan geen of minder btw terug. Kijk bij de voorbeelden hieronder wat dit betekent en hoe u de aangifte invult.
  Voorbeeld 1
  Ik heb me tijdig afgemeld voor de KOR
  U hebt in oktober 2018 zonnepanelen aangeschaft met een opwekvermogen van
  2.800 Wattpiek. U hebt u aangemeld als zonnepaneelhouder en de btw teruggevraagd. Per 1 januari 2020 hebben we u automatisch aangemeld voor de KOR.
  U wilt een aanvullende set zonnepanelen kopen en ook daarvoor de btw terugvragen. U meldt zich daarom op 5 mei 2020 af voor de KOR. Daardoor valt u per 1 juli 2020 niet meer onder de KOR-vrijstelling. Op 19 september 2020 schaft u een aanvullende set zonnepanelen aan met een opwekvermogen van 1.250 Wattpiek. U moet € 500 btw betalen voor de aanschaf en installatie. U kiest ervoor om de verschuldigde btw op basis van het forfait aan te geven. Uw zonnepanelen hebben nu in totaal een opwekvermogen van 4.050 Wattpiek, de btw die u hiervoor moet aangeven - het forfait - is € 100. Dit is dus het forfait voor uw oude en nieuwe zonnepanelen samen.
  U moet vanaf 1 juli 2020 - het 3e kwartaal -  aangifte doen. Uw 1e aangifte doet u als dit kwartaal is afgelopen, in oktober 2020. Bij 'Leveringen/diensten belast met hoog tarief' geeft u onder het kopje 'Omzetbelasting' € 100 aan. Vul bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Bij 'Voorbelasting' vult u € 500 in. Uw btw-teruggaaf is € 400. Het 4e kwartaal doet u een zogenoemde nul-aangifte. U doet dus wél aangifte, maar hoeft niets aan te geven.
       
  De jaren daarna doet u elk kwartaal aangifte. Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet. In beide gevallen betaalt u elk jaar het forfait van € 100. Als u ieder kwartaal aangifte doet, geeft u 3 keer niets aan - de zogenoemde nul-aangiften. Het forfait kunt u aangeven in het 4e kwartaal.
  Als u zich na 3 jaar weer aanmeldt voor de KOR en het forfait jaarlijks toepast, krijgt u per saldo € 100 btw terug (€ 500 - 4 keer het jaarlijks forfait van € 100).
  Bedenk goed of afmelden voor de KOR in deze situatie voor u aantrekkelijk is.
  Voorbeeld 2
  Ik heb me te laat afgemeld voor de KOR
  U hebt in oktober 2018 zonnepanelen aangeschaft met een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. U hebt u aangemeld als zonnepaneelhouder en de btw teruggevraagd. Per 1 januari 2020 hebben we u automatisch aangemeld voor de KOR.
  U hebt op 1 april 2020 een aanvullende set zonnepanelen gekocht van 1.250 Wattpiek en wilt ook daarvoor de btw terugvragen. U moet € 500 btw betalen voor de aanschaf en installatie. U meldt zich op 5 mei 2020 af voor de KOR. Daardoor valt u pas per 1 juli 2020 niet meer onder de KOR-vrijstelling. U kiest ervoor om de verschuldigde btw op basis van het forfait aan te geven. Uw zonnepanelen hebben nu in totaal een opwekvermogen van 4050 Wattpiek, de btw die u hiervoor moet aangeven - het forfait – is € 100. Dit is dus het forfait voor uw oude en nieuwe zonnepanelen samen.
  U moet vanaf 1 juli 2020 - het 3e kwartaal -  aangifte doen. Uw 1e aangifte doet u als dit kwartaal is afgelopen, in oktober 2020. Omdat u dit kwartaal niet hebt geïnvesteerd, doet u dit kwartaal een zogenoemde nul-aangifte. U doet dus wél aangifte, maar hoeft nog niets aan te geven.  
  In de aangifte van het 4e kwartaal geeft u het forfait van € 100 aan bij 'Leveringen/diensten belast met hoog tarief' onder het kopje 'Omzetbelasting'. Vul bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Omdat u in het 2e kwartaal nog onder de KOR viel en pas vanaf juli 'belaste prestaties' verricht, mag u niet alle btw terugvragen. Gerekend vanaf de aanschafdatum, 1 april 2020, mag u in dit voorbeeld 2/3 van de btw terugvragen: € 334. Dit is 2/3 van € 500 - u mag in dit voorbeeld 2/3 van de btw terugvragen omdat u het 2e kwartaal onder de KOR viel, en het 3e en 4e kwartaal 'belaste prestaties' verrichtte. Bij 'Voorbelasting' vult u € 334 in. Uw btw-teruggaaf is € 234.
  De jaren daarna doet u elk kwartaal aangifte. Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet. In beide gevallen betaalt u elk jaar het forfait van € 100. Als u ieder kwartaal aangifte doet, geeft u 3 keer niets aan - de zogenoemde nul-aangiften. Het forfait kunt u aangeven in het 4e kwartaal.
  Als u zich na 3 jaar weer aanmeldt voor de KOR en het forfait jaarlijks toepast, krijgt u per saldo geen btw terug. U betaalt in deze situatie namelijk per saldo € 66 (€ 334 – 4 keer het
  jaarlijks forfait van € 100). In dit geval is het dus niet aantrekkelijk om u af te melden voor de KOR.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.