Kan ik een korting op de btw krijgen?

Ja, dat kan. Als u gebruikmaakt van de huidige kleineondernemersregeling. Die geldt nog tot 1  januari 2020.

Er gelden 4 voorwaarden:

 • U betaalt in 1 jaar minder dan € 1.883 btw.
  Van dit bedrag hebt u de 'voorbelasting' al afgetrokken.
  Voorbelasting is de btw die u zakelijk betaalde. Bijvoorbeeld aan een leverancier.
 • U hebt een eenmanszaak.
  Of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen.
  Bijvoorbeeld een maatschap of een vennootschap onder firma.
 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
 • U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.
  Bijvoorbeeld het bijhouden van een boekhouding en het uitreiken van facturen als dit verplicht is.

Hoeveel korting kunt u krijgen?

Dat hangt af van hoeveel btw u zonder deze regeling zou moeten betalen.

U betaalt na aftrek van voorbelasting:

 • Tussen € 1.345 en € 1.883 btw

  Het btw-bedrag dat u moet betalen, trekt u af van € 1.883. De uitkomst vermenigvuldigt u met 2,5.

  Dat is uw korting.

  Die vult u in bij vraag 5d van uw btw-aangifte. Het beste kunt u uw korting invullen in uw aangifte over het 4e kwartaal. Dan pas weet u namelijk wat u over het hele jaar moet betalen.

  Voorbeeld

  Na aftrek van voorbelasting moet u € 1.500 betalen.

  € 1.883 - € 1.500 = € 383. Deze uitkomst x 2,5 is € 957, 50.

  Uw korting is afgerond € 958.

 • € 1.345 of minder btw

  Uw korting is gelijk aan uw btw-bedrag.

  Niet hoger en niet lager dan de btw die u moet betalen. Dus: u betaalt geen btw, maar u krijgt ook geen btw terug.

  Vul de korting in bij vraag 5d van uw btw-aangifte.

  Verwacht u in de komende jaren ook € 1.345 of minder btw te moeten betalen? Vraag dan ontheffing van administratieve verplichtingen aan.

  Na goedkeuring hoeft u dan geen btw-aangifte meer te doen. En brengt u geen btw meer in rekening.

 • € 0 btw of u krijgt btw terug
  U krijgt geen korting.

Geef uw korting op in uw aangifte inkomstenbelasting

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan doet u dat bij 'Overige buitengewone baten' op het scherm 'Winst- en verliesrekening'. 

Bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting? Geef uw korting dan op bij 'Inkomsten' op het scherm 'Inkomsten uit overig werk'. 

Let op!

Hebt u te maken met verlegging van btw? Importeert u goederen of hebt u ervoor gekozen om btw over de huur van een onroerende zaak in rekening te brengen bij uw huurder? 

Dan moet u weten wat dat betekent voor de kleineondernemersregeling. Lees daarom de informatie over bijzondere situaties in onze brochure 'De kleineondernemersregeling'.

Brochure kleineondernemersregeling

Handig

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe

U kunt dan geen korting op de btw meer krijgen. Maar misschien kunt wel gebruikmaken van een vrijstelling over uw omzet.

Lees meer bij Ik heb gehoord dat er een nieuwe kleineondernemersregeling komt hoe zit dat? 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.