Kan ik een korting op de btw krijgen?

Ja, dat kan. Als u gebruikmaakt van de oude kleineondernemersregeling (tot 1 januari 2020).

U maakt gebruik van deze regeling door zelf de korting op te geven in uw aangifte omzetbelasting bij rubriek 5d.

1 januari 2020 is de oude kleineondernemersregeling komen te vervallen. Lees meer over wat er is veranderd.

Er gelden 4 voorwaarden:

 • U betaalt in 1 jaar minder dan € 1.883 btw.
  Van dit bedrag hebt u de 'voorbelasting' al afgetrokken.
  Voorbelasting is de btw die u zakelijk betaalde. Bijvoorbeeld aan een leverancier.
 • U hebt een eenmanszaak.
  Of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen.
  Bijvoorbeeld een maatschap of een vennootschap onder firma.
 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
 • U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.
  Bijvoorbeeld het bijhouden van een boekhouding en het uitreiken van facturen als dit verplicht is.

Hoeveel korting kunt u krijgen?

Dat hangt af van hoeveel btw u zonder deze regeling zou moeten betalen.

U betaalt na aftrek van voorbelasting:

 • Tussen € 1.345 en € 1.883 btw

  Het btw-bedrag dat u moet betalen, trekt u af van € 1.883. De uitkomst vermenigvuldigt u met 2,5.

  Dat is uw korting.

  Die vult u in bij vraag 5d van uw btw-aangifte. Het beste kunt u uw korting invullen in uw aangifte over het 4e kwartaal. Dan pas weet u namelijk wat u over het hele jaar moet betalen.

  Voorbeeld

  Na aftrek van voorbelasting moet u € 1.500 betalen.

  € 1.883 - € 1.500 = € 383. Deze uitkomst x 2,5 is € 957, 50.

  Uw korting is afgerond € 958.

 • € 1.345 of minder btw

  Uw korting is gelijk aan uw btw-bedrag.

  Niet hoger en niet lager dan de btw die u moet betalen. Dus: u betaalt geen btw, maar u krijgt ook geen btw terug.

  Vul de korting in bij vraag 5d van uw btw-aangifte.

  Verwacht u in de komende jaren ook € 1.345 of minder btw te moeten betalen? Vraag dan ontheffing van administratieve verplichtingen aan.

  Na goedkeuring hoeft u dan geen btw-aangifte meer te doen. En brengt u geen btw meer in rekening.

 • € 0 btw of u krijgt btw terug
  U krijgt geen korting.

Geef uw korting op in uw aangifte inkomstenbelasting

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan doet u dat bij 'Overige buitengewone baten' op het scherm 'Winst- en verliesrekening'. 

Bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting? Geef uw korting dan op bij 'Inkomsten' op het scherm 'Inkomsten uit overig werk'. 

Let op!

Hebt u te maken met verlegging van btw? Importeert u goederen of hebt u ervoor gekozen om btw over de huur van een onroerende zaak in rekening te brengen bij uw huurder? 

Dan moet u weten wat dat betekent voor de kleineondernemersregeling. Lees daarom de informatie over bijzondere situaties in onze brochure 'De kleineondernemersregeling'.

Brochure kleineondernemersregeling

Handig

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.