Een naheffingsaanslag voor de btw - wat nu?

Die moet u meestal gewoon betalen.

Maar hebben uw betaling en de naheffingsaanslag elkaar gekruist? Dan betaalt u alleen de boete.

Wat u precies moet doen, hangt af van de reden voor de naheffingsaanslag. Die staat op de naheffingsaanslag bij 'Toelichting'. Bepaal eerst of u het daarmee eens bent of niet.

Eens met de naheffingsaanslag?

Kies de reden die op de naheffingsaanslag staat om te zien wat u moet doen:

 • U hebt geen btw-aangifte gedaan en de btw niet betaald

  Op de naheffingsaanslag staat dan een schatting van het btw-bedrag dat u moet betalen. En 2 boetes: 1 omdat u geen aangifte hebt gedaan en 1 omdat u niet hebt betaald.

  Wat moet u doen?

  1. Doe de btw-aangifte alsnog

   Of misschien hebt u dat intussen al gedaan. Dan slaat u deze stap over.

   Na uw aangifte passen wij het btw-bedrag van de naheffingsaanslag aan: we trekken het gelijk met het btw-bedrag van de aangifte. U krijgt daarover een brief van ons, de verminderingsbeschikking.

  2. Betaal de btw van uw aangifte én de boetes

   Zorg ervoor dat het bedrag op onze rekening staat vóór de betaaldatum die op de naheffingsaanslag staat.

   Is de btw van uw aangifte lager dan het geschatte btw-bedrag op de naheffingsaanslag?

   Dan betaalt u het btw-bedrag dat uit uw aangifte komt. Dus níet het hogere, geschatte btw-bedrag van de naheffingsaanslag. Misschien moet u voor het verschil nog uitstel van betaling aanvragen (zie stap 3).

   Vergeet niet de boetes op de naheffingsaanslag te betalen.

   Vermeld bij uw betaling het betalingskenmerk van de naheffingsaanslag.

   Is de btw van uw aangifte € 0 of krijgt u btw terug?

   Dan hoeft u het btw-bedrag van de naheffingsaanslag niet te betalen. Misschien moet u daarvoor nog wel uitstel van betaling aanvragen (zie stap 3).

   De boete voor het niet betalen van de btw hoeft u ook niet te betalen.

   Maar de boete voor het te laat aangifte doen moet u wél betalen. Ook al hoeft u geen btw te betalen of krijgt u btw terug. Want u hebt nu eenmaal te laat aangifte gedaan. Vermeld bij uw betaling het betalingskenmerk van de naheffingsaanslag.

   Hebt u de btw in de tussentijd al betaald?

   Dan hebben uw aangifte en betaling en de naheffingsaanslag elkaar gekruist. Betaal in dit geval alléén de boetes.

  3. Bepaal of u uitstel van betaling moet aanvragen

   Dat moet u misschien doen, omdat het te hoog geschatte btw-bedrag op de naheffingsaanslag nu niet of niet volledig is betaald. U voorkomt daarmee een aanmaning.

   Óf u uitstel moet aanvragen, hangt af van wannéér u van ons de verminderingsbeschikking krijgt (zie stap 1).

   Bínnen 2 weken na de datum waarop de naheffingsaanslag is verstuurd?

   Dan hoeft u verder niets te doen. U bent klaar met het stappenplan.

   Láter dan 2 weken na de datum waarop de naheffingsaanslag is verstuurd?

   Dan moet u uitstel van betaling aanvragen. En soms ook bezwaar maken. Ga verder met stap 4.

  4. Vraag uitstel van betaling aan en maak eventueel ook bezwaar

   Of het verstandig is om ook bezwaar te maken, hangt af van wannéér u alsnog aangifte deed en betaalde.

   Vóór of óp de datum waarop de naheffingsaanslag is verstuurd

   Vraag dan alleen uitstel van betaling aan. Dat doet u door een brief naar te sturen naar het belastingkantoor dat op de naheffingsaanslag staat.

   In de brief zet u het aanslagnummer van de naheffingsaanslag en het bedrag waarvoor u uitstel wilt aanvragen.

   Ná de datum waarop de naheffingsaanslag is verstuurd

   Maak dan bezwaar tegen de naheffingsaanslag. En vraag daarin gelijk om uitstel van betaling.

   Maak bezwaar en vraag uitstel van betaling aan met het formulier 'Bezwaar omzetbelasting' via 'Inloggen voor ondernemers'. U vindt dit formulier onder 'Overige formulieren'.

   Inloggen voor ondernemers

   

 • U hebt te laat btw-aangifte gedaan en de btw niet betaald

  Op de naheffingsaanslag staat dan het btw-bedrag van uw aangifte, dat u nog niet hebt betaald. En 2 boetes: 1 omdat u te laat aangifte hebt gedaan en 1 omdat u niet hebt betaald.

  Wat moet u doen?

  U betaalt de naheffingsaanslag. Zorg ervoor dat het bedrag op onze rekening staat vóór de betaaldatum die op de naheffingsaanslag staat. En vermeld bij uw betaling het betalingskenmerk van de naheffingsaanslag.

 • U hebt te laat btw-aangifte gedaan en de btw ook te laat betaald

  Op de naheffingsaanslag staat dan een boete voor de te late aangifte.

  En ook een boete voor de te late betaling. Behalve als u de vorige aangifte wel op tijd betaalde en u daarmee nu maximaal 7 dagen te laat was.

  Wat moet u doen?

  U betaalt de naheffingsaanslag. Zorg ervoor dat het bedrag op onze rekening staat vóór de betaaldatum die op de naheffingsaanslag staat. En vermeld bij uw betaling het betalingskenmerk van de naheffingsaanslag.

 • U hebt de btw niet betaald

  Op de naheffingsaanslag staat dan het btw-bedrag van uw aangifte, dat u nog niet hebt betaald. En een boete omdat u niet hebt betaald.

  Wat moet u doen?

  Dat hangt ervan af. Want misschien hebben uw betaling en de naheffingsaanslag elkaar gekruist. En hebt u de btw intussen al betaald, vóór of óp de datum waarop de naheffingsaanslag is verstuurd.

  Btw nog niet betaald
  Betaal dan de naheffingsaanslag. Zorg ervoor dat het bedrag op onze rekening staat vóór de betaaldatum die op de naheffingsaanslag staat. En vermeld bij uw betaling het betalingskenmerk van de naheffingsaanslag.

  Btw al wel betaald
  Dan hoeft u het btw-bedrag op de naheffingsaanslag niet te betalen. U krijgt daarover een brief van ons, de verminderingsbeschikking.

  U moet 2 dingen doen:

  1. Betaal alleen de boete
   Zorg ervoor dat het bedrag op onze rekening staat vóór de betaaldatum die op de naheffingsaanslag staat. En vermeld bij uw betaling het betalingskenmerk van de naheffingsaanslag.
  2. Stuur ons een brief om uitstel van betaling te vragen voor het btw-bedrag op de naheffingsaanslag

   Want anders krijgt u een aanmaning voor het btw-bedrag op de naheffingsaanslag. Ook al hebt u de btw al betaald.

   Stuur de brief naar het belastingkantoor dat op de naheffingsaanslag staat.

   In de brief zet u het aanslagnummer van de naheffingsaanslag en het bedrag waarvoor u uitstel wilt aanvragen.

   Let op!

   Hebt u de verminderingsbeschikking van ons gekregen bínnen 2 weken na de datum waarop de naheffingsaanslag is verstuurd? Dan hoeft u géén uitstel van betaling aan te vragen.

   

 • U hebt de btw te laat betaald

  Op de naheffingsaanslag staat dan alleen een boete. Omdat u te laat hebt betaald.

  Wat moet u doen?

  Betaal de naheffingsaanslag. Zorg ervoor dat het bedrag op onze rekening staat vóór de betaaldatum die op de naheffingsaanslag staat. En vermeld bij uw betaling het betalingskenmerk van de naheffingsaanslag.

 • U hebt geen btw-aangifte gedaan

  Op de naheffingsaanslag staat dan alleen een boete. Omdat u geen aangifte hebt gedaan.

  Wat moet u doen?

  Betaal de naheffingsaanslag. Zorg ervoor dat het bedrag op onze rekening staat vóór de betaaldatum die op de naheffingsaanslag staat. En vermeld bij uw betaling het betalingskenmerk van de naheffingsaanslag.

 • U hebt te laat btw-aangifte gedaan

  Op de naheffingsaanslag staat dan alleen een boete. Omdat u te laat aangifte hebt gedaan.

  Wat moet u doen?

  Betaal de naheffingsaanslag. Zorg ervoor dat het bedrag op onze rekening staat vóór de betaaldatum die op de naheffingsaanslag staat. En vermeld bij uw betaling het betalingskenmerk van de naheffingsaanslag.

Niet eens met de naheffingsaanslag?

Kies uw situatie om te zien wat u moet doen:

 • Ik heb wél op tijd aangifte gedaan

  Dan is er misschien iets misgegaan met uw aangifte in onze systemen. U kunt zelf controleren of dat zo is.

  1. Ga naar 'Inloggen voor ondernemers'

   Daar vindt u de datum waarop wij uw aangifte binnenkregen.

   Inloggen voor ondernemers

  2. Controleer of wij uw aangifte vóór of óp de uiterste aangiftedatum hebben ontvangen

   Hebt u toch te laat aangifte gedaan?

   Dan is de naheffingsaanslag terecht. Kies hierboven bij 'Eens met de naheffingsaanslag' uw situatie. Daar leest u wat u moet doen.

   Hebt u inderdaad op tijd aangifte gedaan?

   Dan is er iets misgegaan. U hoeft de naheffingsaanslag natuurlijk niet te betalen. Ga verder met stap 3.

  3. Maak bezwaar tegen de naheffingsaanslag

   Dat moet u doen om te voorkomen dat u een aanmaning krijgt. Sorry.

   Maak bezwaar door een brief te sturen naar het belastingkantoor dat op de naheffingsaanslag staat. Stuur daarbij een kopie of de gegevens van uw aangifte mee.

   

 • Ik heb wél op tijd betaald

  Dan is er misschien iets misgegaan met uw betaling. U kunt zelf controleren of dat zo is.

  Controleer in uw administratie wannéér u uw betaling hebt overgemaakt. En ga eventueel na wanneer de bank uw betaling heeft verwerkt.

  Controleer óók of u bij uw betaling het juiste betalingskenmerk hebt vermeld. De betalingskenmerken van uw aangiften vindt u als u inlogt. Kijk onder het tabblad 'Betalingskenmerk'.

  Inloggen voor ondernemers

  Beide gedaan? Dan weet u wat er aan de hand is.

  Ik heb op tijd betaald, maar met een verkeerd betalingskenmerk

  U hoeft de naheffingsaanslag niet te betalen.

  U moet wél bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag om te voorkomen dat u een aanmaning krijgt.

  Dat doet u met het formulier 'Bezwaar omzetbelasting' via 'Inloggen voor ondernemers'. U vindt dit formulier onder 'Overige formulieren'.

  Inloggen voor ondernemers

  Zet in de toelichting van het bezwaar het betalingskenmerk dat u voor de betaling hebt gebruikt.

  Ik heb toch te laat betaald

  Dan is de naheffingsaanslag terecht. Kies hierboven bij 'Eens met de naheffingsaanslag' uw situatie. Daar leest u wat u moet doen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.