Ik ben ondernemer en koop zonnepanelen met 21% btw

Bent u ondernemer en hebt u vóór 1 januari 2023 zonnepanelen met 21% btw gekocht? Of hebt u zonnepanelen met 21% btw gekocht voor uw bedrijfspand (niet aan huis)? De btw over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen kunt u terugvragen via de btw-aangifte die u altijd al doet. Dat doet u zo:

 • Tel de verschuldigde btw en voorbelasting van uw zonnepanelen op bij de btw van uw ondernemersactiviteiten. Ook de btw voor de stroom die u teruglevert aan uw energiemaatschappij, geeft u aan in de btw-aangifte.
 • Bekijk hieronder de voorbeeldaangiften om te zien hoe dit werkt. U kunt niet kiezen voor forfaitaire bedragen, want deze zijn alleen bedoeld voor particulieren met zonnepanelen. Dit betekent dat u zelf de verschuldigde btw moet berekenen.

Ondernemers kunnen er niet voor kiezen om alleen voor hun zonnepanelen de kleineondernemersregeling (KOR) te gebruiken. U kiest voor ál uw activiteiten wel of niet voor de KOR. Het heeft daarom geen zin om een nieuw subnummer aan te vragen voor de btw-aangifte van uw zonnepanelen.

Voorbeeldaangiften

Als u btw terugvraagt voor uw zonnepanelen, moet u btw-aangifte doen. Kijk hieronder bij uw situatie hoe u de btw-aangifte invult. Bij de voorbeeldaangiften gaan we ervan uit dat u prestaties verricht waar btw op zit.

Let op!
Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 gold een verlaagd btw-tarief van 9% op de levering van elektriciteit die wordt geleverd via een elektriciteitsnet. Wilt u over deze periode btw berekenen? Reken dan met 9% btw.
 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen op mijn bedrijfspand
  Tel de verschuldigde btw en voorbelasting van uw zonnepanelen op bij de btw van uw ondernemersactiviteiten. U moet de btw zelf berekenen.

  Aangifte doen

  In rubriek 1a van uw btw-aangifte geeft u de btw aan over de energie die u levert aan uw energiemaatschappij.
  In rubriek 5b vraagt u de btw terug voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. De energie die u gebruikt voor uw bedrijf, in dit voorbeeld 1000 kWh, komt niet terug in de aangifte. Dit is het gebruik van een bedrijfsmiddel voor met btw belaste prestaties.

  Voorbeeld
  • Door u opgewekte energie: 3.500 kWh
  • Gebruikte energie voor uw bedrijf: 1.000 kWh
  • Geleverd aan energiebedrijf: 2.500 kWh (3.500 kWh – 1.000 kWh)
  • Door u afgenomen energie (op momenten dat uw zonnepanelen onvoldoende energie opwekken): 500 kWh
  • Stel dat de prijs voor geleverde energie € 0,15 per kWh bedraagt. En de prijs voor afgenomen energie € 0,50 per kWh (beide bedragen inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie - ODE - maar exclusief btw).

  Berekening van de btw-bedragen
  Rubriek 1a
  In dit voorbeeld levert u 2.500 kWh terug aan uw energiebedrijf (3.500 kWh – 1.000 kWh zakelijk gebruik). Voor de berekening van de btw over deze 2.500 kWh moet u beide energieprijzen gebruiken die in dit voorbeeld staan. Dit komt omdat u energie levert aan uw energiebedrijf (2.500 kWh) én er energie afneemt (500 kWh): dit is de 'saldering' waar uw energiebedrijf het over heeft.
  Waardeer 2.000 kWh (2.500 kWh – 500 kWh) tegen € 0,15 en de overige 500 kWh tegen € 0,50. Btw hierover: 21% van € 550 = € 115,50.

  Rubriek 5b
  Vul de btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vul deze rubriek alleen in als de factuurdatum in het tijdvak ligt waarvoor u aangifte doet. In de tabel hieronder is rubriek 5b niet ingevuld.

  Invullen van uw aangifte
  U mag alle bedragen afronden in uw voordeel.

  Rubriek 1a: Leveringen/diensten belast met hoog tarief (2.000 x € 0,15 + 500 x € 0,50) = € 550
  Rubriek 5a: Verschuldigde omzetbelasting = € 115
  Totaal te betalen: € 115

  Rubriek 5a hoeft u niet zelf in te vullen, dit doet het aangifteprogramma voor u. Maak het totaal te betalen bedrag zelf over, u krijgt geen aanslag. Lees meer hierover bij Btw betalen of terugkrijgen.

 • Ik heb geïntegreerde zonnepanelen
  Hebt u geïntegreerde zonnepanelen? Bel dan met de BelastingTelefoon.
 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen op mijn woning - en mijn bedrijf aan huis
  Tel de verschuldigde btw en voorbelasting van uw zonnepanelen op bij de btw van uw ondernemersactiviteiten. U moet de btw zelf berekenen.


  Voorbeeld

  • Door u opgewekte energie: 4.500 kWh
  • Gebruikte energie voor uw onderneming: 1.200 kWh
  • Gebruikte energie privé: 1.000 kWh
  • Geleverd aan energiebedrijf: 2.300 kWh (4.500KWh – 1.200 kWh – 1.000 kWh)
  • Door u afgenomen energie (op momenten dat u onvoldoende energie opwekt): 500 kWh
  • Waardering geleverde energie: € 0,15 per kWh
  • Waardering afgenomen energie: € 0,50 per kWh (inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE), exclusief btw)

  Berekening van de btw-bedragen

  Rubriek 1a
  In dit voorbeeld levert u 2.300 kWh terug aan uw energiebedrijf (4.500 kWh – 1.200 kWh zakelijk gebruik – 1.000kWh privégebruik). Voor de berekening van de btw over deze 2.300 kWh moet u beide energieprijzen gebruiken die in dit voorbeeld staan. Dit komt omdat u energie levert aan uw energiebedrijf (2.300 kWh) én er energie afneemt (500 kWh): dit is de 'saldering' waar uw energiebedrijf het over heeft. Waardeer 1.800 kWh (2.300 kWh – 500 kWh) tegen € 0,15 en de overige 500 kWh tegen € 0,50. Btw hierover: 21% van € 520 = € 109,20.

  Rubriek 1d
  De privé gebruikte energie x de vergoeding voor afgenomen energie:
  1.000 x € 0,50 = € 500. Btw hierover: 21% van € 500 = € 105.

  Rubriek 5b
  Vul rubriek 5b alleen in als u btw hebt betaald over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Sinds 1 januari 2023 is het btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of bij uw woning 0%.

  Invullen van uw aangifte
  U mag alle bedragen afronden in uw voordeel.

  Rubriek 1a: Leveringen/diensten belast met hoog tarief (1.800 x € 0,15 + 500 x € 0,50) = € 520
  Omzetbelasting = € 109
  Rubriek 1d: Privégebruik (1.000 x € 0,50) = € 500
  Omzetbelasting = € 105
  Rubriek 5a: Verschuldigde omzetbelasting € 214
  Totaal te betalen:  € 214
  Rubriek 5a hoeft u niet zelf in te vullen, dit doet het aangifteprogramma voor u. Maak het totaal te betalen bedrag zelf over, u krijgt geen aanslag. Lees meer hierover bij Btw betalen of terugkrijgen.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen op mijn woning - en mijn bedrijf niet aan huis
  Tel de verschuldigde btw en voorbelasting van uw zonnepanelen op bij de btw van uw ondernemersactiviteiten. U moet de btw zelf berekenen.


  Voorbeeld

  • Door u opgewekte energie: 4.500 kWh
  • Gebruikte energie privé: 1.000 kWh
  • Geleverd aan energiebedrijf: 3.500 kWh (4.500 kWh – 1.000 kWh)
  • Door u afgenomen energie (op momenten dat u onvoldoende energie opwekt): 500 kWh
  • Waardering geleverde energie: € 0,15 per kWh
  • Waardering afgenomen energie: € 0,50 per kWh (inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE), exclusief btw)

  Berekening van de btw-bedragen

  Rubriek 1a
  In dit voorbeeld levert u 3.500 kWh terug aan uw energiebedrijf (4.500 kWh - 1.000 kWh privégebruik). Voor de berekening van de btw over deze 3.500 kWh moet u beide energieprijzen gebruiken die in dit voorbeeld staan. Dit komt omdat u energie levert aan uw energiebedrijf (3.500 kWh) én er energie afneemt (500 kWh): dit is de 'saldering' waar uw energiebedrijf het over heeft. Waardeer 3.000 kWh (3.500 kWh – 500 kWh) tegen € 0,15 en de overige 500 kWh tegen € 0,50. Btw hierover: 21% van € 700 = € 147.

  Rubriek 1d
  De privé gebruikte energie x de vergoeding voor afgenomen energie:
  1.000 x € 0,50 = € 500. Btw hierover: 21% van € 500 = € 105.

  Rubriek 5b
  Vul rubriek 5b alleen in als u btw hebt betaald over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Sinds 1 januari 2023 is het btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of bij uw woning 0%.

  Invullen van uw aangifte
  U mag alle bedragen afronden in uw voordeel.

  Rubriek 1a: Leveringen/diensten belast met hoog tarief (3.000 x € 0,15 + 500 x € 0,50) = € 700
  Omzetbelasting = € 147
  Rubriek 1d: Privégebruik (1.000 x € 0,50) = € 500
  Omzetbelasting = € 105
  Rubriek 5a: Verschuldigde omzetbelasting = € 252
  Totaal te betalen: € 252
  Rubriek 5a hoeft u niet zelf in te vullen, dit doet het aangifteprogramma voor u. Maak het totaal te betalen bedrag zelf over, u krijgt geen aanslag.

  Lees meer hierover bij Btw betalen of terugkrijgen.

Bijzondere situaties

Geldt voor u 1 van de situaties hieronder? Kijk dan wat dit voor u betekent.

 • Ik verricht activiteiten die zijn vrijgesteld van btw

  Met uw zonnepanelen wekt u stroom op. De stroom gebruikt u voor een deel zelf. Wat u niet gebruikt, levert u terug aan uw energiebedrijf. Door deze teruglevering bent u ondernemer voor de btw. Daarom is de activiteit belast met btw en moet u voor uw zonnepanelen wel btw-aangifte doen.

  Schrijf een brief naar uw belastingkantoor waarin u aangeeft dat u naast vrijgestelde activiteiten óók een belaste activiteit verricht. Doet u nog geen aangifte voor de btw? Vraag in deze brief dan om een btw-aangifte.

  U moet dan elk kwartaal btw-aangifte doen. Hebt u 21% btw betaald over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen, dan kunt u de btw gedeeltelijk terugvragen in uw btw-aangifte. Hierover leest u meer bij Belaste en vrijgestelde omzet. Ook vermeldt u in uw aangifte de btw die u moet betalen over de stroom die u levert met uw zonnepanelen. Bekijk de voorbeeldaangifte hierboven hoe u deze aangifte invult.

  Let op!
  Doet u geen btw-aangifte omdat u gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling (KOR)? Kijk dan bij Ik doe mee aan de kleineondernemersregeling en doe geen btw-aangifte.

  Wilt u meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR)?

  Gebruik dan het aanmeldformulier voor de KOR. Vul bij 'Ingangsdatum' 1 januari van het aankomende jaar in. Zo voorkomt u dat u eventueel de btw moet herzien en dus btw moet terugbetalen. Uw aanmelding voor de KOR moet minimaal 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn, dus op 3 december.

 • Ik doe mee aan de kleineondernemersregeling (KOR) en doe geen btw-aangifte 
  U kunt dan voor een periode van ten minste 3 jaar geen btw terugvragen. Ook niet voor zonnepanelen. Dat kan alleen als uw omzet boven de € 20.000 komt, want dan moet u zich afmelden voor de KOR. U moet dan btw-aangifte doen waarmee u de verschuldigde btw aangeeft en kunt ook weer btw terugvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.