Ik ben ondernemer en koop zonnepanelen met 0% btw

Sinds 1 januari 2023 is het btw-tarief voor zonnepanelen op of bij uw woning 0%. U betaalt dan geen btw meer voor deze zonnepanelen.

Met een woning bedoelen we ook bijvoorbeeld uw garage, schuur of tuin. Of een vakantiewoning. Ook is het 0%-tarief van toepassing als bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren zonnepanelen koopt voor op een appartementencomplex. Hebt u een bedrijf aan huis? Als u de zonnepanelen ook privé gebruikt, dus niet alleen voor uw onderneming, geldt het btw-tarief van 0% ook. Lees meer over zonnepanelen met 0% btw.

Btw betalen over de stroom die u teruglevert

Als u zonnepanelen koopt met 0% btw, hebt u geen btw betaald. U kunt dan dus geen btw terugvragen. Wel moet u btw betalen over de energie die u teruglevert aan uw energiemaatschappij. Want met uw zonnepanelen wekt u stroom op die u voor een deel zelf gebruikt, en wat u niet gebruikt, levert u terug aan uw energiebedrijf. Dit terugleveren van energie aan uw energiebedrijf is een activiteit die belast is met btw. Die btw geeft u aan in uw btw-aangifte. Tenzij u meedoet aan de kleineondernemersregeling (KOR). Dit kan alleen als uw omzet in een kalenderjaar niet meer is dan € 20.000.

De btw die u moet betalen voor de stroom die u teruglevert, geeft aan in uw normale btw-aangifte

U telt de verschuldigde btw van de energie van uw zonnepanelen op bij de btw van uw ondernemersactiviteiten. U kunt niet kiezen voor forfaitaire bedragen, want deze zijn alleen bedoeld voor particulieren met zonnepanelen. Dit betekent dat u zelf de verschuldigde btw moet berekenen. Bekijk hoe u dat doet in de voorbeeldaangiften hieronder.

Voorbeeldaangiften

Kijk bij uw situatie hoe u de btw-aangifte invult. Bij deze voorbeelden gaan we ervan uit dat u prestaties verricht die met btw belast zijn.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen op mijn woning, die ook mijn bedrijf aan huis is

  In dit geval telt u de verschuldigde btw van uw zonnepanelen op bij de btw van uw ondernemersactiviteiten. U moet de btw zelf berekenen.

  In dit voorbeeld is uw situatie is als volgt:
  U wekt 4.500 kWh op. Hiervan gebruikt u 1.200 kWh voor uw onderneming en 1.000 kWh privé. Er blijft dan 2.300 kWh over, die u levert aan uw energiebedrijf. Voor de momenten waarop u zelf onvoldoende energie opwekt, neemt u 500 kWh af bij uw energiebedrijf. Voor de energie die u levert, krijgt u € 0,15 per kWh van uw energiebedrijf. Voor de energie die u afneemt, moet u hen € 0,50 per kWh betalen (inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE), exclusief btw).

  Zo berekent u de btw-bedragen:

  Rubriek 1a
  In dit voorbeeld levert u 2.300 kWh terug aan uw energiebedrijf. Voor de berekening van de btw over deze 2.300 kWh moet u beide energieprijzen gebruiken die in dit voorbeeld staan. Dit komt doordat u energie levert aan uw energiebedrijf (2.300 kWh) én er energie afneemt (500 kWh): dit noemen we saldering. Waardeer 1.800 kWh (2.300 kWh – 500 kWh) tegen € 0,15 en de overige 500 kWh tegen € 0,50. De btw hierover is 21% van € 520 = € 109,20.

  Rubriek 1d
  De energie die u privé gebruikt x de vergoeding voor afgenomen energie:
  1.000 x € 0,50 = € 500. De btw hierover is 21% van € 500 = € 105.

  U mag alle bedragen afronden in uw voordeel.

  Zo vult u uw btw-aangifte in:

  • Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief):
   Omzet: 1.800 x € 0,15 + 500 x € 0,50 = € 520
   Btw: € 109
  • Bij Rubriek 1d (Privégebruik):
   Omzet: 1.000 x € 0,50 = € 500
   Btw: € 105
  • Bij Rubriek 5a (Verschuldigde omzetbelasting): € 214
   Totaal te betalen: € 214

  Rubriek 5a hoeft u niet zelf in te vullen, dit doet het aangifteprogramma voor u. Maak het totaal te betalen bedrag zelf over via iDEAL, u krijgt geen aanslag. Lees meer hierover bij Btw betalen of terugkrijgen.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen op mijn woning - en mijn bedrijf niet aan huis

  In dit geval telt u de verschuldigde btw van uw zonnepanelen op bij de btw van uw ondernemersactiviteiten. U moet de btw zelf berekenen.

  In dit voorbeeld is uw situatie is als volgt:
  U wekt 4.500 kWh op. Hiervan gebruikt u 1.000 kWh privé. Er blijft dan 3.500 kWh over, die u levert aan uw energiebedrijf. Voor de momenten waarop u zelf onvoldoende energie opwekt, neemt u 500 kWh af bij uw energiebedrijf. Voor de energie die u levert, krijgt u € 0,15 per kWh van uw energiebedrijf. Voor de energie die u afneemt, moet u hen € 0,50 per kWh betalen (inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE), exclusief btw).

  Zo berekent u de btw-bedragen:

  Rubriek 1a
  In dit voorbeeld levert u 3.500 kWh terug aan uw energiebedrijf. Voor de berekening van de btw over deze 3.500 kWh moet u beide energieprijzen gebruiken die in dit voorbeeld staan. Dit komt doordat u energie levert aan uw energiebedrijf (3.500 kWh) én er energie afneemt (500 kWh): dit noemen we saldering. Waardeer 3.000 kWh (3.500 kWh – 500 kWh) tegen € 0,15 en de overige 500 kWh tegen € 0,50. De btw hierover is 21% van € 700 = € 147.

  Rubriek 1d
  De energie die u privé gebruikt x de vergoeding voor afgenomen energie:
  1.000 x € 0,50 = € 500. De btw hierover is 21% van € 500 = € 105.

  U mag alle bedragen afronden in uw voordeel.

  Zo vult u uw btw-aangifte in:

  • Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief):
   Omzet: 3.000 x € 0,15 + 500 x € 0,50 = € 700
   Btw: € 147
  • Bij Rubriek 1d (Privégebruik):
   Omzet: 1.000 x € 0,50 = € 500
   Btw: € 105
  • Bij Rubriek 5a (Verschuldigde omzetbelasting): € 252
   Totaal te betalen: € 252

  Rubriek 5a hoeft u niet zelf in te vullen, dit doet het aangifteprogramma voor u. Maak het totaal te betalen bedrag zelf over via iDEAL, u krijgt geen aanslag. Lees meer hierover bij Btw betalen of terugkrijgen.

 • Ik heb geïntegreerde zonnepanelen

  Bel dan met de BelastingTelefoon.

Bijzondere situaties

Geldt voor u 1 van de situaties hieronder? Kijk dan wat dit voor u betekent.

 • Ik verricht vrijgestelde activiteiten en doe geen btw-aangifte

  Met uw zonnepanelen wekt u stroom op. Die stroom gebruikt u voor een deel zelf. Wat u niet gebruikt, levert u terug aan uw energiebedrijf. Dit terugleveren van energie aan uw energiebedrijf is een activiteit die is belast met btw. Daardoor bent u ondernemer voor de btw en moet u voor uw zonnepanelen aangifte doen.

  Schrijf een brief naar uw belastingkantoor waarin u aangeeft dat u naast vrijgestelde activiteiten óók een belaste activiteit verricht. Vraag in deze brief om een btw-aangifte.

  U moet daarna elk kwartaal btw-aangifte doen. Hierin vermeldt u de btw die u moet betalen over de opgewekte stroom die u privé gebruikt en levert aan uw energiemaatschappij.

  Let op!
  Doet u geen btw-aangifte omdat u gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling (KOR)? Kijk dan bij Ik doe mee aan de kleineondernemersregeling en doe geen btw-aangifte.

  Wilt u meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR)?

  Gebruik dan het aanmeldformulier voor de KOR. Vul bij 'Ingangsdatum' 1 januari van het aankomende jaar in. Zo voorkomt u dat u eventueel de btw moet herzien en dus btw moet terugbetalen. U hoeft dan vanaf het tijdvak dat begint op 1 januari geen btw-aangifte te doen en geen btw te betalen. Uw aanmelding voor de KOR moet minimaal 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn, dus op 3 december.

 • Ik doe mee aan de kleineondernemersregeling (KOR) en doe geen btw-aangifte 

  U hoeft geen btw-aangifte te doen en ook geen btw te betalen. Maar als uw omzet in een kalenderjaar meer is dan € 20.000, moet u zich afmelden voor de KOR.

  Komt uw omzet in een kalenderjaar niet boven de € 20.000, maar wilt u zich toch afmelden voor de KOR? Dat kan pas 3 jaar nadat u zich hebt aangemeld voor deze regeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.