Ik ben particulier en koop zonnepanelen met 21% btw

Sinds 1 januari 2023 is het btw-tarief op zonnepanelen 0%, als deze op of bij uw woning worden geplaatst. Maar er zijn uitzonderingen waarin u toch 21% btw betaalt over uw zonnepanelen op of bij uw woning.

Bijvoorbeeld als u een nieuwbouwwoning koopt met zonnepanelen die ook fungeren als dakbedekking, zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen. Dan geldt het btw-tarief van 21%. De btw over de aanschaf en installatie kunt u dan gedeeltelijk terugvragen, zolang de btw voor de zonnepanelen apart vermeld staat op de factuur. Of als u vóór 1 januari 2023 voor de 1e keer zonnepanelen kocht. Dan hebt u 21% btw betaald over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Deze btw kunt u ook terugvragen. Lees meer over zonnepanelen met 21% btw.

Hoe vraag ik de btw terug?

Btw terugvragen doet u in 3 stappen. Volg hiervoor het ‘Stappenplan btw terugvragen’ hieronder. Doe dit zo snel mogelijk. Of in elk geval binnen 6 maanden na het jaar waarin u de zonnepanelen hebt gekocht.

Hebt u bijvoorbeeld tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 zonnepanelen gekocht? Vraag dan voor 1 juli 2023 de btw terug.

Zorg dat uw naam staat:

 • op de factuur van de zonnepanelen
 • op het energiecontract
 • op de factuur van het energiebedrijf

Bent u zzp'er of hebt u een eenmanszaak, en gebruikt u de zonnepanelen privé, bijvoorbeeld op het dak van uw woning? Dan geldt dit stappenplan niet voor u. Vraag dan de btw terug in uw normale btw-aangifte. Lees meer hierover bij Ik ben ondernemer en koop zonnepanelen met 21% btw.

Stappenplan btw terugvragen

 1. Verstuur het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders

  Stuur het ingevulde formulier Opgaaf zonnepaneelhouders naar ons op. Met dit formulier meldt u zich aan als btw-ondernemer. Als particuliere zonnepaneelhouder bent u namelijk ondernemer. Dat komt omdat u met uw zonnepanelen stroom opwekt. Die stroom gebruikt u voor een deel zelf. Wat u niet gebruikt, levert u terug aan uw energiebedrijf. Dit terugleveren van energie aan uw energiebedrijf is een activiteit die belast is met btw. Daardoor bent u ondernemer voor de btw. Als ondernemer kunt u btw terugvragen.

  In het formulier geeft u aan of u wilt meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR). De meeste particulieren kiezen hiervoor. Als u meedoet aan de KOR hebt u namelijk vrijstelling voor de btw. Als we uw formulier uiterlijk binnen hebben op 31 december van het jaar waarin u de zonnepanelen kocht, dan kunt u het jaar daarna meedoen met de KOR: vanaf het aangiftetijdvak dat begint op 1 januari.

  Let op!

  In het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders moet u de factuurdatum invullen die op de factuur van uw zonnepanelen staat.

  Hebt u al eerder zonnepanelen gekocht, bijvoorbeeld tweedehands of panelen op een bestaande woning, en hebt u zich nog niet gemeld als ondernemer? En doet u nieuwe investeringen die belast zijn met 21% btw, en wilt u die btw terugvragen? Meld u dan alsnog aan als ondernemer via het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders. Vul op het formulier de factuurdatum in die op de factuur van de nieuwe investering staat.

  Kiest u voor de KOR?

  Zodra uw deelname aan de KOR ingaat, hoeft u geen btw-aangifte meer te doen. Deelname aan de KOR geldt voor minimaal 3 jaar. In deze periode kunt u geen btw terugvragen. Als u bijvoorbeeld in 2022 btw terugvraagt en kiest voor de KOR, gaat de KOR in op 1 januari 2023. U kunt dan voor nieuwe investeringen in 2023, 2024 en 2025 geen btw meer terugvragen. Ook niet als u in die periode een eenmanszaak begint of start als zzp'er. Houd hier rekening mee als u kiest voor de KOR.

  Kiest u voor de KOR en vraagt u € 2.500 of meer btw terug? Dan krijgt u te maken met de btw-herziening.

  Let op!

  Is het nieuwe 0%-tarief niet van toepassing? En vraagt u de btw terug vóór het jaar waarin u met uw zonnepanelen energie gaat terugleveren? Dan kan het zijn dat u geen btw terugkrijgt, of uw btw-teruggaaf moet terugbetalen. U neemt namelijk de zonnepanelen pas in gebruik als uw panelen energie terugleveren. Dit komt bijvoorbeeld voor als u een nieuwbouwwoning laat bouwen of hebt gekocht. U betaalt dan vaak de (termijn)factuur over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen voordat uw woning is opgeleverd.

  Voorbeeld: U krijgt in 2023 een (termijn)factuur van zonnepanelen. U vraagt in 2023 de btw terug en kiest in uw opgaaf om de kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2024 toe te passen. Maar de sleuteloverdracht van uw woning is pas in 2024 en u neemt de zonnepanelen pas in 2024 in gebruik. U moet dan de btw terugbetalen die u in 2023 hebt teruggekregen. Kies er in deze situatie daarom voor om pas vanaf 2025 om mee te doen aan de KOR.

  U hebt 2 opties om uw btw-teruggaaf aan te vragen als u de btw in een eerder kalenderjaar hebt betaald dan u de panelen in gebruik neemt:

  • U meldt zich pas in 2024 aan als ondernemer voor de btw. Vul dus het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders pas na 1 januari 2024 in en stuur het dan op. U krijgt de uitbetaling van uw btw-teruggaaf dan ook in 2024.
  • U meldt zich in 2023 aan als ondernemer voor de btw met het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders. Kies in dit formulier voor 'Nee' bij de vraag of u gebruik wilt maken van de kleineondernemersregeling (KOR). Daarna meldt u zich aan voor de KOR. Om vanaf 1 januari 2025 mee te doen aan de KOR, stuurt u het aanmeldformulier pas op in oktober of november 2024. U krijgt de uitbetaling van uw btw-teruggaaf dan in 2023, maar u moet in 2024 nog wel btw-aangifte doen.

  Kiest u niet voor de KOR?

  Dan moet u elk kwartaal btw-aangifte doen. Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet.

  Nadat wij het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders van u hebben gekregen, sturen wij u de brief 'Vaststelling belastingplicht'. Als u deze brief hebt gekregen, kunt u verder met stap 2.

 2. Geef uw rekeningnummer door

  Geef uw rekeningnummer aan ons door zodra u de brief ‘Vaststelling belastingplicht’ van ons hebt gekregen. Geef altijd een rekeningnummer door voor de btw-teruggaaf. Ook als we al een rekeningnummer van u hebben.
  - Log hiervoor in met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  - Klik op 'Mijn gegevens'.
  - Klik bij 'Rekeningnummer opgeven of wijzigen' op 'Openen'.
  - Vul nu het formulier 'Opgeven of wijzigen rekeningnummer ondernemers' in. Kies bij de vraag 'Voor welke teruggaaf?' voor de btw.
  - Vul bij 'Omzetbelastingnummer' de 2 cijfers in die na de B komen. Uw omzetbelastingnummer vindt u in de brief 'Vaststelling belastingplicht'.
  - Hebt u geen contactpersoon? Vul dan uw eigen gegevens in.

 3. Vul uw btw-aangifte in

  Nadat u het formulier uit stap 1 hebt verstuurd, krijgt u een aantal brieven van ons. Die hebt u nodig om aangifte te kunnen doen. Afhankelijk van de datum van aanmelding is het mogelijk dat u tijdelijk btw-aangifte moet doen op papier. Maar meestal kunt u digitaal aangifte doen. Dit doet u door in te loggen met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik bovenaan op 'Omzetbelasting'. Vul de aangifte in die we voor u hebben klaargezet.

  Voor uw aangifte hebt u deze gegevens nodig:

  • het maximale opwekvermogen van uw zonnepanelen in Wattpiek
  • de factuur van de aanschaf en installatie
   U hoeft de factuur niet mee te sturen met uw aangifte, maar bewaar die wel voor een eventuele controle.

  Let op!

  Het kan even duren voordat uw aangifte klaarstaat. U ziet de aangifte pas in de laatste week van de periode waarover u aangifte doet.

  Btw terugvragen voor niet-geïntegreerde zonnepanelen of geïntegreerde zonnepanelen

  De meeste mensen hebben niet-geïntegreerde zonnepanelen. Dat zijn panelen die alleen stroom opwekken en niet de functie van dakbedekking hebben. Voor niet-geïntegreerde zonnepanelen mag u alle btw terugvragen.

  Geïntegreerde zonnepanelen hebben ook de functie van dakbedekking. Voor deze panelen krijgt u minder btw terug: u mag dan maar 1/3 deel van de btw terugvragen. Is de btw op de aanschaf en installatie van uw geïntegreerde zonnepanelen bijvoorbeeld € 1.500? Dan vraagt u € 500 terug.

  Hebt u andere zonnepanelen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

  Kies of u zelf de btw berekent, of het forfait gebruikt

  Het forfait is een vastgesteld bedrag. Btw-aangifte doen met het forfait is de eenvoudigste manier, want er is dan al berekend hoeveel btw u moet betalen. U mag dit bedrag niet verlagen als u de zonnepanelen pas later in het jaar gaat gebruiken.

  Forfait bij niet-geïntegreerde zonnepanelen
  Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
  0 – 1.000 € 20
  1.001 – 2.000 € 40
  2.001 – 3.000 € 60
  3.001 – 4.000 € 80
  4.001 – 5.000 € 100
  5.001 – 6.000 € 120
  6.001 – 7.000 € 140
  7.001 – 8.000 € 160
  8.001 – 9.000 € 180
  9.001 – 10.000 € 200

  Kiest u voor aangifte doen zonder forfait? Dan moet u zelf berekenen hoeveel btw u moet betalen.

  Voor zonnepanelen met een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek kunt u het forfait niet gebruiken. Voor deze zonnepanelen moet u de btw altijd zelf berekenen.

  Ga naar de voorbeeldaangiften om te zien hoe uw aangifte moet invullen.

  Na uw btw-aangifte krijgt u een teruggaafbeschikking

  Als u btw-aangifte hebt gedaan, sturen wij u een teruggaafbeschikking. Hierin ziet u welk bedrag u terugkrijgt. U krijgt deze beschikking een aantal weken nadat wij uw aangifte hebben gekregen. Binnen 10 werkdagen na de datum op de beschikking staat het geld op uw rekening.

Voorbeeldaangiften

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte met forfait

  Uw situatie is als volgt:
  U hebt niet-geïntegreerde zonnepanelen. Op de factuur is € 800 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie. De zonnepanelen hebben een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek.

  In de tabel hieronder ziet u welk btw-bedrag u in uw btw-aangifte moet aangeven. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag: het zogenoemde forfait.

  Forfait bij niet-geïntegreerde zonnepanelen
  Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
  0 – 1.000 € 20
  1.001 – 2.000 € 40
  2.001 – 3.000 € 60
  3.001 – 4.000 € 80
  4.001 – 5.000 € 100
  5.001 – 6.000 € 120
  6.001 – 7.000 € 140
  7.001 – 8.000 € 160
  8.001 – 9.000 € 180
  9.001 – 10.000 € 200

  Let op!

  Als uw zonnepanelen meer dan 10.000 Wattpiek opwekken, dan kunt u geen forfait gebruiken en moet u de btw zelf berekenen.

  Voor u geldt dan het volgende:
  U moet € 60 btw (omzetbelasting) aangeven: het forfait voor zonnepanelen met een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. U hebt € 800 btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. Die geeft u aan als 'Voorbelasting'. De btw-teruggaaf is € 800 - € 60 = € 740.

  Zo vult u Rubriek 1 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief):
   Omzet: € 0
   Omzetbelasting: € 60

  Vul bij 'Omzet' het cijfer '0' in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij 'Omzetbelasting' het forfait in dat voor u van toepassing is.

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op 'Akkoord'.

  Zo vult u Rubriek 5 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 5a (Verschuldige omzetbelasting):
   Omzetbelasting: € 60
  • Bij Rubriek 5b (Voorbelasting):
   Omzetbelasting: € 800
  • Totaal omzetbelasting: - € 740

  Rubriek 5a (Verschuldigde omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier nogmaals het forfait in. In de digitale aangifte wordt Rubriek 5a automatisch voor u ingevuld.

  Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie. Vermeld het bedrag in hele euro's. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op 'Akkoord'.

 • Ik heb geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte met forfait

  Uw situatie is als volgt:
  U hebt geïntegreerde zonnepanelen. Op de factuur is € 1.500 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie. De zonnepanelen hebben een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek.

  In de tabel hieronder ziet u welk btw-bedrag u in uw btw-aangifte moet aangeven. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag: het zogenoemde forfait.

  Forfait bij geïntegreerde zonnepanelen
  Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
  0 – 1.000 € 5
  1.001 – 2.000 € 10
  2.001 – 3.000 € 20
  3.001 – 4.000 € 30
  4.001 – 5.000 € 40
  5.001 – 6.000 € 50
  6.001 – 7.000 € 60
  7.001 – 8.000 € 70
  8.001 – 9.000 € 80
  9.001 – 10.000 € 90

  Let op!

  Als uw zonnepanelen meer dan 10.000 Wattpiek opwekken, dan kunt u geen forfait gebruiken en moet u de btw zelf berekenen.

  Voor u geldt dan het volgende:
  U moet € 20 btw (omzetbelasting) aangeven. U hebt € 1.500 btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. Omdat het om geïntegreerde zonnepanelen gaat, mag u 1/3 deel van die € 1.500 terugvragen, dat is € 500. Die geeft u aan als 'Voorbelasting'. De btw-teruggaaf is € 500 - € 20 = € 480.

  Zo vult u Rubriek 1 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief):
   Omzet: € 0
   Omzetbelasting: € 20

  Vul bij 'Omzet' het cijfer '0' in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij 'Omzetbelasting' het forfait in dat voor u van toepassing is.

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op 'Akkoord'.

  Zo vult u Rubriek 5 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 5a (Verschuldigde omzetbelasting):
   Omzetbelasting: € 20
  • Bij Rubriek 5b (Voorbelasting):
   Omzetbelasting: € 500
  • Totaal omzetbelasting: - € 480

  Rubriek 5a (Verschuldigde omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier nogmaals het forfait in. In de digitale aangifte wordt rubriek 5a automatisch voor u ingevuld.

  Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u 1/3 deel in van de btw die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie. Vermeld het bedrag in hele euro's. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op 'Akkoord'.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte zonder forfait
  Let op!
  Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 gold een verlaagd btw-tarief van 9% op de levering van elektriciteit die wordt geleverd via een elektriciteitsnet. Wilt u over deze periode btw berekenen? Reken dan met 9% btw.

  Uw situatie is als volgt:
  - U hebt niet-geïntegreerde zonnepanelen.
  - Op de factuur is € 1.000 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie.
  - U wekt in totaal 3500 kilowattuur (kWh) op met uw zonnepanelen.

  Voor de teruglevering van stroom geldt het volgende:
  - U levert 2.500 kWh terug aan uw energiemaatschappij. U krijgt hiervoor een vergoeding.
  - U neemt zelf 500 kWh af van uw energiemaatschappij.
  - U levert dan dus nog 2.500 - 500 = 2.000 kWh terug. Dit noemen we saldering.
  - Daarnaast produceert u met uw zonnepanelen ook 1.000 kWh die u privé verbruikt. Over deze leveringen moet u btw (omzetbelasting) betalen.
  - U krijgt van uw energiemaatschappij een vergoeding van € 0,15 per kWh.

  U levert terug: 2.000 kWh
  U hebt dus 2.000 kWh x € 0,15 = € 300 omzet.

  U neemt zelf af: 500 kWh
  Ga uit van de vergoeding die u aan uw energiemaatschappij zou moeten betalen per kWh, inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE), maar exclusief btw. Laten we zeggen dat dit bedrag € 0,50 is. Dus 500 kWh x € 0,50 = € 250 omzet.

  U produceert voor uzelf: 1.000 kWh
  Ga uit van de vergoeding die u aan uw energiemaatschappij zou moeten betalen per kWh, inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE), maar exclusief btw. Laten we zeggen dat dit bedrag € 0,50 is. 1.000 kWh x € 0,50 = € 500 omzet.

  Zo vult u Rubriek 1 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) komt de omzet en de btw over de teruglevering aan uw energiemaatschappij en de saldering.
   De omzet is € 550 (€ 300 + € 250).
   De btw is € 115,50 (€ 550 x 21% btw = € 115,50. Rond het bedrag in hele euro's af in uw eigen voordeel).
  • Bij Rubriek 1d (Privégebruik) komt de omzet en btw over het privégebruik. 
   Omzet: € 500
   De btw is € 105 (€ 500 x 21% btw).

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op 'Akkoord'.

  Zo vult u Rubriek 5 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Rubriek 5a (Verschuldigde omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier de som in van de bedragen onder 'Omzetbelasting' van Rubriek 1a en Rubriek 1d. In de digitale aangifte wordt Rubriek 5a automatisch voor u ingevuld.
   Btw: € 220 (€ 115 + € 105)
  • Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie. Rond het bedrag af in hele euro's in uw eigen voordeel: € 1.000.
  • Totaal omzetbelasting: € 1.000 - € 220 = € 780. U krijgt dus € 780 btw terug.

Meer weten?

Staat uw situatie er niet bij, of hebt u nog een vraag? Bel dan de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.