Zo doet u digitaal btw-aangifte

Btw-aangifte doet u in een digitaal portaal. Kijk hoe u btw-aangifte doet door de situatie aan te klikken die bij u past. Lees waar u moet inloggen. Én check of u moet inloggen met eHerkenning of DigiD.

Ondernemers met KVK-inschrijving: inloggen met eHerkenning of DigiD?

Ondernemers die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) doen btw-aangifte via het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik uw situatie aan en check of u inlogt met eHerkenning of DigiD.

 • U moet btw-aangifte doen, hebt een vestiging in Nederland en uw onderneming is GEEN eenmanszaak?

  U logt in op Mijn Belastingdienst Zakelijk met eHerkenning niveau 3. Omdat u bent ingeschreven bij KVK kunt u eenvoudig eHerkenning aanvragen. Op belastingdienst.nl/eherkenning leest u meer over eHerkenning en hoe u dit inlogmiddel aanvraagt.

  Klik op de knop Mijn Belastingdienst Zakelijk:

  Mijn Belastingdienst Zakelijk

  1. Kies voor 'Inloggen met eHerkenning'.
  2. Kies in het dropdownmenu voor de leverancier waar u eHerkenning hebt aangevraagd.
  3. Log in met de gegevens die u van deze leverancier hebt gekregen.

  Let op!

  Uw btw-aangifte staat alleen klaar in Mijn Belastingdienst Zakelijk als u bent ingelogd met eHerkenning. U ziet uw btw-aangifte niet staan als u bent ingelogd met DigiD.

  Deze organisaties loggen met eHerkenning in op Mijn Belastingdienst Zakelijk

  • Besloten Vennootschap (BV)
  • Buitenlandse onderneming met vestiging in Nederland
  • Buitenlandse onderneming met of zonder vestiging in Nederland, voor zover die arbeidskrachten ter beschikking stelt in Nederland (Wet WAADI)
  • Commanditaire Vennootschap (CV)
  • Coöperatieve Vereniging
  • Europees Economisch Samenwerkingsverband met vestiging in Nederland
  • Europese Naamloze Vennootschap – Societas European met statutaire zetel in Nederland
  • gemeente
  • gestaakte onderneming
  • Hoge Colleges van Staat
  • maatschap (indien ingeschreven bij KVK i.v.m. economische activiteiten)
  • Naamloze Vennootschap (NV)
  • onderlinge waarborgmaatschappij
  • openbaar lichaam
  • openbaar lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling dat commerciële activiteiten uitoefent
  • overige privaatrechtelijke rechtspersonen
  • overige publieksrechtelijke instellingen
  • provincie
  • rederij (gevestigd in Nederland)
  • rijk
  • stichting
  • Vennootschap onder Firma
  • vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
  • vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid met inschrijving bij KVK
  • waterschap

  Regelt een fiscaal dienstverlener uw btw-zaken?

  Dan hoeft u zelf geen eHerkenning aan te vragen. Overleg over de mogelijkheden met uw dienstverlener.

 • U moet btw-aangifte doen, hebt een vestiging in Nederland en uw onderneming is WEL een eenmanszaak

  U logt in op Mijn Belastingdienst Zakelijk met DigiD. Op digid.nl vindt u alle informatie die u nodig hebt.

  U kunt overigens ook inloggen met eHerkenning. Dit is niet verplicht.

  Klik op de knop Mijn Belastingdienst Zakelijk:

  Mijn Belastingdienst Zakelijk

  1. Kies voor 'Inloggen met DigiD'.
  2. Log in.

  Deze ondernemers loggen met DigiD in op Mijn Belastingdienst Zakelijk

  • eenmanszaak
  • zzp'er

  Let op!

  Hebt u behalve uw eenmanszaak ook 1 of meer bedrijven met een andere rechtsvorm, zoals een vof, bv of maatschap? Dan logt u voor die bedrijven in op Mijn Belastingdienst Zakelijk met eHerkenning. Met DigiD kunt u in Mijn Belastingdienst Zakelijk alléén inloggen voor een eenmanszaak. Op belastingdienst.nl/eherkenning leest u meer over eHerkenning.

Uitzonderingen

Voor enkele organisatievormen die btw-aangifte moeten doen, zoals zonnepaneelhouders en kerkgenootschappen, gelden speciale procedures om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik uw situatie aan en check of u inlogt met eHerkenning of DigiD.

 • U bent particulier zonnepaneelhouder

  Als particuliere zonnepaneelhouder bent u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer en kunt u zich niet bij KVK inschrijven. Wel moet u btw-aangifte doen omdat u tegen vergoeding energie teruglevert aan het energienet.

  Om btw terug te vragen ontvangt u óf een papieren aangifte per post, óf u doet digitaal aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk. U logt dan in met DigiD. Op digid.nl vindt u alle informatie die u nodig hebt.

  Zo logt u in

  Klik op de knop Mijn Belastingdienst Zakelijk:

  Mijn Belastingdienst Zakelijk

  1. Kies voor 'Inloggen met DigiD'.
  2. Log in.

  Voor de 1e keer zonnepanelen

  Als u voor de 1e keer zonnepanelen koopt, kunt u de btw over de aanschaf terugvragen. Dat doet u via het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders voor particulieren'. Met dit formulier meldt u zich aan als ondernemer zodat u later btw kunt terugvragen over het teruggeleverde opwekvermogen.

  Als u de 'opgaaf Zonnepaneelhouders voor particulieren' door een ander, bijvoorbeeld het installatiebedrijf, laat doen, moet u de btw daarna zelf terugvragen via de btw-aangifte met DigiD via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Omdat u moet inloggen met uw DigiD kan een ander dit niet voor u doen.

  Vrijsteling voor btw: de Kleineondernemersregeling (KOR)

  U kunt er ook voor kiezen gebruik te maken van de 'Kleineondernemersregeling (KOR)' zodat u vrijgesteld bent van de btw.

 • U bent zonnepaneelhouder via een VVE of onderneming

  U moet btw-aangifte doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk omdat u energie teruglevert aan het energienet. Omdat uw VVE of onderneming is ingeschreven bij KVK kan een rechtmatige vertegenwoordiger namens de VVE of onderneming eenvoudig eHerkenning aanvragen. Om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk, is eHerkenning niveau 3 nodig. Op belastingdienst.nl/eherkenning leest u meer over eHerkenning en hoe u dit inlogmiddel aanvraagt.

  Zo logt u in

  Klik op de knop Mijn Belastingdienst Zakelijk:

  Mijn Belastingdienst Zakelijk

  1. Kies voor 'Inloggen met eHerkenning'.
  2. Kies in het dropdownmenu voor de leverancier waar u eHerkenning hebt aangevraagd.
  3. Log in met de gegevens die u van deze leverancier hebt gekregen.
 • U bent een kerkgenootschap

  Omdat uw kerkgenootschap is ingeschreven bij KVK kan een rechtmatige vertegenwoordiger namens het kerkgenootschap eenvoudig eHerkenning aanvragen. Om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk, is eHerkenning niveau 3 nodig. Op belastingdienst.nl/eherkenning leest u meer over eHerkenning en hoe u dit inlogmiddel aanvraagt.

  Zo logt u in

  Klik op de knop Mijn Belastingdienst Zakelijk:

  Mijn Belastingdienst Zakelijk

  1. Kies voor 'Inloggen met eHerkenning'.
  2. Kies in het dropdownmenu voor de leverancier waar u eHerkenning hebt aangevraagd.
  3. Log in met de gegevens die u van deze leverancier hebt gekregen.
 • U bent een fiscale eenheid omzetbelasting

  Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting staat niet ingeschreven bij KVK en kan daarom geen eHerkenning aanvragen. De individuele bedrijven binnen de fiscale eenheid zijn wél ingeschreven en kunnen wél eHerkenning aanvragen. Om btw-zaken voor de fiscale eenheid te kunnen regelen via Mijn Belastingdienst Zakelijk is het voldoende als 1 van deze bedrijven eHerkenning aanvraagt. Dit gaat als volgt:

  1. 1 van de ondernemingen binnen de fiscale eenheid vraagt eHerkenning niveau 3 (of hoger) aan bij 1 van de leveranciers van eHerkenning. Via belastingdienst.nl/eherkenning vindt u een overzicht van deze leveranciers.
  2. Deze onderneming machtigt een persoon (een medewerker) om de btw-aangifte te doen voor de fiscale eenheid.
  3. Om dat te kunnen doen moet deze persoon in het eHerkenningsmiddel bevoegdheid krijgen voor de dienst 'Omzetbelasting voor Fiscale Eenheden'.
  4. De bevoegde persoon logt in op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

  Zo logt u in

  Klik op de knop Mijn Belastingdienst Zakelijk:

  Mijn Belastingdienst Zakelijk

  1. Kies voor het 2e tabblad 'Voor iemand anders' en de optie 'Ik heb een geldige machtiging'.
  2. Kies voor 'Inloggen met eHerkenning'.
  3. Kies in het dropdownmenu de leverancier waar u eHerkenning hebt aangevraagd.
  4. Log in met de gegevens die u van deze leverancier hebt gekregen.
  5. Kies voor de dienst 'Omzetbelasting voor Fiscale Eenheden'.
  6. Kies in het scherm 'Machtigen en bevoegdheden voor Mijn Belastingdienst Zakelijk' voor 'fiscaal nummer'.
  7. Vul in het veld het nummer van de fiscale eenheid in.

  Let op!

  Het is voor fiscaal dienstverleners niet mogelijk om met een ketenmachtiging voor een fiscale eenheid in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Ondernemers en organisaties zonder KVK-inschrijving

Moet u btw-aangifte doen maar kunt u zich niet inschrijven bij KVK? Dan kunt u voor uw btw-aangifte gebruik blijven maken van het oude zakelijke portaal. Dit portaal verdwijnt pas als het voor alle ondernemers mogelijk is over te stappen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zolang dat niet zo is, blijft het oude portaal voor u beschikbaar.

Twijfelt u of u zich moet inschrijven bij KVK? Check dan de pagina 'Inschrijven bij KVK'.

Deze ondernemers en organisatievormen kunnen gebruik blijven maken van het oude ondernemersportaal

 • buitenlandse rechtsvorm zonder vestiging in Nederland die geen arbeidskrachten ter beschikking stelt in Nederland (Wet WAADI)
 • Europees Economisch Samenwerkingsverband zonder vestiging in Nederland
 • open fonds voor gemene rekening
 • stille maatschap zonder onderneming
 • vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zonder KVK-inschrijving
 • overige samenwerkingsverbanden die niet als zodanig staan ingeschreven bij KVK. Bijvoorbeeld een joint venture

Compensatieregelingen eHerkenning

Om ondernemers tegemoet te komen, is er een compensatieregeling voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. U kunt hier per organisatie 1 keer per jaar gebruik van maken.

Ook is er compensatie voor organisaties die zich niet bij KVK kunnen inschrijven en die voor hun aangifte loonheffingen en vennootschapsbelasting niet kunnen inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Meer informatie vindt u bij Compensatieregelingen eHerkenning.

Hebt u meerdere ondernemingen? Dan kunt u voor elk van die ondernemingen het EH3 Belastingdienst inlogmiddel aanschaffen. Het is niet mogelijk meerdere ondernemingen of organisaties onder 1 EH3 inlogmiddel te beheren.

Wilt u uw ondernemingen of organisaties liever onder 1 eHerkenningsmiddel beheren, dan adviseren wij u om een volledig, regulier eHerkenningsmiddel aan te schaffen. Hiermee vervalt wel het recht op de compensatieregeling.

Vraag eHerkenning op tijd aan

Nadat u eHerkenning hebt aangevraagd, hebt u het inlogmiddel niet direct in huis. Vraag dus zo snel mogelijk eHerkenning aan en wacht niet tot het moment dat u aangifte moet doen.

Meerdere subnummers

Heeft het btw-identificatienummer van uw onderneming meerdere subnummers (bv. NL 123456789B01 en NL 123456789B02)? Dan hebt u voor Mijn Belastingdienst Zakelijk voor alle subnummers precies dezelfde inloggegevens. Iemand die gemachtigd is voor 1 van de subnummers, kan de aangiften van al uw subnummers inzien.

Meer over de rechtsvormen per situatie

De overzichten met ondernemers en organisaties op deze pagina zijn gebaseerd op de meest voorkomende rechtsvormen. Maar er kunnen uitzonderingen zijn op basis van de boordeling van de inschrijfplicht van KVK.

Twijfelt u of u zich moet inschrijven bij KVK? Check dan de pagina 'Inschrijven bij KVK'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.