Ik woon niet in Nederland - kan ik gebruikmaken van aftrekposten en kortingen?

Ja, als u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, hebt u zelfs dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland.

Wanneer bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige?

Het komt hierop neer: woont u niet in Nederland maar in een ander EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En betaalt u over minimaal 90% van uw inkomen belasting in Nederland? Dan bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Uw totale inkomen telt hiervoor mee, dus uw inkomen uit Nederland en andere landen samen.

Hebt u een partner, en betaalt u samen over minimaal 90% van uw gezamenlijke inkomen belasting in Nederland? Dan bent u beiden kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Woont u in het Verenigd Koninkrijk? Kijk wat Brexit betekent voor de inkomstenbelasting.

Aftrekposten en heffingskortingen

Bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan hebt u recht op de voordelen die daarbij horen. U hebt dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw hypotheekrente aftrekken. En u kunt aangifte doen samen met uw fiscale partner, áls hij ook een kwalificerend buitenlands belastingplichtige is.

Twijfelt u of u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent?

Vul dan de online aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen in. De vragen op de pagina 'Persoonlijke gegevens', het 1e invulscherm van uw aangifte, gaan hierover. U ziet dan of u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent.

Aangifte 2021 voor buitenlandse belastingplichtigen

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Stuur ons een inkomensverklaring

Hebt u aangifte gedaan, stuur ons dan zo snel mogelijk daarna uw inkomensverklaring. Zonder inkomensverklaring kunnen wij u niet behandelen als een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Die inkomensverklaring downloadt u van onze site en laat u ondertekenen door de belastingdienst van uw woonland. Hoe het precies werkt, leest u bij Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

Ook als niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtige hebt u recht op voordelen

U hebt recht op een aantal aftrekposten en heffingskortingen. Áls u ten minste inkomsten uit Nederland of bezittingen in Nederland hebt. Welke aftrekposten en heffingskortingen dat zijn, leest u bij Ik woon niet in Nederland – welke aftrekposten en kortingen heb ik?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.