Melden voor onderzoek naar afwijzing minnelijke schuldsanering door registratie in de FSV

Hebt u van ons een brief gekregen dat uw gegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) stonden? En heeft de Belastingdienst in de periode 1 januari 2012 tot 3 maart 2020 niet meegewerkt aan een verzoek van uw schuldhulpverlener om minnelijke schuldsanering? Dan kunt u zich met dit formulier melden als u vermoedt dat dat komt doordat u in de FSV stond. Wij onderzoeken dan of u onterecht geen minnelijke schuldsanering kreeg.

Bij uw melding vragen we u in welke jaren de Belastingdienst niet meewerkte aan minnelijke schuldsanering. Met die informatie kunnen we u sneller helpen. Het is niet erg als u de jaren niet meer weet.

Melden met online formulier

U hebt een DigiD nodig om in te loggen op het formulier. Hebt u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via digid.nl. Het aanvragen en activeren van uw DigiD duurt 3 werkdagen.

Kunt u geen DigiD gebruiken? Of wilt u hulp bij het invullen van het formulier? Bel dan 0800 – 235 83 56.

Let op!

Hebt u géén brief gekregen dat uw gegevens in de FSV stonden? Dan is dit formulier niet voor u bedoeld. Als u zich toch meldt, krijgt u een afwijzing.

Inloggen en melden

Wat gebeurt er nadat wij uw melding hebben ontvangen?

Nadat u uw melding online hebt ingestuurd, krijgt u een digitale ontvangstbevestiging. Binnen 2 weken na uw melding krijgt u ook een ontvangstbevestiging met de post. Daarnaast nemen we uw melding in behandeling en onderzoeken we uw situatie.

Wat is minnelijke schuldsanering?

Bij minnelijke schuldsanering probeert uw schuldhulpverlener afspraken te maken met uw schuldeisers over het aflossen van uw schuld. Dat lukt alleen als alle schuldeisers mee willen werken. Als de Belastingdienst 1 van de schuldeisers was, konden wij in de periode 1 januari 2012 tot 3 maart 2020 besluiten om niet mee te werken als uw gegevens in de FSV stonden. U kreeg dan geen minnelijke schuldsanering.

Hebt u vragen over de FSV?

Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/fsv. Of bel 0800 – 235 83 56 als u vragen hebt over uw FSV-registratie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.