Uw aangifte inkomstenbelasting 2020 en de coronamaatregelen

Update: 13 april 2021

Het kabinet heeft in 2020 een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, voor burgers en bedrijven. Sommige van deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor uw aangifte inkomstenbelasting over 2020. Wij hebben voor u de situaties op een rij gezet waarin dat het geval kan zijn.

Voor ondernemers

U voldeed in 2020 door de versoepeling misschien toch aan het urencriterium

Vanwege de coronacrisis is het urencriterium van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 versoepeld. Voor uw aangifte inkomstenbelasting over 2020 mag u ervan uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.

Bent u parttime ondernemer?

U mag er voor uw aangifte inkomstenbelasting over 2020 van uitgaan dat u van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

Bent u (deels) arbeidsongeschikt?

Dan mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting over 2020 van uitgaan dat u van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

Bent u een seizoengebonden ondernemer?

En ligt de piek van uw werkzaamheden normaal in de periode van 1 maart tot en met 30 september? Dan mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting over 2020 van uitgaan dat u in 2020 in deze periode evenveel uren hebt gewerkt als in 2019. De uren over 2019 moet u wel aannemelijk kunnen maken.

U ontving in 2020 een TOZO-uitkering (tijdelijke overbrugging voor zelfstandige ondernemers)

De TOZO-uitkering telt mee voor uw inkomen. U moet er dus belasting over betalen.

Deze uitkering staat bij de vooraf ingevulde gegevens in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020. Wij gaan daarbij uit van de gegevens die wij hebben doorgekregen van de gemeente waar u woont. Dezelfde gegevens staan op het overzicht dat ú hebt gekregen van uw gemeente. Zijn deze gegevens volgens u onjuist? Neem dan contact op met uw gemeente.

Hebt u een partner?

Dan betaalt uw gemeente de TOZO-uitkering uit aan u én uw partner. Uw gemeente verdeelt deze uitkering fiftyfifty: de helft voor u, de helft voor uw partner. Bij ieder van u telt dan ook de helft van de uitkering mee voor het inkomen. Dit kan ertoe leiden dat u en/of uw partner bij de aangifte inkomstenbelasting 2020 meer moet betalen of minder terugkrijgt dan verwacht.

In een zeer klein aantal gevallen hebben gemeenten de TOZO-uitkering niet fiftyfifty verdeeld. U ziet op de overzichten die u hebt gekregen van uw gemeente of dat het geval is. U kunt dan zelf uw aangifte inkomstenbelasting aanpassen, zodat de TOZO-uitkering voor de helft meetelt voor uw inkomen, en voor de helft voor dat van uw partner.

U ontving in 2020 een TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren)

Geef deze tegemoetkoming in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020 op bij de rubrieken 'Vrijgestelde winstbestanddelen' en 'Buitengewone baten en lasten'. U hoeft hierover dan geen belasting te betalen.

U ontving in 2020 een TVL (tegemoetkoming vaste lasten)

Geef deze tegemoetkoming in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020 op bij de rubrieken 'Vrijgestelde winstbestanddelen' en 'Buitengewone baten en lasten'. U hoeft hierover dan geen belasting te betalen.

Als zzp'er mag u de kosten voor thuiswerken meestal niet aftrekken

Bent u zzp'er? Waarschijnlijk werkte ook u tijdens de coronacrisis vaker vanuit huis. En maakte u daardoor extra kosten. Deze kosten kunt u slechts in enkele gevallen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020.

Voor particulieren

U had in 2020 een betaalpauze voor uw hypotheek

Dan mag u de hypotheekrente die u in 2020 niet hebt betaald, meestal ook niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over dat jaar. Maar soms mag u dat wel doen. Neem hiervoor contact op met uw geldverstrekker. Hij kan u vertellen of u de niet betaalde rente wel of niet mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020.

U ontving in 2020 een TOFA-uitkering (tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten)

De TOFA-uitkering telt mee voor uw inkomen. U moet er dus belasting over betalen. Als het goed is, staat deze uitkering bij de vooraf ingevulde gegevens in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020. Check of u deze daar inderdaad terugvindt. En of het bedrag klopt met het bedrag op het overzicht dat u hebt gekregen van UWV.

Ontbreekt de TOFA-uitkering bij de vooraf ingevulde gegevens? Of is het bedrag onjuist? Wijzig dan zelf de gegevens in uw aangifte.

U woont of werkt over de grens in de EU

Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat u in 2020 verplicht tijdelijk thuis werkte. Dat kan in een ander land zijn dan waar u normaal gesproken werkt.

U bent grensarbeider

U was 'thuiswerker'

Hebt u gedurende de coronacrisis in 2020 door de genomen maatregelen thuis gewerkt? Was u dus een 'thuiswerker'? Dan mag u kiezen of uw thuiswerkdagen worden belast in het land waar u werkte of in uw eigen land. Als uw thuiswerkdagen worden belast in een ander land dan Nederland, mag u het loon voor die dagen opgeven als 'buitenlands loon'.

U was 'thuiszitter'

Moest u in 2020 noodgedwongen thuis blijven, terwijl u kreeg doorbetaald? Was u dus een 'thuiszitter'? Dan verandert er niets voor uw inkomen. In de periode waarin u doorbetaald thuis bleef, was uw salaris belast in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Als dat een ander land dan Nederland is, mag u het loon voor die periode opgeven als 'buitenlands loon'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.