Betaalverzuimboetes en bijzonder uitstel van betaling

Update: 1 december 2021

Let op!
De maatregel bijzonder uitstel van betaling is verlengd tot 1 februari 2022. Lees wat dit voor u betekent bij Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis tot 1 februari 2022.
Let op!

Had u bijzonder uitstel en een naheffingsaanslag loonheffingen gekregen over het tijdvak augustus 2021? Dan is onterecht een betaalverzuimboete opgelegd. Dit tijdvak valt immers binnen het bijzonder uitstel. Wij zullen deze boete vernietigen. U hoeft de boete niet te betalen en ook geen bezwaar te maken.

U kunt een betaalverzuimboete krijgen als u uw aangiftebelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt. Wij vernietigen deze boete als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen voor een naheffingsaanslag met een betaalverzuimboete omdat u uw aangifte niet hebt betaald.
  • Het gaat om een boete voor de periode waarin het versoepeld uitstelbeleid geldt. Concreet: een boete voor het tijdvak februari 2020 of later.

U hoeft de boete dan niet te betalen. En u hoeft er ook geen bezwaar tegen te maken.

Naheffingsaanslagen tijdens bijzonder uitstel van betaling

Tijdens uw bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis krijgt u toch naheffingsaanslagen voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt. Deze naheffingsaanslagen (plus eventuele betaalverzuimboetes) hoeft u nĂ­et te betalen. Wij sturen ze zodat u een overzicht hebt van de belastingschuld die u na het einde van uw bijzonder uitstel moet gaan aflossen.

Naheffingsaanslagen na bijzonder uitstel van betaling

Wanneer uw bijzonder uitstel van betaling eindigt, kunt u weer betaalverzuimboetes krijgen. Die moet u dan ook op tijd betalen. De tijdelijke versoepeling ten aanzien van de betaalverzuimboetes komt per 1 oktober 2021 te vervallen. Het niet op aangifte afdragen van bijvoorbeeld loonheffingen of btw over het belastingtijdvak september 2021 wordt dan weer volgens het reguliere beleid beboet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.