Betaalverzuimboetes en bijzonder uitstel van betaling

Deze maatregel is beëindigd.

U kunt een betaalverzuimboete krijgen als u uw aangiftebelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt. Wij vernietigen deze boete als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen voor een naheffingsaanslag met een betaalverzuimboete omdat u uw aangifte niet hebt betaald.
  • Het gaat om een boete voor de periode waarin het versoepeld uitstelbeleid geldt. Concreet: een boete voor het tijdvak februari 2020 of later.

U hoeft de boete dan niet te betalen. En u hoeft er ook geen bezwaar tegen te maken.

Naheffingsaanslagen tijdens bijzonder uitstel van betaling

Tijdens uw bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis krijgt u toch naheffingsaanslagen voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt. Deze naheffingsaanslagen (plus eventuele betaalverzuimboetes) hoeft u níet te betalen. Wij sturen ze zodat u een overzicht hebt van de belastingschuld die u na het einde van uw bijzonder uitstel moet gaan aflossen.

Naheffingsaanslagen na bijzonder uitstel van betaling

Wanneer uw bijzonder uitstel van betaling eindigt, kunt u weer betaalverzuimboetes krijgen. Die moet u dan ook op tijd betalen. De tijdelijke versoepeling ten aanzien van de betaalverzuimboetes komt per 1 april 2022 te vervallen. Het niet op aangifte afdragen van bijvoorbeeld loonheffingen of btw over het belastingtijdvak maart 2022 wordt dan weer volgens het reguliere beleid beboet.

Let op!

Had u bijzonder uitstel en een naheffingsaanslag loonheffingen gekregen over het tijdvak augustus 2021? Dan is onterecht een betaalverzuimboete opgelegd. Dit tijdvak valt immers binnen het bijzonder uitstel. Wij zullen deze boete vernietigen. U hoeft de boete niet te betalen en ook geen bezwaar te maken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.