Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld door bijzonder uitstel

Update: 22 oktober 2022

Hebt u gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan hebt u van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 een belastingschuld opgebouwd voor alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. Wij bieden u daarvoor een betalingsregeling aan.

Hoe werkt de betalingsregeling?

U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld af te betalen. U betaalt elke maand een vast bedrag aan ons, inclusief invorderingsrente.

Voorbeeld

U hebt bijzonder uitstel van betaling gekregen. Daarmee hebt u een totale belastingschuld opgebouwd van € 15.000, exclusief invorderingsrente. Wij bieden u een betalingsregeling aan voor 60 maanden. U betaalt dan vanaf 1 oktober 2022 elke maand € 271, inclusief invorderingsrente.

U kunt uw termijnbedragen elke maand zelf aan ons overmaken of uw bank met een periodieke overboeking opdracht geven om het bedrag maandelijks automatisch over te maken. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022. In de brief met het vastgestelde termijnbedrag dat u moet betalen, staan het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling.

Hoe informeren wij u over de betalingsregeling?

U hebt vóór 1 oktober 2022 een brief gekregen met daarin:

  • een overzicht van uw totale belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het termijnbedrag van de betalingsregeling

U krijgt elk kwartaal een overzicht van uw totale belastingschuld, totdat deze volledig is afbetaald. 1 keer per half jaar krijgt u een overzicht van de afboekingen en de in rekening gebrachte invorderingsrente.

Hebt u op of ná 1 augustus al een deel van uw opgebouwde belastingschuld afbetaald?

Dan is het maandbedrag dat in uw beschikking stond gelijk gebleven, maar de looptijd van de betalingsregeling is korter dan staat in de beschikking.

Verwacht u problemen bij het betalen van de termijnbedragen?

Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld in 60 maandelijkse termijnen af te betalen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u ons vragen:

  • of u 1 keer een betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen mag nemen
  • of u per kwartaal mag betalen, in plaats van per maand
  • of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld door het bijzonder uitstel, in plaats van 5 jaar (60 maanden)

Lees meer over de voorwaarden en de gevolgen bij Versoepeling betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel. Of bekijk de video over de versoepelingen van de betalingsregeling.

Wilt u tijdens de betalingsregeling extra afbetalen?

Dat kan ook. Het maandbedrag van de betalingsregeling blijft dan gelijk, maar de looptijd wordt korter. En u betaalt minder invorderingsrente.

Wilt u door een extra aflossing liever een lager maandbedrag in plaats van een kortere looptijd? Dan moet u daarvoor een verzoek doen. Stuur een brief met uw verzoek naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Voorbeeld

Uw belastingschuld is € 25.000. Uw termijnbedrag is € 451. Betaalt u direct € 10.000, dan kunt u ons vragen om het termijnbedrag te verlagen. Dit wordt dan € 271. U bespaart over de volledige looptijd € 828 aan invorderingsrente.

Hoe kunt u extra afbetalen?

In de brief die u van ons krijgt met het vastgestelde termijnbedrag dat u moet betalen, staan het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling. Gebruik deze ook als u extra gaat afbetalen.

Gaat u uw onderneming staken?

Ook nadat u uw onderneming hebt gestaakt, loopt uw bijzonder uitstel gewoon door. En krijgt u van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om de belastingschuld die u tijdens bijzonder uitstel hebt opgebouwd af te betalen.

De regel is dat ondernemers deze belastingschuld ook na de staking van hun onderneming volledig moeten afbetalen. Dit betekent dat alleen in uitzonderlijke individuele gevallen de mogelijkheid bestaat van (gedeeltelijke) kwijtschelding van uw belastingschuld.

Met het hulpmiddel 'Aflossingsschema betalingsregeling bijzonder uitstel' kon u uw maandbedrag berekenen. In september 2022 hebben wij u een brief gestuurd over de betalingsregeling met daarin het door u te betalen maandbedrag. Daarom is het hulpmiddel nu niet meer beschikbaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.