Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld door bijzonder uitstel

Update: 28 maart 2023

Hebt u gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan hebt u van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 een belastingschuld opgebouwd voor alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. Wij bieden u daarvoor een betalingsregeling aan.

Hoe werkt de betalingsregeling?

U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld af te betalen. U betaalt elke maand een vast bedrag aan ons, inclusief invorderingsrente.

Voorbeeld

U hebt bijzonder uitstel van betaling gekregen. Daarmee hebt u een totale belastingschuld opgebouwd van € 15.000, exclusief invorderingsrente. Wij bieden u een betalingsregeling aan voor 60 maanden. U betaalt dan vanaf 1 oktober 2022 elke maand € 271, inclusief invorderingsrente.

U kunt uw termijnbedragen elke maand zelf aan ons overmaken of uw bank met een periodieke overboeking opdracht geven om het bedrag maandelijks automatisch over te maken. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022. In de brief met het vastgestelde termijnbedrag dat u moet betalen, staan het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling.

Hebt u op of ná 1 augustus al een deel van uw opgebouwde belastingschuld afbetaald?

Dan is het maandbedrag dat in uw beschikking stond gelijk gebleven, maar de looptijd van de betalingsregeling is korter dan staat in de beschikking.

Voorwaarden betalingsregeling

U kunt alleen gebruik blijven maken van de betalingsregeling als u:

  • vanaf 1 oktober 2022 voldoet aan al uw nieuwe betalingsverplichtingen
  • vanaf 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling op tijd betaalt

Communicatie over de betalingsregeling

Wij hebben u al een brief over de betalingsregeling gestuurd. En wij gaan u regelmatig een overzicht van uw totale belastingschuld sturen.

Lees meer bij Hoe informeren wij u over de betalingsregeling bijzonder uitstel?

Problemen bij het betalen van de termijnbedragen?

Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld in 60 maandelijkse termijnen af te betalen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u ons vragen om 1 of meer van deze 3 aanpassingen:

  • kwartaalbetaling: u betaalt per kwartaal in plaats van per maand
  • betaalpauze: u kunt 1 keer een periode van maximaal 6 aaneengesloten maanden of 2 aaneengesloten kwartalen stoppen met betalen
  • verlenging: u verlengt de regeling naar maximaal 7 jaar (84 maanden)
    Dit kan alleen als u een betalingsregeling hebt voor minimaal € 10.000.

Lees meer over de voorwaarden en de gevolgen bij Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel. Of bekijk de video over de aanpassingen van de betalingsregeling.

U kunt een verzoek doen om aanpassingen van de betalingsregeling met het online formulier Corona betaalregeling.

Hebt u een achterstand bij het betalen van de termijnbedragen?

Weet u niet zeker of u een achterstand hebt? Of weet u niet hoe groot uw achterstand precies is? Bij Wat is uw achterstand voor de betalingsregeling bijzonder uitstel?/Achterstand termijnbetalingen leest u hoe u daar achter kunt komen.

Tijdelijk betalingsproblemen?

Lukt het tijdelijk niet om de termijnbedragen geheel te betalen? Dan kunt u ons onder voorwaarden ook vragen om een betaalpauze en/of aanvullend een verlenging van de betalingsregeling naar maximaal 7 jaar. Deze betaalpauze mag ingaan op een datum in het verleden.

Ook op de lange termijn betalingsproblemen?

Hebt u niet alleen nu betalingsproblemen, maar verwacht u die ook op de lange termijn? En weet u niet zeker of u ze kunt oplossen? Dan is het belangrijk dat u snel een compleet beeld krijgt van uw financiële situatie. En dat u uitzoekt welke mogelijkheden u nog hebt. Misschien hebt u daarbij advies of hulp nodig. Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Of ga naar kvk.nl/zwaar-weer voor advies.

Bent u een zzp’er, eigenaar van een eenmanszaak, maat van een maatschap of vennoot van een vof of cv en hebt u nog meer schulden? Dan kunt u voor ondersteuning bij het aflossen van uw (belasting)schulden terecht bij uw gemeente. De gemeente kijkt mee naar uw situatie en zorgt, in overleg met u, voor een passend hulpverleningstraject op maat.

Besluit u om te stoppen met uw onderneming?

Ook nadat u uw onderneming hebt gestaakt, loopt uw bijzonder uitstel gewoon door. En krijgt u van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld door het bijzonder uitstel af te betalen.

De regel is dat ondernemers deze belastingschuld ook na de staking van hun onderneming volledig moeten afbetalen. Dit betekent dat alleen in uitzonderlijke individuele gevallen de mogelijkheid bestaat van (gedeeltelijke) kwijtschelding van uw belastingschuld.

Wilt u tijdens de betalingsregeling extra afbetalen?

Dat kan. Het maandbedrag van de betalingsregeling blijft dan gelijk, maar de looptijd wordt korter. En u betaalt minder invorderingsrente.

Wilt u door een extra aflossing liever een lager maandbedrag in plaats van een kortere looptijd? Dan moet u daarvoor een verzoek doen. Stuur een brief met uw verzoek naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Voorbeeld

Uw belastingschuld is € 25.000. Uw termijnbedrag is € 451. Betaalt u direct € 10.000, dan kunt u ons vragen om het termijnbedrag te verlagen. Dit wordt dan € 271. U bespaart over de volledige looptijd € 828 aan invorderingsrente.

Hoe kunt u extra afbetalen?

In de brief die u van ons krijgt met het vastgestelde termijnbedrag dat u moet betalen, staan het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling. Gebruik deze ook als u extra gaat afbetalen.

Met het hulpmiddel 'Aflossingsschema betalingsregeling bijzonder uitstel' kon u uw maandbedrag berekenen. In september 2022 hebben wij u een brief gestuurd over de betalingsregeling met daarin het door u te betalen maandbedrag. Daarom is het hulpmiddel nu niet meer beschikbaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.