Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld door bijzonder uitstel

Update: 23 mei 2022

Hebt u gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan hebt u van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 een belastingschuld opgebouwd voor alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. Wij bieden u daarvoor een betalingsregeling aan.

Hoe werkt de betalingsregeling?

U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld af te betalen. U betaalt elke maand een vast bedrag aan ons, inclusief invorderingsrente. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022.

Hebt u een pre-coronaschuld? Dat is zo als u een schuld hebt voor belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt aangevraagd die u al vóór 12 maart 2020 had moeten betalen, of waarvoor een betalingsregeling met u is afgesproken. Dan geldt de betalingsregeling ook voor die pre-coronaschuld.

Voorbeeld

U hebt bijzonder uitstel van betaling gekregen en een pre-coronaschuld. Daarmee hebt u een totale belastingschuld opgebouwd van € 15.000. Wij bieden u een betalingsregeling aan voor 60 maanden. U betaalt dan vanaf 1 oktober 2022 elke maand € 250, inclusief invorderingsrente.

Hoe informeren wij u over de betalingsregeling?

U ontvangt een brief met daarin:

  • een overzicht van uw totale belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling

Wilt u alvast starten met het afbetalen van uw belastingschuld waarvoor de betalingsregeling geldt?

Dat kan natuurlijk. En het levert u een rentevoordeel op. Wij berekenen uw maandbedrag voor de betalingsregeling ná 1 augustus 2022. Betaalt u al vóór 1 augustus 2022 een deel af? Dan wordt het totale bedrag dat u via de betalingsregeling afbetaalt, lager.

Hoe kunt u betalen?

Voor de belastingen die u niet hebt betaald, hebt u (naheffings)aanslagen gekregen. U kunt al 1 of meer van deze aanslagen betalen. Vermeld, wanneer u het bedrag van een aanslag overmaakt naar onze rekening, ook het kenmerk van de (naheffings)aanslag.

Wilt u tijdens de betalingsregeling extra afbetalen?

Dat kan ook. Het maandbedrag van de betalingsregeling blijft dan gelijk, maar de looptijd wordt korter. En u betaalt minder invorderingsrente.

Wilt u liever een lager maandbedrag? Dan moet u daarvoor een verzoek doen. Stuur een brief met uw verzoek naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Hoe kunt u extra afbetalen?

In de brief die u van ons krijgt met het vastgestelde maandbedrag dat u moet betalen, staan het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling. Gebruik deze ook als u extra gaat afbetalen.

Wilt u vast het aflossingsschema van uw betalingsregeling weten?

Met het hulpmiddel Aflossingsschema betalingsregeling bijzonder uitstel berekenen kunt u het volgende berekenen: uw maandbedrag, het totaalbedrag (inclusief invorderingsrente), de looptijd van uw afbetaling en de einddatum van uw afbetaling. De uitkomsten van het hulpmiddel hangen af van de gegevens die u zelf invult.

U krijgt nog 1 of meer overzichten van uw belastingschuld door het bijzonder uitstel. De bedragen in de overzichten kunnen anders zijn dan de uitkomsten van het hulpmiddel.

Kunt u uw belastingschuld niet in 60 maanden afbetalen?

Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld in 60 maandelijkse termijnen af te betalen. In dat geval zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

De regel is dat ondernemers deze belastingschuld volledig moeten afbetalen. Dit betekent dat alleen in uitzonderlijke individuele gevallen de mogelijkheid bestaat van (gedeeltelijke) sanering van belastingschuld.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.