Betalingsverzuimboetes en bijzonder uitstel van betaling

U kunt een betalingsverzuimboete krijgen als u uw aangiftebelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt. Wij vernietigen deze boete als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen voor een naheffingsaanslag met een betalingsverzuimboete omdat u uw aangifte niet hebt betaald.
  • Het gaat om een boete voor de periode waarin het versoepeld uitstelbeleid geldt. Concreet: een boete voor het tijdvak februari 2020 of later.

U hoeft de boete dan niet te betalen. En u hoeft er ook geen bezwaar tegen te maken.

Let op!

Wanneer uw bijzonder uitstel van betaling eindigt, kunt u weer betalingsverzuimboetes krijgen. Die moet u dan ook op tijd betalen. De tijdelijke versoepeling ten aanzien van de betalingsverzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen. Het niet op aangifte afdragen van bijvoorbeeld loonheffingen of btw over het belastingtijdvak december 2020 wordt dan weer volgens het reguliere beleid beboet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.