U hebt bijzonder uitstel aangevraagd en dat verlengd. U hebt geen precoronaschuld

Update: 28 januari 22022

Let op!
De maatregel bijzonder uitstel van betaling is verlengd tot 1 april 2022. Lees wat dit voor u betekent bij Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis tot 1 april 2022.

Lees hieronder wat u kunt en moet doen wanneer uw bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis afloopt.

Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel

Vanaf 1 oktober 2021 moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer op tijd betalen.

Voorbeeld

U hebt uitstel tot 1 oktober 2021. En u doet in oktober 2021 aangifte over 1 of meer van de volgende tijdvakken:

  • het 3e kwartaal van 2021
  • september 2021
  • 10e vierwekenperiode van 2021

Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.

Het bedrag van uw aangiften over het 3e kwartaal en september 2021 moet uiterlijk 31 oktober 2021 op onze rekening staan.

Het bedrag van uw aangifte over de 10e vierwekenperiode moet uiterlijk 10 november 2021 op onze rekening staan.

Wat gebeurt er als u vanaf 1 oktober 2021 niet op tijd aangifte doet en betaalt?

Dan komt u misschien niet in aanmerking voor de betalingsregeling. In dat geval moet u de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had en die u van 12 maart 2020 tot en met 30 september 2021 niet hebt betaald, al vóór 1 oktober 2022 betalen.

U krijgt zeker een naheffingsaanslag voor de belastingen die u niet aangeeft en betaalt. Verder moet u dan 1 of meer boetes betalen: een boete omdat u niet of niet op tijd aangifte hebt gedaan en/of een boete omdat u niet, niet volledig of te laat hebt betaald.

Is het door de coronacrisis na 1 oktober 2021 voor u nog steeds lastig om op tijd te betalen? Kijk dan of u volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt afspreken.

Betalingsregeling voor afbetalen opgebouwde belastingschuld

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling had, hebt u een belastingschuld opgebouwd. Wij bieden u daarvoor een betalingsregeling aan. U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld af te betalen. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag aan ons. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022.

Voorbeeld

U hebt bijzonder uitstel van betaling gekregen en daarmee een belastingschuld opgebouwd van € 15.000. Dan bieden wij u een betalingsregeling aan voor 60 maanden. U betaalt dan vanaf 1 oktober 2022 elke maand € 250, plus invorderingsrente.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Wij begrijpen dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom is het tarief van de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0,01%.

De invorderingsrente gaat daarna stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 januari 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 juli 2022 op 2%, op 1 januari 2023 op 3% en op 1 januari 2024 op 4%.

Voor welke belastingschuld geldt de betalingsregeling?

Voor de belastingschuld die u van 12 maart 2020 tot en met 30 september 2021 hebt opgebouwd voor alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had.

Hoe informeren wij u over de betalingsregeling?

U ontvangt een brief met daarin:

  • een definitief overzicht van uw belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling

Wilt u uw belastingschuld sneller afbetalen?

Als u eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Voor de belastingen die u niet hebt betaald, hebt u naheffingsaanslagen gekregen. Voor 1 oktober 2022 kunt u al 1 of meer van deze naheffingsaanslagen betalen. Vermeld, wanneer u het bedrag van een naheffingsaanslag overmaakt naar onze rekening, ook het kenmerk van de naheffingsaanslag.

Betaalt u al vóór 1 oktober 2022 een deel van uw belastingschuld af? Dan wordt het totale bedrag dat u via de betalingsregeling afbetaalt, lager. En dus ook het vaste maandelijkse bedrag.

Ook kunt u tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2027 naast het vaste maandelijkse bedrag extra afbetalen.

Wanneer wij weten wat precies de gevolgen zijn van eerder afbetalen en versneld afbetalen voor de betalingsregeling, informeren wij u daarover.

Kunt u uw belastingschuld niet in 60 maanden afbetalen?

Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld in 60 gelijke maandelijkse termijnen af te betalen. In dat geval zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Voor bedrijven die in de kern ‘gezond’ zijn, willen wij samen met andere schuldeisers en schuldhulpverleners kijken of wij soepel kunnen omgaan met verzoeken om schuldsanering. Hierover hopen we in de loop van 2021 meer bekend te maken. Tot die tijd zullen wij zulke verzoeken van ondernemers al zo soepel mogelijk behandelen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.