U hebt bijzonder uitstel aangevraagd en dat verlengd. U hebt een precoronaschuld

Update: 27 mei 2021

Lees hieronder wat u kunt en moet doen wanneer uw bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis afloopt.

Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel

Vanaf 1 juli 2021 moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer op tijd betalen.

Voorbeeld

U hebt uitstel tot 1 juli 2021. En u doet in juli 2021 aangifte over 1 of meer van de volgende tijdvakken:

  • het 2e kwartaal van 2021
  • juni 2021
  • 6e vierwekenperiode

Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen aangifte moet doen, maar ook weer moet betalen.

Het bedrag van deze aangiften moet uiterlijk 31 juli 2021 op onze rekening staan.

Wat gebeurt er als u vanaf 1 juli 2021 niet op tijd aangifte doet en betaalt?

Dan komt u niet in aanmerking voor de betalingsregeling. Dit betekent dat u de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had en die u van 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 niet hebt betaald, al vóór 1 oktober 2022 moet betalen. En ook uw precoronaschuld: uw schuld voor belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt aangevraagd die u al vóór 12 maart 2020 had moeten betalen, of waarvoor een betalingsregeling met u is afgesproken.

Verder krijgt u een naheffingsaanslag voor de belastingen die u niet aangeeft en betaalt. Die naheffingsaanslag wordt misschien verhoogd met een boete.

Is het door de coronacrisis na 1 juli 2021 voor u nog steeds lastig om op tijd te betalen? Kijk dan of u volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt afspreken.

Betalingsregeling voor aflossen opgebouwde belastingschuld

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling had, hebt u een belastingschuld opgebouwd. Wij bieden u daarvoor een betalingsregeling aan. U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag aan ons. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022.

Voorbeeld

U hebt bijzonder uitstel van betaling gekregen en daarmee een belastingschuld opgebouwd van € 15.000. Dan bieden wij u een betalingsregeling aan voor 60 maanden. U betaalt dan vanaf 1 oktober 2022 elke maand € 280, plus invorderingsrente.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Wij begrijpen dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom is het tarief van de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0,01%.

Voor welke belastingschuld geldt de betalingsregeling?

Voor de belastingschuld die u van 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 hebt opgebouwd voor alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. En ook voor uw precoronaschuld: uw schuld voor belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt aangevraagd die u al vóór 12 maart 2020 had moeten betalen, of waarvoor een betalingsregeling met u is afgesproken.

Hoe informeren wij u over de betalingsregeling?

U ontvangt een brief met daarin:

  • een definitief overzicht van uw belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling

Wilt u uw belastingschuld sneller aflossen?

Als u eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Voor de belastingen die u niet hebt betaald, hebt u naheffingsaanslagen gekregen. Voor 1 oktober 2022 kunt u al 1 of meer van deze naheffingsaanslagen betalen. Vermeld, wanneer u het bedrag van een naheffingsaanslag overmaakt naar onze rekening, ook het kenmerk van de naheffingsaanslag.

Ook kunt u tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2027 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.

Kunt u uw belastingschuld niet in 60 maanden aflossen?

Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld in 60 gelijke maandelijkse termijnen af te lossen. In dat geval zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Voor bedrijven die in de kern ‘gezond’ zijn, willen wij samen met andere schuldeisers en schuldhulpverleners kijken of wij soepel kunnen omgaan met verzoeken om schuldsanering. Hierover hopen we in het 2e kwartaal van 2021 meer bekend te maken. Tot die tijd zullen wij zulke verzoeken van ondernemers al zo soepel mogelijk behandelen.

Als het voor u echt onmogelijk is uw belastingschuld te betalen, kunt u daarvoor misschien kwijtschelding krijgen.

Wilt u hierover meer weten? Belt u dan de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.