Bijzonder uitstel van betaling na 1 oktober 2020

Update: 17 september

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot 1 oktober 2020 voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen, of een eerdere aanvraag verlengen.

De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk 31 december 2020.

Wanneer uw bijzonder uitstel afloopt, moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer op tijd betalen.

Ook begint vanaf 1 januari 2021 de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen. Daarvoor krijgt u ruim de tijd: 2 jaar.

Hieronder staat eerst een algemene uitleg over de gevolgen van het einde van het bijzonder uitstel. Daarna behandelen we een aantal specifieke situaties.

Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel

Betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel, moet u op de gewone manier voldoen. Stel, u hebt uitstel tot 1 januari 2021. Dan moet u wel op tijd belasting aangeven en betalen over deze tijdvakken: het 4e kwartaal van 2020, de maand december 2020, of de 13e vierwekenperiode van 2020. En daarna over de volgende tijdvakken.

Loopt het betalingsuitstel dat u vanwege corona kreeg af en kunt u nieuwe belastingen in 2021 nog niet op tijd betalen? Kijk dan of u volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt afspreken.

Betalingsregeling voor aflossen opgebouwde belastingschuld

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling had, hebt u een belastingschuld opgebouwd. Wij bieden u daarvoor een ruime betalingsregeling aan. U krijgt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 24 maanden lang elke maand een vast bedrag. Als u eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.

Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld in 24 gelijke maandelijkse termijnen af te lossen. In dat geval zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente (de te betalen rente als u een aanslag niet op tijd hebt betaald) betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Wij begrijpen dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom blijft het eerder aangepaste tarief van de invorderingsrente tot en met 1 december 2021 op 0,01%. Dit zorgt ervoor dat u de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten heeft op de belastingschuld die u gaat aflossen.

Lees meer over invorderingsrente

Hoe informeren wij ondernemers over de nieuwe maatregelen?

In september 2020 krijgt u een brief waarin wij bovenstaande nog een keer uitgebreid uitleggen.

In december 2020 ontvangt u ook een brief van ons. Daarin staan:

 • een voorlopig overzicht van uw belastingschuld
 • de voorwaarden van de betalingsregeling
 • het maandbedrag van de betalingsregeling

In maart 2021 ontvangt u weer een brief van ons, met:

 • een definitief overzicht van uw belastingschuld
 • (eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling

Als u vóór 1 januari 2021 al (een deel van) uw belastingschuld wilt aflossen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.

Wat kunt u nu al doen in uw situatie?

Wanneer uw bijzonder uitstel afloopt, en wat dat voor u betekent, hangt af van uw situatie. Kies hieronder de situatie die voor u van toepassing is.

 • U hebt bijzonder uitstel en dit loopt af vóór 1 januari 2021

  Voor u ontstaan vóór die datum nieuwe betalingsverplichtingen. Weet u niet zeker of u daaraan kunt voldoen? Dan raden wij u aan vóór 1 oktober 2020 uw bijzonder uitstel te verlengen.

  U krijgt in december 2020 een brief van ons met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

 • U hebt verlenging van uw bijzonder uitstel gekregen

  U hebt uitstel van betaling tot 1 januari 2021. Aan betalingsverplichtingen die op of na die datum ontstaan, moet u voldoen.

  U krijgt in december 2020 een brief van ons met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

 • U vraagt vóór 1 oktober 2020 bijzonder uitstel aan en dit loopt af vóór 1 januari 2021

  Voor u ontstaan vóór die datum nieuwe betalingsverplichtingen. Weet u niet zeker of u daaraan kunt voldoen? Dan raden wij u aan vóór 1 oktober 2020 uw bijzonder uitstel te verlengen. Ook als uw uitstel van 3 maanden nog niet is afgelopen.

  U krijgt in december 2020 een brief van ons met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.