Overzicht bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u voor verschillende belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Tot en met 30 juni 2021 kunt u bijzonder uitstel aanvragen of verlengen

Wanneer u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling krijgt, geldt dat voor 3 maanden. Is het voor u na die 3 maanden nog steeds lastig om op tijd te betalen? Dan kunt u ons vragen uw bijzonder uitstel te verlengen.

Tot 1 juli 2021 loopt het bijzonder uitstel 

Na de laatste dag van uw bijzonder uitstel moet u alle belastingen waarvoor u aangifte doet en waarvoor u bijzonder uitstel had, weer op tijd betalen

Hebt u uw bijzonder uitstel niet verlengd? Dan kunnen de 3 maanden bijzonder uitstel vóór 30 juni 2021 aflopen. In dat geval moet u al vóór 1 juli 2021 uw belasting weer op tijd betalen.

Hebt u uw bijzonder uitstel verlengd? Dan is 30 juni 2021 de laatste dag van uw bijzonder uitstel. U moet dan vanaf 1 juli 2021 weer op tijd betalen.

Vanaf 1 oktober 2021 start u met het aflossen van uw belastingschuld

U krijgt van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024 de tijd om de belastingschuld af te lossen die u hebt opgebouwd tijdens uw bijzonder uitstel. U betaalt dan 36 maanden lang elke maand een vast bedrag.

Let op!

Als u na de laatste dag van uw bijzonder uitstel niet steeds op tijd aangifte doet en betaalt, kunt u níet gebruikmaken van deze betalingsregeling.

Schema bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis aanvragen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.