Overzicht bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis

Update: 1 september 2021

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u voor verschillende belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Tot en met 30 september 2021 kunt u bijzonder uitstel aanvragen

Wanneer u bijzonder uitstel van betaling aanvraagt, hoeft u de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt niet te betalen tot 1 oktober 2021. Maar blijf wel op tijd aangifte doen.

Hebt u al bijzonder uitstel?

Loopt uw bijzonder uitstel van 3 maanden af vóór 1 oktober 2021 en hebt u nog geen verlenging aangevraagd? Dan hoeft u dat nu niet meer te doen. Uw bijzonder uitstel loopt automatisch door tot en met 30 september 2021.

Hebt u bijzonder uitstel aangevraagd en dat verlengd? Dan hoeft u tot 1 oktober 2021 niets te doen.

Tot 30 augustus 2021 kon u het bijzonder uitstel na 3 maanden nog verlengen. Hierover leest u meer op Hoe kon u verlenging aanvragen van uw bijzonder uitstel van betaling?

Vanaf 1 oktober 2021 moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen

Als u bijzonder uitstel hebt, moet u vanaf 1 oktober 2021 alle belastingen waarvoor u aangifte doet, weer op tijd betalen.

Let op!

U hebt bijzonder uitstel van betaling tot en met 30 september 2021. Moet u in oktober 2021 aangifte doen over 1 of meer van de volgende tijdvakken?

  • het 3e kwartaal van 2021
  • september 2021
  • 10e vierwekenperiode van 2021

Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.

Het bedrag van uw aangiften over het 3e kwartaal en september 2021 moet uiterlijk 31 oktober 2021 op onze rekening staan.

Het bedrag van uw aangifte over de 10e vierwekenperiode moet uiterlijk 10 november 2021 op onze rekening staan.

Vanaf 1 oktober 2022 start u met het afbetalen van uw belastingschuld

U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om de belastingschuld af te betalen die u hebt opgebouwd tijdens uw bijzonder uitstel. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.