Overzicht bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis

Update: 28 maart 2023

Hebt u als ondernemer gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Lees hier wat dit voor u betekent.

 • Vanaf 1 april 2022 moet u weer voldoen aan al uw nieuwe betalingsverplichtingen.
 • Vanaf 1 oktober 2022 betaalt u de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens bijzonder uitstel met de betalingsregeling bijzonder uitstel.

Hieronder leest u over de nieuwe betalingsverplichtingen, de betalingsregeling bijzonder uitstel en wat u kunt doen als u (tijdelijk) niet kunt betalen.

 • Vanaf 1 april 2022: nieuwe betalingsverplichtingen

  Alle belastingen waarvoor u op of ná 1 april 2022 aangifte doet, moet u op tijd betalen. En ook belastingaanslagen waarvan de betaaldatum ligt op of ná 1 april 2022.

  Lees hierover meer bij Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel.

 • Vanaf 1 oktober 2022: betalingsregeling bijzonder uitstel

  U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld af te betalen. U betaalt elke termijn een vast bedrag aan ons, inclusief invorderingsrente. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022.

  Let op!

  U kunt alleen gebruik blijven maken van de betalingsregeling bijzonder uitstel als u:

  • vanaf 1 oktober 2022 voldoet aan al uw nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen
  • vanaf 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling op tijd betaalt

  Hoe kunt u betalen?

  In de brief die u van ons hebt gekregen met het vastgestelde maandbedrag dat u moet betalen, staan het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling. Gebruik dit betalingskenmerk bij elke betaling.

  Lees hierover meer bij Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld door bijzonder uitstel.

 • Communicatie over de betalingsregeling

  Wij hebben u al een brief over de betalingsregeling gestuurd. En wij gaan u regelmatig een overzicht van uw totale belastingschuld sturen.

  Vanaf eind maart 2023 krijgt u van ons:

  Lees meer bij Hoe informeren wij u over de betalingsregeling bijzonder uitstel?

 • Problemen met nieuwe betalingsverplichtingen?

  Weet u niet zeker of u hebt voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen? Bij Wat is uw achterstand voor de betalingsregeling bijzonder uitstel? leest u hoe u daar achter kunt komen.

  Kunt u nu niet op tijd voldoen aan uw nieuwe betalingsverplichtingen? Kijk dan welke uiterste betaaldatum er staat op de aanslag(en) die u niet kunt betalen.

  Heeft een aanslag een uiterste betaaldatum vóór 1 oktober 2022? Dan kunt u misschien een betalingsregeling krijgen.

  Heeft een aanslag een uiterste betaaldatum van 1 oktober 2022 of later? En wilt u gebruik blijven maken van de betalingsregeling bijzonder uitstel? Dan kunt u geen andere betalingsregeling aanvragen. U kunt ons wel vragen om uw betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Kijk op Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel hoe u dit doet.

 • Problemen met betalen termijnen betalingsregeling bijzonder uitstel?

  Weet u niet zeker of u bij bent met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling? Bij Wat is uw achterstand voor de betalingsregeling bijzonder uitstel? leest u hoe u daar achter kunt komen.

  Kunt u (tijdelijk) uw termijnbedragen van de betalingsregeling niet betalen? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u ons vragen om 1 of meer van deze 3 aanpassingen van de betalingsregeling:

  • kwartaalbetaling
  • betaalpauze
  • verlenging naar maximaal 7 jaar (84 maanden)

  Lukt het tijdelijk niet om de termijnbedragen geheel te betalen? Dan kunt u ons onder voorwaarden ook vragen om een betaalpauze, eventueel in combinatie met verlenging van de betalingsregeling naar maximaal 7 jaar. Deze betaalpauze mag ingaan op een datum in het verleden, bijvoorbeeld 1 oktober 2022.

  Lees meer bij Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel. Of bekijk de video over de aanpassingen van de betalingsregeling.

  U kunt een verzoek doen om aanpassingen van de betalingsregeling met het online formulier Corona betaalregeling.

 • Ook op lange termijn betalingsproblemen?

  Verwacht u ook op de lange termijn betalingsproblemen? En weet u niet zeker of u die kunt oplossen? Dan is het belangrijk dat u snel een compleet beeld krijgt van uw financiële situatie. En dat u uitzoekt welke mogelijkheden u nog hebt. Misschien hebt u daarbij advies of hulp nodig. Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Of ga naar kvk.nl/zwaar-weer voor advies.

  Bent u een zzp’er, eigenaar van een eenmanszaak, maat van een maatschap of vennoot van een vof of cv en hebt u nog meer schulden? Dan kunt u voor ondersteuning bij het aflossen van uw (belasting)schulden terecht bij uw gemeente. De gemeente kijkt mee naar uw situatie en zorgt, in overleg met u, voor een passend hulpverleningstraject op maat.

  Besluit u om te stoppen met uw onderneming?

  Ook nadat u uw onderneming hebt gestaakt, loopt uw bijzonder uitstel gewoon door. En krijgt u van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld door het bijzonder uitstel af te betalen.

  De regel is dat ondernemers deze belastingschuld ook na de staking van hun onderneming volledig moeten afbetalen. Dit betekent dat alleen in uitzonderlijke individuele gevallen de mogelijkheid bestaat van (gedeeltelijke) kwijtschelding van uw belastingschuld.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.