Overzicht bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis

Update: 24 januari 2023

Hebt u als ondernemer gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Lees hier wat dit voor u betekent.

 • Vanaf 1 april 2022 moet u weer voldoen aan al uw nieuwe betalingsverplichtingen.

  Alle belastingen waarvoor u op of ná 1 april 2022 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen. En ook belastingen waarvan de betaaldatum ligt op of ná 1 april 2022, moet u gewoon op tijd betalen.

  Kunt u uw nieuwe verplichtingen niet op tijd betalen?

  Heeft de aanslag een uiterste betaaldatum vóór 1 oktober 2022? Kijk dan of u kort uitstel of een betalingsregeling kunt krijgen.

  Heeft de aanslag een uiterste betaaldatum van 1 oktober 2022 of later? En wilt u gebruik blijven maken van de betalingsregeling bijzonder uitstel? Dan kunt u geen andere betalingsregeling aanvragen.

  U kunt ons wel vragen om uw betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Kijk op Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel hoe u dit doet.

 • Vanaf 1 oktober 2022 start de betalingsregeling voor het afbetalen van uw belastingschuld.

  U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld af te betalen. U betaalt elke maand een vast bedrag aan ons, inclusief invorderingsrente. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022.

  Hoe informeren wij u over de betalingsregeling bijzonder uitstel?

  U hebt vóór 1 oktober 2022 een brief gekregen met daarin:

  • een overzicht van uw totale belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling

  U krijgt elk kwartaal een overzicht van uw openstaande belastingschuld. 1 keer per half jaar krijgt u een overzicht van de afboekingen en de in rekening gebrachte invorderingsrente.

  Verwacht u problemen bij het betalen van de termijnbedragen?

  Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld in 60 maandelijkse termijnen af te betalen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u ons vragen om 1 of meer van deze 3 aanpassingen:

  • kwartaalbetaling: u betaalt per kwartaal in plaats van per maand
  • betaalpauze: u kunt 1 keer een periode van maximaal 6 aaneengesloten maanden of 2 aaneengesloten kwartalen stoppen met betalen
  • verlenging: u verlengt de regeling naar maximaal 7 jaar (84 maanden) 
   Dit kan alleen als u een betalingsregeling hebt voor minimaal € 10.000.

  Lees meer over de voorwaarden en de gevolgen bij Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel. Of bekijk de video over de aanpassingen van de betalingsregeling.

  U kunt een verzoek doen om aanpassingen van de betalingsregeling met het online formulier Corona betaalregeling.

  Wilt u tijdens de betalingsregeling extra afbetalen?

  Dat kan. Uw maandbedrag blijft dan gelijk, maar de looptijd van de betalingsregeling wordt korter. U bent dan eerder klaar met afbetalen. Dit betekent ook dat u uiteindelijk minder invorderingsrente betaalt.

  Wilt u door een extra aflossing liever een lager maandbedrag in plaats van een kortere looptijd? Dan kunt u daar schriftelijk om vragen. Stuur uw verzoek naar:

  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen

  Hoe kunt u betalen?

  In de brief die u van ons hebt gekregen met het vastgestelde maandbedrag dat u moet betalen, staan het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling. Gebruik dit betalingskenmerk bij elke betaling.

  Gaat u uw onderneming staken?

  Ook nadat u uw onderneming hebt gestaakt, loopt uw bijzonder uitstel gewoon door. En krijgt u van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om de belastingschuld, die u tijdens bijzonder uitstel hebt opgebouwd, af te betalen.

  De regel is dat ondernemers deze belastingschuld ook na de staking van hun onderneming volledig moeten afbetalen. Dit betekent dat alleen in uitzonderlijke individuele gevallen de mogelijkheid bestaat van (gedeeltelijke) kwijtschelding van uw belastingschuld.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.