Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

Update: 17 september

U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling voor alle hieronder genoemde belastingen. Wanneer u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling krijgt, is dat voor 3 maanden. Hebt u daarna nog meer tijd nodig? Dan kunt u vragen om een verlenging van het bijzonder uitstel.

U kunt nog tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen, of een eerdere aanvraag laten verlengen.

De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk op 31 december 2020.

Let op!

Doe aangifte en wacht tot u een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. U hoeft dus geen bezwaar te maken tegen de (naheffings)aanslag.

Voor welke belastingen?

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Ook voor bpm vanaf 1 mei bijzonder uitstel

Bent u een vergunninghouder van personenauto's en motorrijwielen (bpm) en hebt u deze bpm vanaf het tijdvak 1 mei 2020 niet afgedragen? Dan krijgt u hierover in de 2e helft van juli een naheffingsaanslag.

Voor die naheffingsaanslag kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Voor naheffingsaanslagen over eerdere tijdvakken is dat niet mogelijk.

Betalingsverzuimboetes

U kunt een betalingsverzuimboete krijgen als u uw aangiftebelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt. Wij vernietigen deze boete als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen voor een naheffingsaanslag met een betalingsverzuimboete omdat u uw aangifte niet hebt betaald.
 • Het gaat om een boete voor de periode waarin het versoepelde uitstelbeleid geldt. Concreet: een boete voor het tijdvak februari 2020 of later.

U hoeft de boete dan niet te betalen. En u hoeft er ook geen bezwaar tegen te maken.

Let op!

Wanneer uw bijzonder uitstel van betaling eindigt, kunt u weer betalingsverzuimboetes krijgen. Die moet u dan ook op tijd betalen. De tijdelijke versoepeling ten aanzien van de betalingsverzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen. Het niet op aangifte afdragen van bijvoorbeeld loonheffingen of btw over het belastingtijdvak december 2020, wordt dan weer volgens het reguliere beleid beboet.

Uitstel voor 3 maanden of langer?

Maak uw keuze:

 • Ik wil voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvragen

  Vraagt u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aan? Dan doet u dit automatisch voor 3 maanden.

  Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. U hoeft niet te wachten tot u voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende.

  Voor alle andere belastingen waarvoor u bijzonder uitstel kunt vragen geeft u apart aan of u daarvoor uitstel wilt.

  Voorbeeld

  Op 12 mei vraagt u om bijzonder uitstel van betaling voor een aanslag omzetbelasting. U krijgt dan 3 maanden uitstel, tot 12 augustus. Krijgt u op 2 juni een naheffingsaanslag loonheffingen? Dan loopt het bijzonder uitstel voor deze naheffingsaanslag ook tot 12 augustus. Maar krijgt u op 9 juni een aanslag afvalstoffenbelasting, dan zult u hiervoor apart bijzonder uitstel van betaling moeten vragen. De afvalstoffenbelasting behoort namelijk niet tot de 5 belastingen waarvoor u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aanvraagt. Hebt u op 9 juni meteen bijzonder uitstel gevraagd voor de afvalstoffenbelasting? Dan mag u de betaling van deze aanslag ook uitstellen tot 12 augustus.

  Uw verzoek indienen

  U kunt snel en gemakkelijk bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden vragen met een online formulier

  Kunt u uw verzoek niet online indienen, dan kunt u ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden aanvragen.

 • Ik wil het bijzonder uitstel van betaling verlengen en mijn belastingschuld was lager dan € 20.000

  Hebt u eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had u op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld lager dan € 20.000? Dan kunt u snel en gemakkelijk uw bijzonder uitstel verlengen met een online formulier.

  In het formulier geeft u de omstandigheden en gevolgen aan waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen. U kunt bijvoorbeeld met cijfers aangeven dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden. Hebt u bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen? Dan kunt u deze als bijlagen meesturen.

  Verder verklaart u in het formulier dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Dit betekent dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

  Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.

  Uw verzoek indienen

  U kunt snel en gemakkelijk verlenging van bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier.

  Kunt u uw verzoek niet online indienen? Dan kunt u ook schriftelijk verlenging bijzonder uitstel aanvragen.

 • Ik wil het bijzonder uitstel van betaling verlengen en mijn belastingschuld was € 20.000 of hoger

  Hebt u eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had u op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld van € 20.000 of hoger?

  Lees hieronder hoe u dan een verzoek kunt doen om uw bijzonder uitstel te verlengen.

  U kunt snel en gemakkelijk uw bijzonder uitstel verlengen met een online formulier.

  U moet wel extra informatie meesturen met het formulier

  Om op uw verzoek te beslissen hebben we extra informatie van u nodig waaruit blijkt dat u betalingsproblemen hebt die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat, hebben wij ook een verklaring nodig van een derde-deskundige. Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of uw belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit uw eigen onderneming.

  De deskundige moet aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moet volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

  De verklaring van de derde-deskundige en de liquiditeitsprognose kunt u aan het formulier toevoegen. Hebt u andere bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen? Dan kunt u deze ook als bijlagen meesturen.

  Verder verklaart u in het formulier dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Dit betekent dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

  Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.

  Uw verzoek indienen

  U kunt snel en gemakkelijk verlenging van bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier.

  Kunt u uw verzoek niet online indienen? Dan kunt u ook schriftelijk verlenging van bijzonder uitstel aanvragen.

Vraagt u uitstel aan voor een vennootschap onder firma (v.o.f.) of een maatschap?

Dan geldt dat verzoek alleen voor de aanslagen van de v.o.f. of maatschap. U geeft in dat geval het RSIN van de de v.o.f. of maatschap door.

Wilt u ook bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet van de vennoten of maten? Dan doet u een apart verzoek voor iedere vennoot of maat. U geeft iedere keer het BSN van de vennoot of maat door.

Wilt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de aanslagen van rechtspersonen die samen een v.o.f. drijven? Dan doet u een apart verzoek voor iedere rechtspersoon. U geeft iedere keer het RSIN van de rechtspersoon door.

RSIN of BSN

Hebt u zich als eenmanszaak of zzp'er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan bent u daar geregistreerd met uw BSN (burgerservicenummer). Hebt u uw onderneming ingeschreven met een andere rechtsvorm? Dan hebt u van de Kamer van Koophandel een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) gekregen.

Lees meer over het RSIN op Ondernemersplein

Melding betalingsonmacht

Geldt voor u het volgende?

 • U vraagt bijzonder uitstel van betaling aan.
 • U doet dit als, of namens, een bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt.
 • Uw onderneming kan de loonheffingen, omzetbelasting, kansspelbelasting, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, binnenlandse accijnzen of verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken niet betalen.

Dan zien wij uw verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht. Uw melding is tijdig voor de tijdvakken die eindigen na 1 februari 2020. Dit betekent het volgende: uw melding van betalingsonmacht is rechtsgeldig voor de tijdvakken die eindigen na 1 februari 2020 voor zover de betalingsonmacht daadwerkelijk is ontstaan door de coronacrisis.

Hebt u tijdvakken voorafgaand aan februari 2020 nog niet betaald? Dan is de melding voor die tijdvakken niet op tijd en niet rechtsgeldig.

Let op!

Bovenstaande geldt alleen voor de belastingmiddelen. Gaat het over melding betalingsonmacht voor pensioenpremies, neem dan contact op met het pensioenfonds.

Verklaring betalingsgedrag

Hebt u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen? En hebt u ook een verklaring over uw betalingsgedrag aangevraagd?

Wanneer u in deze situatie als onderaannemer een verklaring betalingsgedrag hebt aangevraagd, geven wij een zogeheten schone verklaring af voor de nageheven loonheffingen.

Wanneer u in deze situatie als uitlener een verklaring betalingsgedrag hebt aangevraagd, geven wij een zogeheten schone verklaring af voor de nageheven loonheffingen en/of btw.

Het bijzonder uitstel van betaling loopt uiterlijk 1 januari 2021 af. In december 2020 krijgt u een brief van ons waarin wij u een betalingsregeling aanbieden. De belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling, kunt u aflossen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Als u zich vanaf 1 januari 2021 aan deze betalingsregeling houdt, kunt u ook na deze datum een schone verklaring over uw betalingsgedrag aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.