Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

Update: 4 november 2020

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u tot 1 januari 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Hebt u al bijzonder uitstel van betaling? Dan kunt u ons vragen het te verlengen. Ook dit kan tot 1 januari 2021.

De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk op 31 december 2020. Vanaf 1 juli 2021 begint u met het aflossen van uw belastingschuld.

Let op!

Blijf op tijd aangifte aangifte doen. Als u bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd of verlengd, hoeft u geen bezwaar te maken tegen de (naheffings)aanslag.

Wat is uw situatie?

Kies hieronder de situatie die voor u van toepassing is.

 • U hebt bijzonder uitstel en dit loopt af vóór 1 januari 2021

  Voor u ontstaan vóór die datum nieuwe betalingsverplichtingen. Weet u niet zeker of u daaraan kunt voldoen? Dan raden wij u aan vóór 31 december 2020 uw bijzonder uitstel te verlengen.

  U krijgt in het voorjaar van 2021 een brief van ons met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024.

 • U hebt verlenging van uw bijzonder uitstel gekregen

  U hebt uitstel van betaling tot 1 januari 2021. Aan betalingsverplichtingen die op of na die datum ontstaan, moet u voldoen. U hoeft niet opnieuw verlenging van uw bijzonder uitstel aan te vragen.

  U krijgt in het voorjaar van 2021 een brief van ons met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld ie u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024.

 • U hebt nog geen bijzonder uitstel aangevraagd

  Heeft uw bedrijf nu betalingsproblemen door de coronacrisis? Wij raden u aan vóór 31 december bijzonder uitstel aan te vragen. U krijgt dan uitstel van betaling tot 1 januari 2021. Aan betalingsverplichtingen die op of na die datum ontstaan, moet u voldoen.

  U krijgt in het voorjaar van 2021 een brief van ons met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze aflossen van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024.

Bijzonder uitstel aanvragen of verlengen

Maak uw keuze:

 • Ik wil voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvragen

  Vraagt u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aan? Dan geldt dit automatisch tot en met 31 december 2020.

  Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. U hoeft niet te wachten tot u voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende.

  Voor alle andere belastingen waarvoor u bijzonder uitstel kunt vragen geeft u apart aan of u daarvoor uitstel wilt.

  Voorbeeld

  Op 12 mei vraagt u om bijzonder uitstel van betaling voor een aanslag omzetbelasting. U krijgt dan 3 maanden uitstel, tot 12 augustus. Krijgt u op 2 juni een naheffingsaanslag loonheffingen? Dan loopt het bijzonder uitstel voor deze naheffingsaanslag ook tot 12 augustus. Maar krijgt u op 9 juni een aanslag afvalstoffenbelasting, dan zult u hiervoor apart bijzonder uitstel van betaling moeten vragen. De afvalstoffenbelasting behoort namelijk niet tot de 5 belastingen waarvoor u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aanvraagt. Hebt u op 9 juni meteen bijzonder uitstel gevraagd voor de afvalstoffenbelasting? Dan mag u de betaling van deze aanslag ook uitstellen tot 12 augustus.

  Uw verzoek indienen

  U kunt snel en gemakkelijk bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulierDe aanvraag geldt met terugwerkende kracht vanaf 12 maart 2020.

  Kunt u uw verzoek niet online indienen, dan kunt u ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

 • Ik wil het bijzonder uitstel van betaling verlengen en mijn belastingschuld was lager dan € 20.000

  Hebt u eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had u op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld lager dan € 20.000?

  Lees hieronder hoe u dan een verzoek kunt doen om uw bijzonder uitstel te verlengen.

  U geeft de omstandigheden en gevolgen aan waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen. U kunt bijvoorbeeld met cijfers aangeven dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden. Hebt u bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen? Dan kunt u deze als bijlagen meesturen.

  Verder verklaart u dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Dit betekent dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

  Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.

  Uw verzoek indienen

  U kunt snel en gemakkelijk verlenging van bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier.

  Kunt u uw verzoek niet online indienen? Dan kunt u ook schriftelijk verlenging bijzonder uitstel aanvragen.

 • Ik wil het bijzonder uitstel van betaling verlengen en mijn belastingschuld was € 20.000 of hoger

  Hebt u eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had u op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld van € 20.000 of hoger?

  Lees hieronder hoe u dan een verzoek kunt doen om uw bijzonder uitstel te verlengen.

  U moet extra informatie meesturen

  Om op uw verzoek te beslissen hebben we extra informatie van u nodig waaruit blijkt dat u betalingsproblemen hebt die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat, hebben wij ook een verklaring nodig van een derde-deskundige. Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of uw belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit uw eigen onderneming.

  De deskundige moet aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moet volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

  Stuur de verklaring van de derde-deskundige en de liquiditeitsprognose mee als bijlagen. Hebt u andere bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen? Dan kunt u deze ook als bijlagen meesturen.

  Verder verklaart u dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Dit betekent dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

  Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.

  Uw verzoek indienen

  U kunt snel en gemakkelijk verlenging van bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier.

  Kunt u uw verzoek niet online indienen? Dan kunt u ook schriftelijk verlenging van bijzonder uitstel aanvragen.

Vraagt u verlenging aan voor een vennootschap onder firma (v.o.f.) of een maatschap?

Dan geldt dat verzoek om verlenging alleen voor de aanslagen van de v.o.f. of maatschap. U geeft in dat geval het RSIN van de de v.o.f. of maatschap door.

Wilt u ook bijzonder uitstel van betaling verlengen voor de aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet van de vennoten of maten? Dan doet u een apart verzoek voor iedere vennoot of maat. U geeft iedere keer het BSN van de vennoot of maat door.

Wilt u bijzonder uitstel van betaling verlengen voor de aanslagen van rechtspersonen die samen een v.o.f. drijven? Dan doet u een apart verzoek voor iedere rechtspersoon. U geeft iedere keer het RSIN van de rechtspersoon door.

RSIN of BSN

Hebt u zich als eenmanszaak of zzp'er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan bent u daar geregistreerd met uw BSN (burgerservicenummer). Hebt u uw onderneming ingeschreven met een andere rechtsvorm? Dan hebt u van de Kamer van Koophandel een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) gekregen.

Lees meer over het RSIN op Ondernemersplein

Melding betalingsonmacht

Geldt voor u het volgende?

 • U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd.
 • U deed dit als, of namens, een bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt.
 • De betalingsonmacht is hoofdzakelijk ontstaan door de coronacrisis.
 • Uw onderneming kon de loonheffingen, omzetbelasting, kansspelbelasting, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, binnenlandse accijnzen of verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken niet betalen.

Dan zien wij uw verzoek om bijzonder uitstel van betaling tot 31 december 2020 als een melding van betalingsonmacht. Uw melding is tijdig en rechtsgeldig voor verschuldigde belasting die behoorde te zijn afgedragen of voldaan vanaf 12 maart 2020.

Let op!

Bovenstaande geldt alleen voor de belastingmiddelen. Gaat het over melding betalingsonmacht voor pensioenpremies, neem dan contact op met het pensioenfonds.

Verklaring betalingsgedrag

Hebt u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen? En hebt u ook een verklaring over uw betalingsgedrag aangevraagd?

Wanneer u in deze situatie als onderaannemer een verklaring betalingsgedrag hebt aangevraagd, geven wij een zogeheten schone verklaring af voor de nageheven loonheffingen.

Wanneer u in deze situatie als uitlener een verklaring betalingsgedrag hebt aangevraagd, geven wij een zogeheten schone verklaring af voor de nageheven loonheffingen en/of btw.

Het bijzonder uitstel van betaling loopt uiterlijk 1 januari 2021 af. In het voorjaar van 2021 krijgt u een brief van ons waarin wij u een betalingsregeling aanbieden. De belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling, kunt u aflossen van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024. Als u zich vanaf 1 juli 2021 aan deze betalingsregeling houdt, kunt u ook na deze datum een schone verklaring over uw betalingsgedrag aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.