Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis aanvragen

Deze maatregel is beƫindigd.

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Hierna leest u hoe u dat doet.

Stuur ons een brief

In deze brief vraagt u om bijzonder uitstel van betaling. En u geeft de omstandigheden en gevolgen aan waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen.

Geef aan voor welke belastingen u bijzonder uitstel wilt

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in 1 keer tegelijk bijzonder uitstel aan. U hoeft niet te wachten tot u voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende.

Alle andere belastingen waarvoor u bijzonder uitstel wilt, geeft u apart aan.

Voorbeeld

Op 15 december 2021 vraagt u om bijzonder uitstel van betaling voor een naheffingsaanslag omzetbelasting. U krijgt dan uitstel tot 1 april 2022.

Krijgt u op 17 december 2021 een naheffingsaanslag loonheffingen? Dan loopt het bijzonder uitstel voor deze naheffingsaanslag ook tot 1 april 2022.

Maar krijgt u op 20 december 2021 een aanslag afvalstoffenbelasting, dan zult u hiervoor apart bijzonder uitstel van betaling moeten vragen. De afvalstoffenbelasting behoort namelijk niet tot de 5 belastingen waarvoor u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aanvraagt.

Hebt u op 15 december 2021 ook bijzonder uitstel gevraagd voor de afvalstoffenbelasting? Dan mag u de betaling van deze aanslag ook uitstellen tot 1 april 2022.

Vraagt u bijzonder uitstel aan voor een vennootschap onder firma (v.o.f.) of een maatschap?

Dan geldt dat verzoek alleen voor de aanslagen van de v.o.f. of maatschap. U geeft in dat geval het RSIN van de v.o.f. of maatschap door.

Wilt u ook bijzonder uitstel van betaling vragen voor de aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet van de vennoten of maten? Dan doet u een apart verzoek voor iedere vennoot of maat. U geeft iedere keer het bsn van de vennoot of maat door.

Wilt u bijzonder uitstel van betaling vragen voor de aanslagen van rechtspersonen die samen een v.o.f. drijven? Dan doet u een apart verzoek voor iedere rechtspersoon. U geeft iedere keer het RSIN van de rechtspersoon door.

RSIN of bsn

Hebt u zich als eenmanszaak of zzp'er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan bent u daar geregistreerd met uw bsn (burgerservicenummer). Hebt u uw onderneming ingeschreven met een andere rechtsvorm? Dan hebt u van de Kamer van Koophandel een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) gekregen.

Waarheen stuurt u uw brief?

U stuurt uw brief naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Wat gebeurt er nadat wij uw verzoek hebben ontvangen?

U hoeft de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt, niet te betalen tot 1 april 2022. Blijf wel op tijd aangifte doen.

Vanaf 1 april 2022 moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.

Op 1 oktober 2022 begint u met het afbetalen van de belastingschuld die u tijdens het bijzonder uitstel hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. U krijgt hiervoor een betalingsregeling van 60 maanden.

Schriftelijke ontvangstbevestiging

U krijgt van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek toegestuurd. U krijgt 1 ontvangstbevestiging per verzoek, ook als u 1 verzoek hebt gedaan voor meerdere aanslagen. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging te sturen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.