Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis tot 1 oktober 2021

Update: 29 september 2022

Let op!
De maatregel bijzonder uitstel van betaling is verlengd tot 1 april 2022. Lees wat dit voor u betekent bij Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis tot 1 april 2022.

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen.

De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt, hoeft u dus niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen.

Wat is uw situatie?

Kies hieronder de situatie die voor u van toepassing is.

 • U hebt nog geen bijzonder uitstel aangevraagd

  Heeft uw bedrijf nu betalingsproblemen door de coronacrisis? Wij raden u aan zo snel mogelijk bijzonder uitstel aan te vragen. Dit kan tot en met 30 september 2021.U krijgt dan uitstel van betaling tot 1 oktober 2021. Aan betalingsverplichtingen die op of na die datum ontstaan, moet u weer op tijd voldoen.

  U ontvangt een brief van ons met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze belastingschuld aflossen van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.

 • U hebt al bijzonder uitstel aangevraagd

  Loopt uw bijzonder uitstel van 3 maanden af vóór 30 september 2021, en hebt u nog geen verlenging aangevraagd? Dan hoeft u dat nu niet meer te doen. Uw bijzonder uitstel loopt automatisch door tot 1 oktober 2021. Aan betalingsverplichtingen die op of na die datum ontstaan, moet u weer op tijd voldoen.

  U ontvangt een brief van ons met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze belastingschuld aflossen van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.

 • U hebt verlenging van uw bijzonder uitstel gekregen

  U hebt uitstel van betaling tot 1 oktober 2021. Aan betalingsverplichtingen die op of na die datum ontstaan, moet u weer op tijd voldoen.

  U ontvangt een brief van ons met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U kunt deze belastingschuld aflossen van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.

Bijzonder uitstel aanvragen

Vraagt u bijzonder uitstel van betaling aan? Dan geldt dit automatisch tot 1 oktober 2021.

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. U hoeft niet te wachten tot u voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende.

Voor alle andere belastingen waarvoor u bijzonder uitstel kunt vragen geeft u apart aan of u daarvoor uitstel wilt.

Voorbeeld

Op 16 augustus 2021 vraagt u om bijzonder uitstel van betaling voor een aanslag omzetbelasting. U krijgt dan uitstel tot 1 oktober 2021.

Krijgt u op 18 augustus 2021 een naheffingsaanslag loonheffingen? Dan loopt het bijzonder uitstel voor deze naheffingsaanslag ook tot 1 oktober 2021.

Maar krijgt u op 20 augustus 2021 een aanslag afvalstoffenbelasting, dan zult u hiervoor apart bijzonder uitstel van betaling moeten vragen. De afvalstoffenbelasting behoort namelijk niet tot de 5 belastingen waarvoor u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aanvraagt.

Hebt u op 16 augustus 2021 meteen bijzonder uitstel gevraagd voor de afvalstoffenbelasting? Dan mag u de betaling van deze aanslag ook uitstellen tot 1 oktober 2021.

Uw verzoek indienen

U kunt snel en gemakkelijk bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier.

Kunt u uw verzoek niet online indienen, dan kunt u ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Of u nu online of schriftelijk bijzonder uitstel aanvraagt, uw aanvraag geldt met terugwerkende kracht vanaf 12 maart 2020.

Vraagt u uitstel van betaling aan voor een vennootschap onder firma (v.o.f.) of een maatschap?

Dan geldt dat verzoek alleen voor de aanslagen van de v.o.f. of maatschap. U geeft in dat geval het RSIN van de v.o.f. of maatschap door.

Wilt u ook bijzonder uitstel van betaling vragen voor de aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet van de vennoten of maten? Dan doet u een apart verzoek voor iedere vennoot of maat. U geeft iedere keer het bsn van de vennoot of maat door.

Wilt u bijzonder uitstel van betaling vragen voor de aanslagen van rechtspersonen die samen een v.o.f. drijven? Dan doet u een apart verzoek voor iedere rechtspersoon. U geeft iedere keer het RSIN van de rechtspersoon door.

RSIN of bsn

Hebt u zich als eenmanszaak of zzp'er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan bent u daar geregistreerd met uw bsn (burgerservicenummer). Hebt u uw onderneming ingeschreven met een andere rechtsvorm? Dan hebt u van de Kamer van Koophandel een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) gekregen.

Naheffingsaanslagen

Tijdens uw bijzonder uitstel van betaling krijgt u toch naheffingsaanslagen voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt. Wij sturen ze zodat u een overzicht hebt van de belastingschuld die u na het einde van uw bijzonder uitstel moet gaan aflossen. Deze naheffingsaanslagen (plus eventuele betalingsverzuimboetes) hoeft u níet te betalen. U hoeft er ook geen bezwaar tegen te maken.

Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot en met 30 september 2021

Melding betalingsonmacht

Geldt voor u het volgende?

 • U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd.
 • U deed dit als, of namens, een bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt.
 • Uw onderneming kon de loonheffingen, omzetbelasting, kansspelbelasting, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, binnenlandse accijnzen of verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken niet betalen.

Dan zien wij uw verzoek om bijzonder uitstel van betaling tot en met 30 september 2021 als een melding van betalingsonmacht. Uw melding is tijdig en rechtsgeldig voor verschuldigde belasting die behoorde te zijn afgedragen of voldaan vanaf 12 maart 2020.

Let op!

Bovenstaande geldt alleen voor de belastingmiddelen. Gaat het over melding betalingsonmacht voor pensioenpremies, neem dan contact op met het pensioenfonds.

Verklaring betalingsgedrag

Geldt voor u het volgende?

 • U hebt bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aangevraagd en gekregen.
 • U hebt ook een verklaring over uw betalingsgedrag aangevraagd.
  Dat kan een algemene verklaring betalingsgedrag zijn, of een verklaring betalingsgedrag voor inleners- en ketenaansprakelijkheid, of allebei.

Dan geven wij een zogenoemde ‘schone verklaring’ af. Deze verklaring geldt voor naheffingsaanslagen die onder het bijzonder uitstel van betaling vallen. Maar níet voor belastingschulden die daar niet onder vallen.

Het bijzonder uitstel van betaling loopt 1 oktober 2021 af. Na die datum krijgt u een brief van ons waarin wij u een betalingsregeling aanbieden. De belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling, kunt u aflossen van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. Als u zich vanaf 1 oktober 2022 aan deze betalingsregeling houdt, kunt u ook na deze datum een schone verklaring over uw betalingsgedrag aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.