Btw bij schenking medische hulpgoederen en medische apparatuur

Update: 31 december 2020

Deze maatregel gold van 16 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Bent u ondernemer en geeft u gratis medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen? Dan hoeft u hierover geen btw te betalen. U moet dan wel op de factuur vermelden dat u gebruikmaakt van deze goedkeuring en u moet de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in uw administratie vastleggen.

Normaal gesproken zou deze schenking invloed kunnen hebben op uw inkoop-btw. Dat zou een extra financiële en administratieve last voor u betekenen. Dat willen wij niet. Daarom heeft deze schenking voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 31 december 2020 géén invloed op de aftrek van voorbelasting.

Levert u normaal gesproken voor de btw belaste prestaties en kunt u daardoor de inkoop-btw aftrekken? Dan kunt u dat ook nu blijven doen. Voor de aftrek van btw maken de kosten van de goederen onderdeel uit van de algemene kosten van de ondernemer. Het recht op aftrek van btw voor deze algemene kosten wordt bepaald op basis van de totale omzet van de ondernemer, waarbij de gratis verstrekking van de goederen buiten beschouwing blijft.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.