U betaalt rente over belastingen of toeslagen

Update: 15 februari 2022

Moet u rente aan ons betalen? Om de gevolgen van de coronacrisis te verlichten, hebben wij verschillende rentes tijdelijk verlaagd. Hieronder leest u wat dat voor u betekent.

 • U betaalt invorderingsrente over toeslag die u nog moet terugbetalen

  Betaalt u invorderingsrente over toeslag die u nog moet terugbetalen? Deze rente is in verband met corona vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 verlaagd van 4% naar 0,01%.

  De invorderingsrente gaat daarna stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 juli 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 januari 2023 op 2%, om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

  U betaalt invorderingsrente als het niet is gelukt om toeslag op tijd terug te betalen. Maar ook als u in termijnen betaalt of het bedrag dat u moet terugbetalen laat verrekenen met toeslag die u nu krijgt. Wij berekenen invorderingsrente vanaf het moment dat de uiterste betaaldatum is verstreken.


 • U betaalt belastingrente

  U betaalt belastingrente als u te laat of onjuist belastingaangifte doet. Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, nemen wij maatregelen.

  Zo hebben wij de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het tarief van 0,01% gold vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020. Behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gold het tarief van 0,01% vanaf 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020.

  Voor de vennootschapsbelasting was het tarief van de belastingrente vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 4%. Vanaf 1 januari 2022 is het tarief voor de vennootschapsbelasting weer 8%.

  Voor alle andere belastingen is het tarief van de belastingrente vanaf 1 oktober 2020 weer 4%.

 • U betaalt invorderingsrente

  U betaalt invorderingsrente als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt. Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, verlagen wij de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 van 4% naar 0,01%.

  De invorderingsrente gaat daarna stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 juli 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 januari 2023 op 2%, om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.