U ontvangt betalingskorting voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting

Update: 12 oktober

Mag u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in termijnen betalen? Maar betaalt u in 1 keer, vóór de 1e betaaldatum? Dan krijgt u betalingskorting.

Het rentepercentage van de betalingskorting is gekoppeld aan het rentepercentage van de invorderingsrente. Dat laatste percentage is vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4 naar 0,01. Dit is een tijdelijke kabinetsmaatregel vanwege de coronacrisis.

Omdat het rentepercentage van de invorderingsrente is verlaagd, gaat ook dat van de betalingskorting omlaag. Maar per abuis is het verlaagde rentepercentage te vroeg toegepast op de betalingskorting.

Hebt u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangen met een datum tussen 23 maart en 1 juni 2020? Dan is de betalingskorting berekend met een percentage van 0,01, terwijl dat 4 had moeten zijn. Als u hierdoor teveel hebt betaald, maken wij het te veel betaalde bedrag in juli, augustus of oktober 2020 over naar uw bankrekening. U krijgt hierover ook een brief van ons. U hoeft dus geen bezwaar te maken tegen de te lage betalingskorting. Hebt u dat al gedaan? Dan krijgt u daarover nog een apart bericht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.