Uitkeringen uit Duitsland en België

Update: 31 december 2021

Deze maatregel is beëindigd.

Ontvangt u als gevolg van de coronacrisis tijdelijk een uitkering uit Duitsland of België? Dan heeft dat gevolgen voor uw aangifte. Nederland heeft daarom met betrekking tot het belasten van deze uitkeringen nadere afspraken gemaakt met Duitsland en België.

 • U ontvangt een Duitse socialezekerheidsuitkering

  Woont u in Nederland en werkt u normaal gesproken in Duitsland? En ontvangt u als gevolg van de coronacrisis van de Duitse overheid inkomensondersteuning in de vorm van 'Kurzarbeitergeld', 'Insolvenzgeld' of 'Arbeitslosengeld'? Dan hoeft u, onder voorwaarden, over deze socialezekerheidsuitkeringen in Nederland geen belasting te betalen.

  Is het nettobedrag van uitkering in 2020 meer dan € 15.000?

  Dan hoeft u over deze socialezekerheidsuitkeringen geen belasting te betalen in Nederland.

  Is het nettobedrag van uitkering in 2021 meer dan € 15.000?

  Dan hoeft u over deze socialezekerheidsuitkeringen geen belasting te betalen in Nederland.

  Is het nettobedrag van uitkering in 2020 € 15.000 of lager?

  Onder voorwaarden, hoeft u dan over deze socialezekerheidsuitkeringen geen belasting te betalen in Nederland.

  Deze vrijstelling geldt voor de uitkeringen die u hebt ontvangen in de periode 11 maart 2020 tot en met 31 december 2021.

  Is het nettobedrag van uitkering in 2021 € 15.000 of lager?

  Onder voorwaarden, hoeft u dan over deze socialezekerheidsuitkeringen geen belasting te betalen in Nederland.

  Deze vrijstelling geldt voor de uitkeringen die u ontvangt in de periode januari 2021 tot en met 31 december 2021.

  Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor de vrijstelling?

  • U maakt voor het eerst aanspraak op 'Kurzarbeitergeld', 'Insolvenzgeld' of 'Arbeitslosengeld' op of na 11 maart 2020.
  • U kunt gegevens overleggen die onderbouwen dat aan de 1e voorwaarde is voldaan.
 • U ontvangt tijdelijk een Belgische werkloosheidsuitkering

  Woont u in Nederland en ontvangt u uit België als gevolg van de coronacrisis een tijdelijke werkeloosheidsuitkering met behoud van uw dienstbetrekking? Dan is deze uitkering belast in het land waar uw salaris voorheen ook was belast.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.