Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot 1 oktober 2021. Wat zijn voor u de gevolgen?

Update: 28 januari 2022

Let op!
De maatregel bijzonder uitstel van betaling is verlengd tot 1 april 2022. Lees wat dit voor u betekent bij Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis tot 1 april 2022.
  • Vanaf 1 oktober 2021 moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.
  • Op 1 oktober 2022 begint u met het afbetalen van de belastingschuld die u tot en met de laatste dag van uw bijzonder uitstel hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. U krijgt hiervoor een betalingsregeling van 60 maanden.

Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel

Alle belastingen waarvoor u op of na 1 oktober 2021 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen.

Ook belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 oktober 2021, moet u betalen. Hiervoor geldt het bijzonder uitstel niet. De uiterste betaaldatum staat altijd op een belastingaanslag.

Let op!

Hieronder vindt u voorbeelden van de nieuwe betalingsverplichtingen waar u op tijd aan moet voldoen.

Voorbeeld belastingen waarvoor u op of na 1 oktober 2021 aangifte doet

Doet u in oktober 2021 aangifte over 1 of meer van de volgende tijdvakken?

  • het 3e kwartaal van 2021
  • september 2021
  • 10e vierwekenperiode van 2021

Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.

Het bedrag van uw aangiften over het 3e kwartaal en september 2021 moet uiterlijk 31 oktober 2021 op onze rekening staan.

Het bedrag van uw aangifte over de 10e vierwekenperiode moet uiterlijk 10 november 2021 op onze rekening staan.

Voorbeeld belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 oktober 2021

Krijgt u bijvoorbeeld op 2 september 2021 een aanslag inkomstenbelasting over 2020? Dan moet u die betalen. De uiterste betaaldatum van een aanslag inkomstenbelasting is 6 weken later. Dat is in dit geval dus 14 oktober 2021. Voor deze aanslag geldt daarom het bijzonder uitstel niet.

Kunt u ook na 30 september 2021 nog niet op tijd betalen?

Betaalt u tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022 1 of meer belastingen niet op tijd? Dan heeft dat géén gevolgen voor de betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. U kunt dan nog steeds gebruikmaken van deze regeling. Maar als u uw belastingen niet op tijd betaalt, kunnen wij boetes opleggen of invorderingsmaatregelen nemen.

Is het na 30 september 2021 voor u nog steeds niet mogelijk om op tijd te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Hierna leest u wat u kunt doen.

Hebben uw betalingsproblemen te maken met de coronacrisis? Dan kunt u, als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, gebruikmaken van de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming.

Hebben uw betalingsproblemen níet te maken met de coronacrisis? Kijk dan op Betalen en ontvangen wat u kunt doen.

Betalingsregeling voor afbetalen opgebouwde belastingschuld

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling had, hebt u een belastingschuld opgebouwd. Wij bieden u daarvoor een betalingsregeling aan. U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld af te betalen. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag aan ons. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022.

Voorbeeld

U hebt bijzonder uitstel van betaling gekregen en daarmee een belastingschuld opgebouwd van € 15.000. Dan bieden wij u een betalingsregeling aan voor 60 maanden. U betaalt dan vanaf 1 oktober 2022 elke maand € 250, plus invorderingsrente.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Wij begrijpen dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom is het tarief van de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0,01%.

De invorderingsrente gaat daarna stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 januari 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 juli 2022 op 2%, op 1 januari 2023 op 3% en op 1 januari 2024 op 4%.

Voor welke belastingschuld geldt de betalingsregeling?

Voor de belastingschuld die u van 12 maart 2020 tot en met 30 september 2021 hebt opgebouwd voor alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had.

Hebt u een pre-coronaschuld? Dat is zo als u een schuld hebt voor belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt aangevraagd die u al vóór 12 maart 2020 had moeten betalen, of waarvoor een betalingsregeling met u is afgesproken. De betalingsregeling geldt dan ook voor die pre-coronaschuld.

Hoe informeren wij u over de betalingsregeling?

U ontvangt een brief met daarin:

  • een overzicht van uw belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling

Wilt u uw belastingschuld sneller afbetalen?

Als u eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Voor de belastingen die u niet hebt betaald, hebt u naheffingsaanslagen gekregen. Voor 1 oktober 2022 kunt u al 1 of meer van deze aanslagen betalen. Vermeld, wanneer u het bedrag van een aanslag overmaakt naar onze rekening, ook het kenmerk van de naheffingsaanslag.

Betaalt u al vóór 1 oktober 2022 een deel van uw belastingschuld af? Dan wordt het totale bedrag dat u via de betalingsregeling afbetaalt, lager. En dus ook het vaste maandelijkse bedrag.

Ook kunt u tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2027 naast het vaste maandelijkse bedrag extra afbetalen.

Wanneer wij weten wat precies de gevolgen zijn van eerder afbetalen en versneld afbetalen voor de betalingsregeling, informeren wij u daarover.

Kunt u uw belastingschuld niet in 60 maanden afbetalen?

Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld in 60 gelijke maandelijkse termijnen af te betalen. In dat geval zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Voor bedrijven die in de kern ‘gezond’ zijn, willen wij samen met andere schuldeisers en schuldhulpverleners kijken of wij soepel kunnen omgaan met verzoeken om schuldsanering. Hierover hopen we in de loop van 2021 meer bekend te maken. Tot die tijd zullen wij zulke verzoeken van ondernemers al zo soepel mogelijk behandelen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.