Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot 1 oktober 2021. Wat zijn voor u de gevolgen?

Update: 20 juli 2021

  • Na de laatste dag van uw bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Dat betekent dat u alle belastingen waarvoor u na die datum aangifte doet, ook weer op tijd moet betalen.
  • Op 1 oktober 2022 begint u met het afbetalen van de belastingschuld die u tot en met de laatste dag van uw bijzonder uitstel hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. Met een betalingsregeling van 60 maanden.

Wat dit voor u precies betekent, hangt af van de antwoorden op de volgende vragen:

  • Wanneer hebt u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd?
  • Hebt u, nadat u bijzonder uitstel van betaling had gekregen, verlenging aangevraagd?
  • Hebt u een zogenoemde ‘precoronaschuld’?
    Dat is zo, als u vóór 12 maart 2020 al een belastingschuld had voor belastingen waarvoor u na die datum bijzonder uitstel hebt aangevraagd. Het kan dan gaan om een belastingschuld die u al vóór 12 maart 2020 had moeten betalen, of een waarvoor een betalingsregeling met u is afgesproken.

Kies uw situatie

U hebt bijzonder uitstel aangevraagd en dat verlengd. U hebt geen precoronaschuld

U hebt bijzonder uitstel aangevraagd en dat verlengd. U hebt een precoronaschuld 

U hebt bijzonder uitstel aangevraagd en dat niet verlengd. U hebt geen precoronaschuld 

U hebt bijzonder uitstel aangevraagd en dat niet verlengd. U hebt een precoronaschuld 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.