Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen

Update: 29 juni 2021

Bent u ondernemer en is uw bedrijf in de problemen door de coronacrisis? Dan kunt u met een online formulier bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Hebt u al bijzonder uitstel van betaling? Dan kunt u met hetzelfde formulier een verzoek doen om het te verlengen.

Hieronder leest u hoe het werkt.

Houd deze gegevens en documenten bij de hand

  • uw RSIN of BSN
  • naam, postcode en huisnummer van uw bedrijf
  • naam en telefoonnummer van uw contactpersoon (als u die hebt)
  • liquiditeitsprognose (als u verlenging aanvraagt en uw belastingschuld was € 20.000 of hoger toen u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvroeg)
  • verklaring van derde-deskundige (als u verlenging aanvraagt en uw belastingschuld was € 20.000 of hoger toen u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvroeg)
  • andere bewijsstukken (als u verlenging aanvraagt en bewijsstukken wilt meesturen die niet verplicht zijn)

U logt in met uw DigiD

Met DigiD kan iedere ondernemer snel, gemakkelijk en veilig inloggen. Is uw onderneming een rechtspersoon? Dan kan een bestuurder, werknemer, of een fiscaal dienstverlener, inloggen met zijn eigen DigiD.

De DigiD waarmee u inlogt, slaan wij niet op. Wij zullen deze verder ook niet gebruiken. In het formulier vult u de gegevens in van het bedrijf, inclusief uw RSIN of BSN. Wanneer wij uw verzoek om bijzonder uitstel van betaling behandelen, gaan wij uit van die gegevens.

U vult het online formulier in

Nadat u bent ingelogd, opent u het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling’ en vult het in.

Eerst kiest u wat u wilt doen:

  • voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvragen
  • het bijzonder uitstel van betaling verlengen

Als u voor de 1e keer uitstel van betaling aanvraagt, geeft u aan voor welke belastingen u uitstel wilt.

Als u kiest voor verlenging, geeft u aan hoe hoog uw belastingschuld was toen u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvroeg:

  • lager dan € 20.000
  • € 20.000 of hoger

U kunt bijlagen toevoegen

Moet of wilt u bewijsstukken meesturen? Dan kunt u deze documenten uploaden als pdf’s en toevoegen aan het formulier. U kunt maximaal 20 bijlagen toevoegen.

U verstuurt het formulier

Nadat u alle gegevens hebt ingevuld (en eventueel bijlagen hebt toegevoegd), drukt u op de knop ‘Versturen’.

Wat gebeurt er nadat wij uw 1e verzoek hebben ontvangen?

U mag de betaling van de aanslagen voor deze belastingen uitstellen tot 3 maanden na de dag waarop u bijzonder uitstel hebt aangevraagd, tot uiterlijk 1 oktober 2021. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen die u in die periode ontvangt voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt.

Wat gebeurt er nadat wij uw verzoek om verlenging hebben ontvangen?

U mag de betaling van aanslagen voor deze belastingen uitstellen. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor u verlenging van bijzonder uitstel hebt aangevraagd. Wanneer u een bevestiging van de verlenging voor bijzonder uitstel krijgt, geldt dit tot u van ons een bericht krijgt dat het bijzonder uitstel wordt ingetrokken.

Krijgt u aanslagen voor belastingen waarvoor u nog geen bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd? Dan vragen wij u voor die belastingaanslagen apart uitstel aan te vragen. Dat kan ook weer met het online formulier.

Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot en met 30 september 2021.

Ontvangstbevestiging

Nadat u uw verzoek online hebt ingestuurd, krijgt u een digitale ontvangstbevestiging. Hierop staan de naam en het RSIN van uw onderneming. U kunt deze ontvangstbevestiging afdrukken voor uw eigen administratie.

U krijgt van ons ook nog een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek toegestuurd. U krijgt 1 ontvangstbevestiging per verzoek, ook als u 1 verzoek hebt gedaan voor meerdere aanslagen. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging te sturen. Omdat we veel aanvragen verwachten, kan het enige tijd duren.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.