De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt 1 januari 2021 - wat zijn voor u de gevolgen?

Update: 4 november 2020

De regeling voor bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis eindigt uiterlijk 1 januari 2021. Wanneer uw bijzonder uitstel afloopt, moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer op tijd betalen. Vanaf 1 juli 2021 begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen. Daarvoor krijgt u ruim de tijd: 3 jaar.

Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel

Betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel, moet u op de gewone manier voldoen. Stel, u hebt uitstel tot 1 januari 2021. Dan moet u wel op tijd belasting aangeven en betalen over deze tijdvakken: het 4e kwartaal van 2020, de maand december 2020, of de 13e vierwekenperiode van 2020. En daarna over de volgende tijdvakken.

Loopt het betalingsuitstel dat u vanwege de coronacrisis kreeg af en kunt u nieuwe belastingen in 2021 nog niet op tijd betalen? Kijk dan of u volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt afspreken.

Betalingsregeling voor aflossen opgebouwde belastingschuld

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling had, hebt u een belastingschuld opgebouwd. Wij bieden u daarvoor een betalingsregeling aan. U krijgt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 36 maanden lang elke maand een vast bedrag.

Voorbeeld
U hebt bijzonder uitstel van betaling gekregen en daarmee een belastingschuld opgebouwd van 10.000 euro. Dan bieden wij u een betalingsregeling aan voor 36 maanden. U betaalt dan vanaf 1 juli 2021 elke maand 280 euro.

Als u eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2024 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.

Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld in 36 gelijke maandelijkse termijnen af te lossen. In dat geval zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente (de te betalen rente als u een aanslag niet op tijd hebt betaald) betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Wij begrijpen dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom blijft het eerder aangepaste tarief van de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 op 0,01%. Dit zorgt ervoor dat u de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten hebt op de belastingschuld die u gaat aflossen.

Lees meer over invorderingsrente

Hoe informeren wij ondernemers?

Had u in september 2020 al bijzonder uitstel, dan hebt u toen een brief gekregen waarin wij bovenstaande uitgebreid hebben uitgelegd. Deze brief ging uit van een regeling van 24 maanden vanaf 1 januari 2021. In deze brief hebben wij ook aangekondigd dat er in december een brief zou volgen met daarin:

  • een voorlopig overzicht van uw belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling

Omdat de betalingsregeling nu start per 1 juli 2021 (uiterste betaaldatum 1e termijn: 31 juli 2021) ontvangt u in het voorjaar van 2021 een brief met daarin:

  • een definitief overzicht van uw belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling

De aangekondigde brieven voor december 2020 en maart 2021 komen daarmee te vervallen en worden vervangen door een brief in het voorjaar van 2021.

Als u vóór 1 juli 2021 al (een deel van) uw belastingschuld wilt aflossen, dan kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2024  naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.