Schriftelijk bijzonder uitstel van betaling verlengen

Update: 16 oktober

Bent u ondernemer en is uw bedrijf in de problemen door de coronacrisis? Dan kunt u een verzoek doen om het bijzonder uitstel van betaling te verlengen.

Hoe werkt het?

U stuurt ons een brief. Daarin vraagt u om verlenging van uw uitstel van betaling. En u geeft de omstandigheden en gevolgen aan waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen.

Verder stuurt u een verklaring mee dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken.

In de brief laat u ons ook weten voor welke belastingen u verlenging van uw uitstel van betaling wilt.

Bijlagen toevoegen

Wilt u of moet u bewijsstukken meesturen? Dan kunt u die als bijlagen toevoegen aan uw brief.

Vraagt u verlenging aan en was uw belastingschuld € 20.000 of hoger toen u voor de 1e keer bijzonder uitstel aanvroeg? Dan moet u deze documenten meesturen:

  • liquiditeitsprognose
  • verklaring van derde-deskundige

Waarheen stuurt u uw brief?

U stuurt uw brief naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Wat gebeurt er nadat wij uw verzoek om verlenging hebben ontvangen?

U mag de betaling van aanslagen voor deze belastingen uitstellen. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor u verlenging van bijzonder uitstel hebt aangevraagd. Wanneer u een bevestiging van de verlenging voor bijzonder uitstel krijgt, geldt dit tot u van ons een bericht krijgt dat het bijzonder uitstel wordt ingetrokken.

Krijgt u aanslagen voor belastingen waarvoor u nog geen verlenging van het bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd? Dan moet u voor die belastingaanslagen apart verlenging van het uitstel aanvragen. Dat kan gemakkelijk online of weer met een brief.

Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid in ieder geval tot 31 december 2020.

Schriftelijke ontvangstbevestiging

U krijgt van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek toegestuurd. U krijgt 1 ontvangstbevestiging per verzoek, ook als u 1 verzoek hebt gedaan voor meerdere aanslagen. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging te sturen. Omdat we veel aanvragen verwachten, kan het enige tijd duren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.