Schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen

Update: 4 februari 2021

Bent u ondernemer en is uw bedrijf in de problemen door de coronacrisis? Dan kunt u schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Hebt u al bijzonder uitstel van betaling? Dan kunt u schriftelijk een verzoek doen om het te verlengen.

Hoe werkt het?

U stuurt ons een brief. Daarin vraagt u (opnieuw) om bijzonder uitstel van betaling. En u geeft de omstandigheden en gevolgen aan waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen.

In de brief laat u ons ook weten voor welke belastingen u (opnieuw) uitstel van betaling wilt.

Bijlagen toevoegen

Wilt u of moet u bewijsstukken meesturen? Dan kunt u die als bijlagen toevoegen aan uw brief.

Wilt u uw bijzonder uitstel verlengen? Stuur dan een verklaring mee dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken.

Vraagt u verlenging aan en was uw belastingschuld € 20.000 of hoger toen u voor de 1e keer bijzonder uitstel aanvroeg? Dan moet u deze documenten meesturen:

  • liquiditeitsprognose
  • verklaring van derde-deskundige

Waarheen stuurt u uw brief?

U stuurt uw brief naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Wat gebeurt er nadat wij uw 1e verzoek hebben ontvangen?

U mag de betaling van de aanslagen voor deze belastingen uitstellen tot 3 maanden na de dag waarop u bijzonder uitstel hebt aangevraagd. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen die u in die periode ontvangt voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt.

Krijgt u aanslagen voor belastingen waarvoor u nog geen bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd? Dan moet u voor die belastingaanslagen apart uitstel aanvragen. Dat kan gemakkelijk online of weer met een brief.

Wat gebeurt er nadat wij uw verzoek om verlenging hebben ontvangen?

U mag de betaling van aanslagen voor deze belastingen uitstellen. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor u verlenging van bijzonder uitstel hebt aangevraagd. Wanneer u een bevestiging van de verlenging voor bijzonder uitstel krijgt, geldt dit tot u van ons een bericht krijgt dat het bijzonder uitstel wordt ingetrokken.

Krijgt u aanslagen voor belastingen waarvoor u nog geen bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd? Dan moet u voor die belastingaanslagen apart uitstel aanvragen. Dat kan gemakkelijk online of weer met een brief.

Schriftelijke ontvangstbevestiging

U krijgt van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek toegestuurd. U krijgt 1 ontvangstbevestiging per verzoek, ook als u 1 verzoek hebt gedaan voor meerdere aanslagen. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging te sturen. Omdat we veel aanvragen verwachten, kan het enige tijd duren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.