Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming

Update: 28 januari 2022

Let op!Vanwege het verlengen van het bijzonder uitstel van betaling is deze maatregel komen te vervallen.

Bent u ondernemer en hebt u tot en met 30 september 2021 gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Is het ook na die datum voor u echt niet mogelijk om op tijd uw belastingen te betalen? En kunt u dat aannemelijk maken met een eigen of derde verklaring? Dan kunt u de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvragen. Dit kan van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.

Met de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming hoeft u van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 nog niet te voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel van betaling had. Ook deze nieuwe belastingschulden vallen onder de betalingsregeling van 60 maanden voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling. Over deze betalingsregeling leest u meer bij Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot 1 oktober 2021.

Wat zijn de voorwaarden voor de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming?

 • U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen.
 • Er is sprake van werkelijk bestaande betalingsproblemen die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis.
 • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
 • De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
 • Uw onderneming moet levensvatbaar zijn.
 • U moet aannemelijk maken dat aan de vorige 5 voorwaarden is voldaan.
  Is uw totale belastingschuld (de schuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel plus de schuld die u hebt opgebouwd vanaf 1 oktober 2021) € 20.000 of hoger? Stuur ons hiervoor dan een verklaring van een derde deskundige met een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen.
  Is uw totale belastingschuld lager dan € 20.000? Stuur ons hiervoor dan een eigen verklaring met dezelfde inhoud.
 • U blijft op tijd aangifte doen voor uw belastingen.

Hoe vraagt u de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan?

Ontvangt u een (naheffings)aanslag voor een belasting waarvoor u eerder bijzonder uitstel van betaling hebt gehad? En kunt u deze niet op tijd betalen? Dan kunt u met een brief de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvragen.

Stuur uw brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Vergeet niet de verklaring van de derde deskundige of uw eigen verklaring als bijlage mee te sturen.

De tijdelijke aanvullende tegemoetkoming heeft terugwerkende kracht

De tijdelijke aanvullende tegemoetkoming geldt van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. U kunt de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming dus met terugwerkende kracht aanvragen. Dit kunt u uiterlijk 31 januari 2022 nog doen.

Vraagt u bijvoorbeeld op 5 november 2021 de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan, en krijgt u op 15 november 2021 van ons bericht dat u er gebruik van kunt maken? Dan geldt de tegemoetkoming voor u toch met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021.

Betaalt u op of na 1 oktober 2021 1 of meer belastingen niet op tijd? En vraagt u pas later de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan? Dan krijgt u in de tussentijd misschien (naheffings)aanslagen met boetes omdat u niet op tijd hebt betaald. Wanneer wij besluiten dat u gebruik kunt maken van de tegemoetkoming, zullen wij deze boetes vernietigen. Dat betekent dat u ze niet hoeft te betalen.

Zit er veel tijd tussen de datum van een (naheffings)aanslag en de datum waarop u de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvraagt? Dan sturen wij u na de (naheffings)aanslag misschien ook nog een aanmaning. De kosten van die aanmaning moet u altijd betalen. Ook als u later bericht krijgt dat u gebruik mag maken van de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.