Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Update: 13 november 2023

Wij hebben de invorderingsrente en de belastingrente tijdelijk verlaagd.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 hebben wij de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit gold niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling werd gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

Sinds 30 juni 2022 gaat de invorderingsrente stapsgewijs terug naar het oude niveau. De rente wordt elk half jaar vastgesteld:

  • op 1 juli 2022 op 1%
  • op 1 januari 2023 op 2%
  • op 1 juli 2023 op 3%
  • op 1 januari 2024 op 4%

Belastingrente

Wij rekenen belastingrente als wij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen.

Wij hebben de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het tarief van 0,01% gold vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020. Behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gold het tarief van 0,01% vanaf 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020.

Voor de vennootschapsbelasting was het tarief van de belastingrente vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 4%. Vanaf 1 januari 2022 is het tarief voor de vennootschapsbelasting weer 8%.

Voor alle andere belastingen is het tarief van de belastingrente vanaf 1 juli 2023 6%.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.