U bent grensarbeider

Update: 1 maart 2021

Bent u grensarbeider en werkt u gedurende de coronacrisis door de genomen maatregelen thuis (thuiswerkers)? Of moet u noodgedwongen thuis blijven (thuiszitters), terwijl u krijgt doorbetaald? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw belastingpositie. Mogelijk is uw inkomen dan niet meer in uw werkland, maar (deels) in uw woonland belast. Dit kan gevolgen hebben voor uw netto inkomen. Nederland heeft daarom met Duitsland en België nadere afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen.

Thuiswerkers

Duitsland en Nederland en België en Nederland zijn voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land.

U hoeft niet te kiezen voor deze afwijkende behandeling. U kunt de thuiswerkdagen ook blijven behandelen als dagen waar feitelijk is gewerkt. U kunt de gemaakte afspraken toepassen in de bestaande aangifte inkomstenbelasting 2020.

De overeenkomst met Duitsland loopt zeker door tot en met 31 maart 2021, maar kan tussentijds door Nederland of Duitsland per maand worden opgezegd. Deze overeenkomst loopt zeker door tot en met 31 maart 2021.

De overeenkomst met België is tot 31 maart 2021 verlengd, maar kan tussentijds door Nederland of België per maand worden opgezegd. Deze overeenkomst loopt zeker door tot en met 31 maart 2021.

Thuiszitters

Zit u noodgedwongen thuis met behoud van salaris, dan blijft uw salaris ook gedurende deze periode belast in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Voor u verandert er niets.

Woont u bijvoorbeeld in Duitsland of België en werkt u normaal gezien in Nederland, dan blijft uw Nederlandse werkgever Nederlandse loonheffingen inhouden op uw salaris.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.