U bent grensarbeider

Update: 13 juli 2022

Deze maatregel is beëindigd.

Bent u grensarbeider en werkt u gedurende de coronacrisis door de genomen maatregelen thuis (thuiswerkers)? Of moet u noodgedwongen thuis blijven (thuiszitters), terwijl u krijgt doorbetaald? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw belastingpositie. Mogelijk is uw inkomen dan niet meer in uw werkland, maar (deels) in uw woonland belast. Dit kan gevolgen hebben voor uw netto inkomen. Nederland heeft daarom met Duitsland en België nadere afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen.

Thuiswerkers

Duitsland en Nederland en België en Nederland zijn voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land.

Veel overheidsmaatregelen vanwege de coronacrisis zijn beëindigd. Zo geldt er bijvoorbeeld in Nederland geen dringend thuiswerkadvies meer. Werkt u toch nog (voor een deel van de tijd) thuis? En komt dat door aanbevelingen, richtlijnen of praktijken van uw werkgever die samenhangen met de coronapandemie? Dan kunnen u en uw werkgever nog steeds de overeenkomsten tussen Duitsland en Nederland en België en Nederland volgen.

U hoeft niet te kiezen voor deze afwijkende behandeling. U kunt de thuiswerkdagen ook blijven behandelen als dagen waar feitelijk is gewerkt. U kunt de gemaakte afspraken toepassen in de aangiften inkomstenbelasting 2020 en 2021.

De overeenkomsten met Duitsland en België lopen tot en met 30 juni 2022. Ze worden daarna níet verlengd. Dus vanaf 1 juli 2022 gelden ze niet meer.

Thuiszitters

Zit u noodgedwongen thuis met behoud van salaris, dan blijft uw salaris ook gedurende deze periode belast in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Voor u verandert er niets.

Woont u bijvoorbeeld in Duitsland of België en werkt u normaal gezien in Nederland, dan blijft uw Nederlandse werkgever Nederlandse loonheffingen inhouden op uw salaris.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.