U ontving in 2020 een TOZO-uitkering - wat betekent dit voor uw belastingaangifte 2020?

De TOZO-uitkering (tijdelijke overbrugging voor zelfstandige ondernemers) telt mee voor uw inkomen. U moet er dus belasting over betalen.

Deze uitkering staat bij de vooraf ingevulde gegevens in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020. Wij gaan daarbij uit van de gegevens die wij hebben doorgekregen van de gemeente waar u woont. Dezelfde gegevens staan op het overzicht dat ú hebt gekregen van uw gemeente.

Zijn deze gegevens volgens u onjuist? Neem dan contact op met uw gemeente.

Hebt u een partner?

Dan betaalt uw gemeente de TOZO-uitkering uit aan u én uw partner. Uw gemeente verdeelt deze uitkering fiftyfifty: de helft voor u, de helft voor uw partner. Bij ieder van u telt dan ook de helft van de uitkering mee voor het inkomen. Dit kan ertoe leiden dat u en/of uw partner bij de aangifte inkomstenbelasting 2020 meer moet betalen of minder terugkrijgt dan verwacht.

In een zeer klein aantal gevallen hebben gemeenten de TOZO-uitkering niet fiftyfifty verdeeld. U ziet op de overzichten die u hebt gekregen van uw gemeente of dat het geval is. U kunt dan zelf uw aangifte inkomstenbelasting aanpassen, zodat de TOZO-uitkering voor de helft meetelt voor uw inkomen, en voor de helft voor dat van uw partner.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.