Uitstel publicatie financiële gegevens ANBI’s (tot en met 31 december 2020)

Deze maatregel is beëindigd.

Bent u een ANBI en lukt het door de coronacrisis niet om binnen 6 maanden na afloop van uw boekjaar uw financiële gegevens te publiceren? Dan kunt u 4 maanden uitstel krijgen. Dit betekent dat u de financiële gegevens maximaal 10 maanden na afloop van het boekjaar bekend moet maken.

Wilt u hiervan gebruik maken? Dan moet u op de website van uw ANBI het bestuursbesluit tot verlenging bekend maken. Dit moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Ook moet hieruit blijken waarom het niet gaat lukken om de financiële gegevens binnen de standaard termijn van 6 maanden te publiceren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.