Uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 en de coronamaatregelen

Kreeg u dit jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 ? Dan krijgt u vanaf 8 december vanzelf een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021.

Ook als u nog nooit een voorlopige aanslag inkomstenbelasting hebt gekregen, kunnen wij u vanaf 8 december een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 sturen.

Controleer uw voorlopige aanslag – en geef wijzigingen door

Voor uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 hebben wij een schatting gedaan van uw inkomen in 2021. Daarbij gingen we uit van de gegevens in uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 of uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019.

Is uw inkomen in 2020 veranderd? Of weet u nu al dat uw inkomen in 2021 gaat veranderen? Dan is het belangrijk dat u ons zo snel mogelijk de nieuwe gegevens doorgeeft. U voorkomt zo dat u later bij uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 bij of terug moet betalen.

Coronamaatregelen

Het kabinet heeft dit jaar een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, voor burgers en bedrijven. Sommige van deze maatregelen lopen nog door in 2021, andere zijn alweer beëindigd.

Met de volgende 2 coronamaatregelen moet u rekening houden als u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 controleert en eventueel aanpast:

  • Uw geldverstrekker mag u een betaalpauze voor uw hypotheek geven.
  • In 2021 is het urencriterium voor ondernemers tijdelijk versoepeld. 

En de volgende coronamaatregel heeft gevolgen voor u als u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 in 1 keer betaalt:

  • Het percentage van de betalingskorting is verlaagd naar 0,01.

Betaalpauze voor uw hypotheek

Krijgt u via uw voorlopige aanslag inkomsten inkomstenbelasting alvast maandelijks geld terug voor de aftrek van rente en kosten voor uw eigen woning? En maakt u in 2021 gebruik van een betaalpauze voor uw hypotheek? Vraag dan aan uw geldverstrekker of u de rente die u in 2021 niet betaalt, wel mag aftrekken in dat jaar. Meestal is dat niet zo.

Is de niet betaalde rente niet aftrekbaar in 2021? Wijzig dan uw voorlopige aanslag 2021 in Mijn Belastingdienst.

Urencriterium voor ondernemers

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet u voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming.

Vanwege de coronacrisis is het urencriterium van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 versoepeld. Voor uw voorlopige aanslag over 2021 mag u ervan uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming besteedt. Ook als u dat niet werkelijk doet.

Betalingskorting

Krijgt u een voorlopige aanslag 2021 die u moet betalen? En doet u dat in 1 keer, vóór de 1e betaaldatum? Dan krijgt u betalingskorting.

Het rentepercentage van de betalingskorting is vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december  2021 verlaagd van 4 naar 0,01. Dit komt doordat het is gekoppeld aan het rentepercentage van de invorderingsrente. Dat is wettelijk zo geregeld. En het kabinet heeft vanwege de coronacrisis het rentepercentage van de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01.

U kunt bezwaar maken tegen het bedrag van de betalingskorting die u krijgt. Maar als u bezwaar maakt omdat wij rekenen met het percentage van 0,01, zal uw bezwaar worden afgewezen.

Meer weten over de voorlopige aanslag inkomstenbelasting?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.