Uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 en de coronamaatregelen

Update: 1 juli 2022

Kreeg u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021? Dan kreeg u half december vanzelf een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022.

Ook als u nog nooit een voorlopige aanslag inkomstenbelasting hebt gekregen, kunnen wij u half december een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 hebben gestuurd.

Controleer uw voorlopige aanslag – en geef wijzigingen door

Voor uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 hebben wij een schatting gedaan van uw inkomen in 2022. Daarbij gingen we uit van de gegevens in uw voorlopige aanslag 2021 of uw definitieve aanslag 2020.

Is uw inkomen in 2021 veranderd? Of weet u nu al dat uw inkomen in 2022 gaat veranderen? Dan is het belangrijk dat u ons zo snel mogelijk de nieuwe gegevens doorgeeft. U voorkomt zo dat u later bij uw definitieve aanslag bij of terug moet betalen.

Coronamaatregelen

Het (demissionair) kabinet heeft in 2020 en 2021 een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, voor burgers en bedrijven.

Met de volgende coronamaatregel moet u rekening houden als u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 controleert en eventueel aanpast:

  • Uw geldverstrekker mag u een betaalpauze voor uw hypotheek geven.

En de volgende coronamaatregel heeft gevolgen voor u als u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 in 1 keer betaalt:

  • Het percentage van de betalingskorting was vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 verlaagd naar 0,01. En is van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 1%.

Betaalpauze voor uw hypotheek

Krijgt u via uw voorlopige aanslag inkomsten inkomstenbelasting alvast maandelijks geld terug voor de aftrek van rente en kosten voor uw eigen woning? En maakt u in 2022 gebruik van een betaalpauze voor uw hypotheek? Vraag dan aan uw geldverstrekker of u de rente die u in 2022 niet betaalt, wel mag aftrekken in dat jaar. Meestal is dat niet zo.

Is de niet betaalde rente niet aftrekbaar in 2022? Wijzig dan uw voorlopige aanslag 2022 in Mijn Belastingdienst.

Betalingskorting

Krijgt u een voorlopige aanslag 2022 die u moet betalen? En doet u dat in 1 keer, vóór de 1e betaaldatum? Dan krijgt u betalingskorting.

Het rentepercentage van de betalingskorting was vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 verlaagd van 4 naar 0,01. En is van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 1%. Dit komt doordat het is gekoppeld aan het rentepercentage van de invorderingsrente. Dat is wettelijk zo geregeld. Vanwege de coronacrisis heeft het (demissionair) kabinet het rentepercentage van de invorderingsrente tijdelijk verlaagd.

U kunt bezwaar maken tegen het bedrag van de betalingskorting die u krijgt. U kunt geen bezwaar maken tegen het rentepercentage van de betalingskorting.

Meer weten?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.