Verlaging gebruikelijk loon

Update: 31 december 2021

Deze maatregel is beëindigd.

Voor aanmerkelijkbelanghouders die werken voor de vennootschap geldt de gebruikelijkloonregeling (zie paragraaf 18.1 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen). Deze regeling bepaalt hoe hoog het loon van de aanmerkelijkbelanghouder minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt u loonheffingen in, ook als uw onderneming minder of geen omzet behaalt.

Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling? Dan mag u, zonder ons daarvoor om toestemming te vragen, voor uw aangiften loonheffingen over 2021 en 2020 het gebruikelijk loon lager vaststellen.

Voorwaarden voor verlaging van het gebruikelijk loon

Wilt u in 2021 en 2020 gebruikmaken van de verlaging, dan moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
 • Als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.
 • Als uw omzet in 2019, 2020 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, dan past u onderstaande berekening toe zonder die beïnvloeding.

Extra voorwaarde in 2021

Wilt u in 2021 gebruikmaken van de verlaging, dan moet u in 2021 ten opzichte van 2019 een omzetverlies hebben geleden van 30% of meer. Ga daarbij uit van uw omzet exclusief omzetbelasting (btw).

Hoe stelt u het gebruikelijk loon lager vast?

De berekening is voor 2021 anders dan voor 2020. Kies daarom eerst het jaar waarin u gebruik wilt maken van de verlaging:

 • 2021

  In 2021 gebruikt u de volgende berekening:

  Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C. (Als B/C kleiner dan of gelijk aan 0,70 is.)

  A = het gebruikelijk loon over 2019

  B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021

  C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019

  U mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens deze berekening. Bij twijfel of in bijzondere situaties kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor.

 • 2020

  In 2020 gebruikt u de volgende berekening:

  Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

  A = het gebruikelijk loon over 2019

  B = de omzet (exclusief btw) over de 1e 4 kalendermaanden van 2020

  C = de omzet (exclusief btw) over de 1e 4 kalendermaanden van 2019

  U mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens deze berekening. Bij twijfel of in bijzondere situaties kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.